Kézbesítés 48/72hSzállítási költség ingyenes 12.155 Ft-tól Biztonságos fizetésIngyenesen hívható telefonszám 06-80/100-214

A YODEYMA Adatvédelmi Irányelve

 

1.      Ki az Ön személyes adatainak a kezelője?

Név: YODEYMA PARFUMS S.L.U (a továbbiakban: YODEYMA)

Adószám: B-45441953

Postai cím: C/ Felix Boix nº 7, 1ª planta, 28036 Madrid

Telefon: 900 373 844

Email cím: info@yodeyma.com

 

 

2.      Mi a célja az Ön személyes adatai feldolgozásának?

A YODEYMA-nál azért dolgozzuk fel a vevőktől, a termékeink fogyasztóitól kapott személyes adatokat, hogy: (i) kezeljük a vevőkkel való kereskedelmi kapcsolatot, számlákat állítsunk ki, elküldjük a termékeket, és hogy a szerződésben megállapodott szolgáltatásainkat nyújtsuk; (ii) reklámüzeneteket küldjünk, amennyiben ehhez a vevő megadja a hozzájárulását.

A feldolgozás minden, a személyes adatain végzett műveletet jelent, automatizált eszközökkel vagy azok nélkül, mint például az adatok gyűjtése, rögzítése, szervezése, strukturálása, tárolása, felvétele vagy módosítása, lehívása, megtekintése, használata, továbbítás általi közlése, terjesztése vagy egyéb módon, az adatok elérhetővé tétele, valamint az adatok egyeztetése vagy kombinálása, korlátozása, törlése vagy megsemmisítése;

A felhasználóktól kapott adatok nem képezik alapját automatizált döntéshozatalnak és profilalkotásnak.

 

3.      Milyen jóváhagyás szükséges az Ön személyes adatainak feldolgozásához?

A jóváhagyás azt a jogi alapot jelenti, amely lehetővé teszi a személyes adatok rendeltetés szerinti feldolgozását a YODEYMA által, az alábbiak szerint:

a)   A vevőkkel fenntartott kereskedelmi kapcsolat kezelése céljából végzett, az Ön személyes adataira vonatkozó adatfeldolgozás jogi alapja az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendeletének 6.1 b) pontja, mivel az adatfeldolgozás szükséges a termék megrendelésének teljesítéséhez, melyben az érintett fél részt vesz, illetve szükséges az érintett fél által kért szerződéskötés előtti feladatok ellátásához.

A 2007. november 16-i, 1. sz. spanyol királyi törvényerejű rendelet, amely jóváhagyta az újraszövegezett spanyol fogyasztóvédelmi törvényt. Második könyv. Szerződések és garanciák (59.-91. cikk); III. cím, Távollévők között létrejött szerződések (92.-127. cikk).

Továbbá, az információs társadalmi szolgáltatásokról és elektronikus kereskedelemről szóló 2002/34 számú spanyol törvény (23-29. cikk).

Az Ön személyes adatainak közlése az Ön és a YODEYMA közötti megrendelés teljesítéséhez szükséges. Az érintettek kötelesek megadni személyes adataikat, ennek hiányában a YODEYMA weblapján feltüntetett termékek megvásárlása sem lehetséges.

A YODEYMA weboldalán keresztül történő megrendelés leadásakor megjelenik a REGISZTRÁCIÓ opció, ahol egy űrlapot talál a szükséges személyes adatok kitöltésére. Ha nem adja meg a szükséges adatokat, nem tud létrehozni fiókot a YODEYMA weboldalán, nem lesz hozzáférése és nem tud azon keresztül műveleteket sem elvégezni.

b) A személyes adatainak feldolgozására vonatkozó hozzájárulás kereskedelmi üzenetek céljából az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendeletének 6.1 a) pontján alapszik, amely az érintettek személyes adatainak feldolgozására és különösen a reklámüzenetek fogadására vonatkozó jóváhagyásra vonatkozik.

A személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos jóváhagyását bármikor visszavonhatja. Jóváhagyásának visszavonása semmilyen körülmények között nem lesz hatással a YODEYMA-val megkötött szerződés végrehajtására.

 

4.      Meddig őrizzük személyes adatait?

A felhasználók által megadott személyes adatokat a YODEYMA addig őrzi, amíg a felek között kereskedelmi kapcsolat áll fenn, és amíg az adatok törlését az érintett nem kérte, vagy amíg jogi kötelezettség elő nem írja azt.

A YODEYMA megteszi a megfelelő biztonsági lépéseket, hogy megőrizze a személyes adatok sértetlenségét és a személyes adatok bizalmas jellegét, és hogy megakadályozza ezeknek a megszegését abban az időszakban, amíg az adatokat őrzi, mely lépések a törvényileg előírt követelményekre korlátozódnak.

A vásárlási folyamat során a vevőtől kért banki adatokat a YODEYMA nem menti el és nem tárolja. A vevő egy külső banki fizetési platformra kerül átirányításra a vásárlás és az ellenérték kifizetésének teljesítése céljából. Csak a fizetési szolgáltatók tárolnak ilyen adatokat a szolgáltatásaik nyújtásához.

 

 

5.      Ki férhet hozzá az adataihoz?

A REGISZTRÁCIÓ vagy KAPCSOLAT űrlapokon keresztül begyűjtött személyes adatok nem kerülnek továbbításra egyéb társaságoknak; nem kerülnek közzétételre a YODEYMA weblapján; csak olyan célból kerülnek feldolgozásra, melyet a jelen adatvédelmi feltételek tartalmaznak.

A megszerzett személyes adatokat nem bízzuk harmadik társaságokra, kivéve, ha ezt jogszabály írja elő. Az összegyűjtött adatokat kizárólag a YODEYMA kezeli.

 

6.   Milyen jogai vannak, amikor megadja nekünk az adatait?

Azokat a személyeket, akik személyes adatokat adtak meg a YODEYMA számára, a következő jogok illetik meg:

o Joguk van hozzáférést kérni az érintett személyes adataihoz.

o Joguk van kérni az adatok helyesbítését és törlését.

o Az adatkezelés korlátozásának kéréséhez való jog.

o Az adathordozhatósághoz való jog

o Az adatkezelés elleni tiltakozás joga

 Ön bármikor kérheti az adatokhoz való hozzáférést, és megerősítést kaphat a YODEYMA által végzett feldolgozásról.

 Az érdekelt felek jogosultak hozzáférni a személyes adataikhoz, és kérhetik a pontatlan adatok helyesbítését, vagy adott esetben kérhetik azok törlését, ha - többek között - a személyes adatokra már nincs szükség azokhoz a célokhoz, amelyekhez azokat gyűjtötték.

Bizonyos körülmények között és sajátos helyzetükkel kapcsolatos okokból az érdekelt felek kérhetik személyes adataik feldolgozásának korlátozását, amely esetben azokat csak követeléseik gyakorlása vagy védelme céljából tárolják.

 Az érintettek bármikor tiltakozhatnak adataik feldolgozása ellen. A YODEYMA tájékoztatja a következményekről, és leállítja az adatok feldolgozását, kivéve azokat az eseteket, amikor az esetleges követelések érvényesítéséhez vagy védelméhez törvényi előírás alapján szükséges.

 A megrendelőlapon vagy a kapcsolatfelvételi űrlapon kötelezően kért személyes adatok megadásának elmulasztása azt eredményezheti, hogy a YODEYMA nem tudja biztosítani a kért szolgáltatást.

 Az az érintett, aki egy adott célra adott hozzájárulását megadta, szintén jogosult arra, hogy ezt a hozzájárulást bármikor visszavonja, anélkül, hogy ez a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét befolyásolná.

 

7.    Hogyan gyakorolhatják jogaikat az érintettek?

Az érdekelt fél gyakorolhatja a hozzáférési, helyesbítési, törlési, korlátozási, tiltakozási és hordozhatósági jogait a YODEYMA PARFUMS S.L.U. címére (C/Felix Boix nº 7, 1ª planta, 28036 Madrid, vagy a info@yodeyma.com e-mail címre küldött levélben.

Panaszt nyújthat be az Adatvédelmi Ügynökséghez is, ha úgy véli, hogy jogai gyakorlása során nem kapott kielégítő választ. Minden szükséges információt megtalál a  www.agpd.es címen.

A fogyasztói kérdések rendezésére használhatja az online vitarendezési folyamatot is, az alábbi linken:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ES

Hogyan gyakorolhatják jogaikat az érintettek?

Az érdekelt fél gyakorolhatja a hozzáférési, helyesbítési, törlési, korlátozási, tiltakozási és hordozhatósági jogait a YODEYMA PARFUMS S.L.U. címére (C/Felix Boix nº 7, 1ª planta, 28036 Madrid, vagy a info@yodeyma.com e-mail címre küldött levélben.

Panaszt nyújthat be az Adatvédelmi Ügynökséghez is, ha úgy véli, hogy jogai gyakorlása során nem kapott kielégítő választ. Minden szükséges információt megtalál a www.agpd.es címen.

Szervezetünk a Confianza Online (nonprofit egyesület) tagja, bejegyezve az Egyesületek Nemzeti Nyilvántartásában 1. csoport, 1. szekció, nemzeti szám: 594400, CIF G85804011, Carrera de San Jerónimo,18,4º 1, 28014 Madrid (Spanyolország). További információkért:www.confianzaonline.es.

A jelen Általános Szerződési Feltételekre a spanyol jog az irányadó. Hasonlóképpen, az alternatív vitarendezésről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően tájékoztatjuk a fogyasztókat, hogy tagszervezetként és a magatartási kódex feltételei szerint a felhasználók alternatív vitarendezésért a Confianza Online-hoz fordulhatnak.

(https://www.confianzaonline.es/consumidores/como-reclamar/formulario-reclamaciones/). Ha a panaszok a fogyasztókkal folytatott elektronikus ügyletekre, vagy az adatvédelemre vonatkoznak, amennyiben e területhez kapcsolódnak, a panaszokat a fogyasztói jogviták alternatív rendezésére akkreditált Confianza Online közvetítő bizottsága rendezi. Ha a panaszok a digitális reklámra, vagy az adatvédelemre vonatkoznak, ha ezzel a területtel kapcsolatosak, akkor az AUTOCONTROL Reklámzsűri elé kerülnek.

Emlékeztetjük továbbá arra, hogy az alábbi linkre kattintva hozzáférhet az EU online vitarendezési platformjához:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

 

8.      Milyen biztonsági intézkedéseket teszünk az Ön adatainak védelme érdekében?

A YODEYMA megtette a megfelelő technikai és szervezeti biztonsági lépéseket, hogy garantálja az adatok sértetlenségét és személyes jellegét, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendeletének 5 cikkének f) pontja, a 24. cikke és a vonatkozó cikkei alapján a biztonsági dokumentumban leírtak szerint, a társaság adatvédelmi irányelvének megfelelően.

A megtett biztonsági intézkedések magukban foglalják az adatokhoz és IT rendszerekhez hozzáféréssel rendelkező személyek meghatározását és azonosítását, ezen információ biztonsági dokumentumban való rögzítését, az adatokhoz hozzáférni jogosult személyek értesítését a titoktartási kötelezettségről, hozzáférési jogosultság szabályozásával kapcsolatos intézkedéseket, nyilvántartás vezetését az incidensekről és egy biztonsági másolatokat és az adatok visszaállítását lehetővé tévő rendszer alkalmazását.