Kézbesítés 48/72hSzállítási költség ingyenes 12.155 Ft-tól Biztonságos fizetésIngyenesen hívható telefonszám 06-80/100-214

A YODEYMA Adatvédelmi Irányelve

 

1.      Ki az Ön személyes adatainak a kezelője?

Név: YODEYMA PARFUMS S.L.U (a továbbiakban: YODEYMA)

Adószám: B-45441953

Postai cím: C/ Felix Boix nº 7, 1ª planta, 28036 Madrid

Telefon: 900 373 844

Email cím: info@yodeyma.com

 

 

2.      Mi a célja az Ön személyes adatai feldolgozásának?

A YODEYMA-nál azért dolgozzuk fel a vevőktől, a termékeink fogyasztóitól kapott személyes adatokat, hogy: (i) kezeljük a vevőkkel való kereskedelmi kapcsolatot, számlákat állítsunk ki, elküldjük a termékeket, és hogy a szerződésben megállapodott szolgáltatásainkat nyújtsuk; (ii) reklámüzeneteket küldjünk, amennyiben ehhez a vevő megadja a hozzájárulását.

A feldolgozás minden, a személyes adatain végzett műveletet jelent, automatizált eszközökkel vagy azok nélkül, mint például az adatok gyűjtése, rögzítése, szervezése, strukturálása, tárolása, felvétele vagy módosítása, lehívása, megtekintése, használata, továbbítás általi közlése, terjesztése vagy egyéb módon, az adatok elérhetővé tétele, valamint az adatok egyeztetése vagy kombinálása, korlátozása, törlése vagy megsemmisítése;

A felhasználóktól kapott adatok nem képezik alapját automatizált döntéshozatalnak és profilalkotásnak.

 

3.      Milyen jóváhagyás szükséges az Ön személyes adatainak feldolgozásához?

A jóváhagyás azt a jogi alapot jelenti, amely lehetővé teszi a személyes adatok rendeltetés szerinti feldolgozását a YODEYMA által, az alábbiak szerint:

a)   A vevőkkel fenntartott kereskedelmi kapcsolat kezelése céljából végzett, az Ön személyes adataira vonatkozó adatfeldolgozás jogi alapja az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendeletének 6.1 b) pontja, mivel az adatfeldolgozás szükséges a termék megrendelésének teljesítéséhez, melyben az érintett fél részt vesz, illetve szükséges az érintett fél által kért szerződéskötés előtti feladatok ellátásához.

A 2007. november 16-i, 1. sz. spanyol királyi törvényerejű rendelet, amely jóváhagyta az újraszövegezett spanyol fogyasztóvédelmi törvényt. Második könyv. Szerződések és garanciák (59.-91. cikk); III. cím, Távollévők között létrejött szerződések (92.-127. cikk).

Továbbá, az információs társadalmi szolgáltatásokról és elektronikus kereskedelemről szóló 2002/34 számú spanyol törvény (23-29. cikk).

Az Ön személyes adatainak közlése az Ön és a YODEYMA közötti megrendelés teljesítéséhez szükséges. Az érintettek kötelesek megadni személyes adataikat, ennek hiányában a YODEYMA weblapján feltüntetett termékek megvásárlása sem lehetséges.

A YODEYMA weboldalán keresztül történő megrendelés leadásakor megjelenik a REGISZTRÁCIÓ opció, ahol egy űrlapot talál a szükséges személyes adatok kitöltésére. Ha nem adja meg a szükséges adatokat, nem tud létrehozni fiókot a YODEYMA weboldalán, nem lesz hozzáférése és nem tud azon keresztül műveleteket sem elvégezni.

b) A személyes adatainak feldolgozására vonatkozó hozzájárulás kereskedelmi üzenetek céljából az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendeletének 6.1 a) pontján alapszik, amely az érintettek személyes adatainak feldolgozására és különösen a reklámüzenetek fogadására vonatkozó jóváhagyásra vonatkozik.

A személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos jóváhagyását bármikor visszavonhatja. Jóváhagyásának visszavonása semmilyen körülmények között nem lesz hatással a YODEYMA-val megkötött szerződés végrehajtására.

 

4.      Meddig őrizzük személyes adatait?

A felhasználók által megadott személyes adatokat a YODEYMA addig őrzi, amíg a felek között kereskedelmi kapcsolat áll fenn, és amíg az adatok törlését az érintett nem kérte, vagy amíg jogi kötelezettség elő nem írja azt.

A YODEYMA megteszi a megfelelő biztonsági lépéseket, hogy megőrizze a személyes adatok sértetlenségét és a személyes adatok bizalmas jellegét, és hogy megakadályozza ezeknek a megszegését abban az időszakban, amíg az adatokat őrzi, mely lépések a törvényileg előírt követelményekre korlátozódnak.

A vásárlási folyamat során a vevőtől kért banki adatokat a YODEYMA nem menti el és nem tárolja. A vevő egy külső banki fizetési platformra kerül átirányításra a vásárlás és az ellenérték kifizetésének teljesítése céljából. Csak a fizetési szolgáltatók tárolnak ilyen adatokat a szolgáltatásaik nyújtásához.

 

 

5.      Ki férhet hozzá az adataihoz?

A REGISZTRÁCIÓ vagy KAPCSOLAT űrlapokon keresztül begyűjtött személyes adatok nem kerülnek továbbításra egyéb társaságoknak; nem kerülnek közzétételre a YODEYMA weblapján; csak olyan célból kerülnek feldolgozásra, melyet a jelen adatvédelmi feltételek tartalmaznak.

A megszerzett személyes adatokat nem bízzuk harmadik társaságokra, kivéve, ha ezt jogszabály írja elő. Az összegyűjtött adatokat kizárólag a YODEYMA kezeli.

 

6.      Mik az Ön jogai, ha megadja nekünk az adatait?

Azon felhasználóknak, akik megadták személyes adataikat a YODEYMA-nak, az alábbi jogaik vannak:

o   Az érintett személyes adataihoz való hozzáférés joga.

o  Az adatok helyesbítéséhez, törléshez való jog.

o   Az adatkezelés korlátozására irányuló jog.

o   Tiltakozáshoz való jog.

Ön bármikor kérhet hozzáférést az adatokhoz, és visszajelzést kaphat a YODEYMA által végzett feldolgozással kapcsolatban.

Az érintettek jogosultak hozzáférni a személyes adataikhoz és kérhetik a helytelen adatok helyesbítését, vagy adott esetben, az adatok törlését, amennyiben például a személyes adatok már nem szolgálják azt a célt, amiért gyűjtötték azokat.

Bizonyos esetekben, és az adott helyzetre vonatkozó okokból, az érintettek kérhetik a személyes adataik feldolgozásának korlátozását, mely esetben az adatok tárolásának célja csak a követelések bejelentésére vagy megvédésére korlátozódik.

Az érintettek bármikor kifogásolhatják a feldolgozott adatokat. A YODEYMA értesíteni fogja az érintettet ennek a következményeiről és megszakítja az adatok feldolgozását, kivéve, ha a feldolgozás egy jogi követelmény miatt elengedhetetlen az esetleges követelések bejelentése vagy megvédése céljából.

Ha nem adja meg a kötelezőként megjelölt személyes adatokat a megrendelőlapon vagy a kapcsolat űrlapon, ez azt eredményezheti, hogy a YODEYMA nem tudja nyújtani az Ön által igényelt szolgáltatást.

Azok az érintettek, akik különleges célból adták meg a hozzájárulásukat, szintén bármikor jogosultak a hozzájárulásuk visszavonására. A visszavonást megelőzően megadott hozzájárulás nem befolyásolja az adatfeldolgozás jogszerűségét.

 

7.      Az érintettek hogyan gyakorolhatják a jogaikat?

 

Az érintettek úgy gyakorolhatják a hozzáférési, helyesbítési, törlési, korlátozási vagy tiltakozáshoz való jogukat, hogy levelet küldenek a YODEYMA PARFUMS S.L.U. részére, a következő címre: C/ Felix Boix nº 7, 1ª planta, 28036 Madrid, vagy a következő e-mailre: info@yodeyma.com.

A személyes adatok kezelésében illetékes Nemzeti Felügyeleti Hatóság a Spanyol Nemzeti Adatvédelmi Hatóság. On jogai gyakorlásával kapcsolatban kérelmet nyújthat be a hatóságnál.

További szükséges információk elérhetőek a www.agpd.es címen.

A fogyasztói kérdések rendezésére használhatja az online vitarendezési folyamatot is, az alábbi linken:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ES

 

8.      Milyen biztonsági intézkedéseket teszünk az Ön adatainak védelme érdekében?

A YODEYMA megtette a megfelelő technikai és szervezeti biztonsági lépéseket, hogy garantálja az adatok sértetlenségét és személyes jellegét, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendeletének 5 cikkének f) pontja, a 24. cikke és a vonatkozó cikkei alapján a biztonsági dokumentumban leírtak szerint, a társaság adatvédelmi irányelvének megfelelően.

A megtett biztonsági intézkedések magukban foglalják az adatokhoz és IT rendszerekhez hozzáféréssel rendelkező személyek meghatározását és azonosítását, ezen információ biztonsági dokumentumban való rögzítését, az adatokhoz hozzáférni jogosult személyek értesítését a titoktartási kötelezettségről, hozzáférési jogosultság szabályozásával kapcsolatos intézkedéseket, nyilvántartás vezetését az incidensekről és egy biztonsági másolatokat és az adatok visszaállítását lehetővé tévő rendszer alkalmazását.