Dostava 24/48h Dostava BREZPLAČNA nad 39€ Varno plačiloBrezplačen telefon 080 080 087

Pravilnik o zasebnosti in varstvu osebnih podatkov družbe YODEYMA

 1. Splošno

Pravilnik o zasebnosti in varstvu osebnih podatkov družbe YODEYMA velja za vse uporabnike spletnega strani https://www.yodeyma.com/slovenia/sl/ (v nadaljevanju: spletna stran).

Upravljavec obdeluje osebne podatke v skladu z veljavno zakonodajo, zlasti v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov) in skladu z Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 v nadaljevanju: ZVOP-1).

 1. Kdo je upravljalec vaših osebnih podatkov?

Naziv: YODEYMA PARFUMS S.L.U (v nadaljevanju: YODEYMA)

Davčna številka: B-45441953

Poštni naslov: C/ Felix Boix nº 7, 1ª planta, 28036 Madrid, Španija

Telefonska številka: 900 373 844

Elektronski naslov: info@yodeyma.com

 1. Kaj so osebni podatki?

Osebni podatki so vsi podatki, ki se nanašajo na določeno fizično osebo oziroma posameznika, ne glede na obliko, v kateri so izraženi. Gre za podatke, na podlagi kateri vas je mogoče identificirati.

 1. Katere osebne podatke obdelujemo?

Upravljavec obdeluje osebne podatke v primeru nakupa, registracije in v primeru soglasja uporabnika za prejemanja e-novic. V navedenih aktivnostih bodo obdelani sledeči osebni podatki:

-          Ime in priimek,

-          Naslov prebivališča,

-          Elektronski naslov,

-          Država rezidentstva,

-          Telefonska številka.

-          Spletni identifikatorji kot »PIŠKOTKI« in IP naslov,

 

 1. Na kakšni pravni podlagi zbiramo osebne podatke?

Upravljavec ima v skladu s 6. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov in 10. členom ZVOP-1 pravico obdelati osebne podatke v primerih, ko je – in v obsegu – izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

a)      posameznik, na katerega se osebni podatki na nanašajo, je privolil v obdelavo svojih osebnih podatkov za enega ali več posebnih namenov;

b)      obdelava je potrebna za izvedbo naročila, ki ga je opravil posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo ali na zahtevo posameznika za izvedbo potrebnih korakov pred sklenitvijo pogodbe;

c)      obdelava je potrebna zakonske obveznosti, ki velja za upravljalca; ali

d)      obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljalec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladi z interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebni podatkov, zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

Vsaj eden od zgoraj navedenih razlogov v točkah od a) do d) mora biti izpolnjen, da upravljavec osebne podatke lahko obdeluje.

 1. Zakaj obdelujemo vaše osebne podatke obdelujemo?

V YODEYMA obdelujemo osebne podatke, ki jih posredujejo kupci, uporabniki naših izdelkov:

-          za vzdrževanje komercialnih odnosov z uporabniki, izdajanje računov, pošiljanje izdelkov in opravljanje pogodbenih storitev ter za namene izvajanja pogodb (učinkovito izvajanje pogodbe);

-          za pošiljanje reklamnih sporočil, če stranka za ta namen poda soglasje (trženje);

-          za namene neposrednega trženja, če stranka za ta namen poda soglasje (neposredno trženje);

-          za izpolnjevanje zahtev davčne zakonodaje (vodenje davčnih in računovodskih računov).

Obdelava pomeni vsako operacijo osebnih podatkov, bodisi avtomatizirano ali ne, kot je zbiranje, snemanje, organizacija, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, iskanje, posvetovanje, uporaba, razkritje s prenosom, razširjanjem ali kako drugače, dajanje podatkov na razpolago in njihovo dopolnjevanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje le-teh.

Samodejnega odločanja in profiliranja na podlagi informacij, ki jih posredujejo uporabniki, upravljalec ne bo izvajalec.

 1. Koliko časa hranimo vaše osebne podatke?

YODEYMA osebne podatke v elektronski obliki ustrezno hrani in varuje, in sicer na sedežu podjetja.

Podatki, ki se obdelujejo za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, se hranijo do izpolnitve vseh obveznosti, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja oziroma do izteka zastaralnega roka za posamezen zahtevek. V skladu z Obligacijskim zakonikom (Uradni list RS št. 97/07 in nadaljnji, v nadaljevanju: OZ) splošni zastaralni rok za pogodbene obveznosti znaša 5 let.

Zaradi zahtev davčne zakonodaje se računi in z njimi povezani osebni podatki hranijo še 10 let po poteku leta, v katerem je bil posamezen račun izdan.

Osebne podatke, obdelane na podlagi posameznikov privolitve, upravljavec hrani vse do njegove preklica. Posameznik lahko kadarkoli poda pisno zahtevo, s katero prekliče uporabo in procesiranje njegovih osebnih podatkov, in sicer na info@yodeyma.com .

Po izpolnitvi namena obdelave osebnih podatkov ali poteka zastaralnega roka, se osebni podatki uničijo, izbrišejo, blokirajo ali anonimizirajo.

 1. Zahtevano razkritje podatkov

Razkritje vaših osebnih podatkov je potrebno za sklenitev kupoprodajne pogodbe z YODEYMA. Posamezniki, na katere so osebni podatki nanašajo, so zato dolžni posredovati svoje osebne podatke, saj v nasprotnem primeru ne morejo opraviti nakupa izdelkov, prikazanih na spletni strani YODEYMA.

Pri oddaji naročila na spletni strani YODEYMA bo prikazana možnost »PRIJAVI«, kjer boste našli obrazec za vnos zahtevanih osebnih podatkov. Če potrebnih osebnih podatkov ne boste vnesli, ne boste mogli ustvariti računa na spletni strani YODEYMA niti dostopati do njega ali preko računa operirati.

 1. Tabela s ključnimi podatki

Upravljavec lahko osebne podatke obdeluje za naslednje namene, na naslednjih pravnih podlagah in v naslednjem obdobju ter obsegu:

Namen obdelave podatkov

Pravna podlaga

Obdobje

Obseg

učinkovito izvajanje pogodbe

Točka b)

Podatki se hranijo za čas trajanja pogodbe oziroma do njene prekinitve

Ime in priimek, elektronski naslov, Naslov prebivališča, Država rezidentstva, Telefonska številka

Neposredno trženje

Točka d)

Podatki se hranijo za čas zakonitega interesa upravljalca, vendar ne dlje od zastaranja posameznikovih zahtevkov v skladu z OZ.

Upravljavec obdeluje osebne podatke za neposredno trženje, zgolj če posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, poda soglasje.

Ime in priimek, elektronski naslov, Spletni identifikatorji kot »PIŠKOTKI« in IP naslov

Trženje

Točki a) in b)

Osebne podatke, ki se obdelujejo na podlagi privolitve posameznika, upravljavec hrani do preklica njegove privolitve

Ime in priimek, elektronski naslov, Spletni identifikatorji kot »PIŠKOTKI« in IP naslov

Vodenje davčnih in računovodskih računov

Točka c)

Podatki se hranijo za čas, ki ga zahteva veljavna zakonodaja.

Ime in priimek, elektronski naslov, Naslov prebivališča, Država rezidentstva, Telefonska številka

 

 1. Komu bodo vaši osebni podatki razkriti?

Osebni podatki, zbrani prek obrazca »PRIJAVI« ali »KONTAKT«, ne bodo razkriti nobenemu drugemu podjetju in prav tako ne bodo objavljeni na spletni strani YODEYMA. Obdelani bodo le za namene, ki so opisani v tem pravilniku.

Pridobljeni osebni podatki bodo posredovani tretjim osebam, razen če za to obstaja zakonska obveznost. Zbrani podatki so izključno za uporabo podjetja YODEYMA.

 1. Katere pravice vam pripadajo, če nam posredujete svoje osebne podatke?

Uporabnikom, ki so posredovali sovje osebne podatke podjetju YODEYMA, pripadajo naslednje pravice:

-          pravica do dostopa do podatkov,

-          pravica do popravka in izbrisa (»pravica do pozabe«),

-          pravica do omejitve obdelave,

-          pravica do ugovora,

-          pravica do prenosljivosti podatkov.

Do osebnih podatkov lahko kadarkoli dostopate in pridobite potrditev obdelave, ki jo izvaja YODEYMA.

Posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo, imajo pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, zahtevajo potrdilo, da se podatki obdelujejo in zahtevajo popravek, v primeru napačnih podatkov ali kadar je to primerno zahtevajo izbris podatkov, kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani.

V določenih primerih in zaradi razlogov povezanih z njihovim posebnim položajem, lahko posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo, zahtevajo omejitev obdelave osebnih podatkov, v tem primeru pa se podatki hranijo samo za vložitev zahtevkov ali obrambo proti njim.

Če v naročilo ali kontaktni obrazec ne vnesete osebnih podatkov, ki so označeni kot obvezni, lahko pomeni, da YODEYMA željene storitve ne bo mogla opraviti.

Posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo in so do dali privolitev za določen namen obdelave, lahko to privolitev kadarkoli prekličejo. slednje ne bo vplivalo predhodno zakonitost obdelavo, ki je do preklica temeljila na privolitvi.

 1. Kako lahko posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo, uveljavljajo svoje pravice?

Posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo, lahko pravice do dostopa, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, ugovora in prenosa uveljavljajo tako, da pošljejo pisno sporočilo na naslov YODEYMA PARFUMS S.L.U., C/ Felix Boix nº 7, 1ª planta, 28036 Madrid, Španija ali na elektronski naslov: info@yodeyma.com . Podjetje YODEYMA bo odobrilo posredovano zahtevo ali pa bo posameznika brez nepotrebnega odlašanja obvestilo o razlogih za zavrnitev, vendar najpozneje v 15 dneh od prejema zahteve.

Če posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, meni, da so mu kršene pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ima pravico do učinkovitega pravnega varstva ter Informacijskemu pooblaščencu vloži pritožbo.

Posameznik lahko kot potrošnik uporabi tudi postopek spletnega reševanja sporov na platformi, ki jo najde na hiperpovezavi:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ES

 1. Katere varnostne ukrepe smo sprejeli za zaščito vaši osebnih podatkov?

YODEYMA je sprejela ustrezne tehnične in organizacijske varnostne ukrepe za zagotovitev celovitosti informacij in zaupnosti podatkov v skladu z obveznostmi določenimi v Splošni uredbi o varstvu podatkov in ZVOP-1, kot je opisano v varnostnem dokumentu, v skladu s politiko varovanja podatkov družbe.

Sprejeti varnostni ukrepi vključujejo določitev in identifikacijo oseb, ki jim je dostop do podatkov in IT sistemov omogočen, beleženje podatkov v varnostni dokument, obveščanje oseb, ki imajo dostop do podatkov o obvezi nerazkritja, implementacija varnostnih ukrepov, vodenje evidence incidentov in uporaba sistema za pridobivanje rezervnih kopij ter obnovitev informacij.

 1. Politika Piškotkov

YODEYMA vas želi obvestiti, da spletna stran uporablja piškotke za analizo brskanja uporabnikov. Določbe tega poglavja o piškotih so del Pravilnika o zasebnosti in varstvu spletne strani z domeno www.yodeyma.com in pod drugimi poddomenami ali odvisnih spletnih strani. Piškotke uporabljamo za izboljšanje svojih storitev. Z brskanjem po naši spletni strani, razumemo, da sprejemate piškotke in njihovo politiko. YODEYMA lahko kadarkoli pregleda vsebino politike uporabe in opravi spremembe na spletni strani.

Glede na to, da uporaba vsebine in storitev te spletne strani pomeni sprejetje pogojev, določenih v tem pravilniku in njihovih naknadnih sprememb, v primeru nadaljnje uporabe spletne strani priporočamo pogosto branje tega poglavja.

 1. Kaj so piškotki?

Piškotek je datoteka, ki se naloži na vaš računalnik, ko dostopate do določenih spletnih strani. Piškotki med drugim spletni strani omogočajo shranjevanje in pridobivanje informacij o navadah uporabnikovega brskalnika ali njegovega računalnika in se lahko, odvisno od informacij, ki jih vsebujejo in načina uporabe računalnika, uporabijo za prepoznavanje uporabnika.

 1. Zakaj uporabljamo piškotke?

Piškotke uporabljamo, da bolje spoznamo kako se obiskovalci odzivajo z našo vsebino in da nam pomaga izboljšati uporabnikovo izkušnjo na spletni strani: http://www.yodeyma.com/slovenia/sl/.

 1. Katere piškotke uporabljamo na spletni strani in kdo jih uporablja?

Podatke, ki jih piškotki na spletni strani pridobijo, obdela založnik spletne strani http://www.yodeyma.com/slovenia/sl/.Aplikacija, ki jo uporabljamo za pridobivanje in analizo navigacijskih informacij, je Google Analytics: www.google.com/analytics/ in www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html . To aplikacijo je razvil Google, ki nam zagotavlja analizo obiskovalcev naše spletne strani. YODEYMA lahko te podatke uporabi za izboljšanje lastnih storitev in za ponudbo storitev drugim podjetjem. To orodje ne pridobiva podatkov o imenih in priimkih uporabnikov ali poštnem naslovu s katerega se povezujejo. Pridobljene informacije so povezane s številom obiskanih strani, jezikom, socialnim omrežjem, v katerem so objavljene naše novice, mestom, kateremu je dodeljen IP naslov iz katerega uporabniki dostopajo, številom uporabnikov, ki nas obiščejo, pogostostjo in ponavljanjem obiskov, časom obiska, brskalnikom, ki ga uporabljajo, operaterjem ali vrsto terminala, s katerega je obisk opravljen. Te podatke uporabljamo za izboljšanje naše spletne strani, zaznavanje novih potreb in oceno izboljšav, ki jih je treba izvesti, da uporabnikom, ki nas obiščejo, zagotovimo boljšo storitev.

Spletna stran piškotke uporablja tudi za sledenje konverzijam v Google Adwords. Piškotek, ki se doda na uporabnikov računalnik, ko uporabnik vidi ali klikne na oglas in poteče po 30 dneh. Ta ukrep in dejstvo, da Google uporablja različne strežnike za sledenje konverzijam in rezultatom iskanja, ščiti vašo zasebnost. Ponudnik teh piškotkov je Google. Spletna stran uporablja tudi orodje ponovno trženje Google Adwords. To orodje nam omogoča objavo oglasov v Googlovem omrežju z vsebinami na podlagi predhodnih obiskov uporabnikov naše spletne strani. Da bi to dosegli, nekateri zavihki našega spletne strani vključujejo kodo za ponovno trženje ali oznako, ki konfigurira piškotke za določitev vrste oglasa, ki bo uporabniku prikazan na podlagi brskanja, ki ste jo naredili po spletnem mestu. Seznami za ponovno trženje so shranjeni v bazi podatkov na Googlovih strežnikih, kjer so shranjeni vsi ID-ji piškotkov, povezani z vsakim seznanom ali interesno kategorijo. V zvezi s piškotki za ponovno trženje lahko onemogočite uporabo Googlovih piškotkov, tako da obiščete Googlovo stran za onemogočanje oglaševanja. Te piškotke ponuja Google. Uporabljamo piškotek »Doubleclick«. Ta piškotek nam omogoča prikazovanje oglasov, ki jih upravljajo tretje osebe (»Ad-Servers«). To je piškotek je zagotovil Google.

 1. Kako se piškotki zavrnejo?

Če želite dovoliti, vedeti, blokirati ali izbrisati piškotke nameščene na vašem računalniku, lahko to storite tako, da konfigurirate možnosti brskalnika, nameščenega na vašem računalniku. Podrobnejše informacije, ki so odvisne od brskalnika, so na voljo na spletnih straneh:

-          Firefox: support.mozilla.org/en/kb/habilitar-y-desabilitar-cookies-que-los-sitios-we

 

-          Chrome: support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

 

-          Explorerwindows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

 

-          Safari: support.apple.com/kb/ph5042

 

-          Opera: help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

 

 1. Končna določba

YODEYMA si pridržuje pravico do spremembe in dopolnitve Pravilnika o zasebnosti in varnosti osebnih podatkov YODEYMA. Uporabniki bodo o vseh spremembah pravočasno obveščeni na spletni strani.