Doručenie 3 až 5 dníPoštovné ZDARMA nad 39€ Bezpečná platba Bezplatná linka 0800232113

Právne oznámenie

 1. Informácie o spoločnosti

 

YODEYMA PARFUMS S.L. (ďalej len YODEYMA) je spoločnosť zodpovedná za tieto webové stránky. YODEYMA bola založená 29. októbra 1998 a zapísaná v Obchodnom registri v Madridě, Sekcia 8, List 63511, IČO B45441953 zo sídlom v Madridě, Calle Félix Boix 7, 1º (28036).

Spoločnosť zodpovedná za predaj produktov online na území Slovenskej republiky je SAMBRA HEALTH & BEAUTY SP.  Z o.o.  ďalej len SAMBRA HEALTH & BEAUTY .
SAMBRA HEALTH &BEAUTY bola založená 8. marca 2012 a zapísaná do registra spoločností  v Registri Národnej Aundiencie na Okresnom súde v hlavnom mestě Varšave, XII Obchodný úsek s číslom KRS 0000413739, s číslom NIP 5252528565 a so sídlom v ulici Trebacka4, 00-175 Varšava.

 1. Kontaktné údaje

Email: infosk@yodeyma.com

Tel: +48 0800 232 112

 

Dostupnosť telefonickej podpory:

 • Od 1. septembra do 31. decembra: Od pondelka do piatku od 10:00 do 19:00.
 • Zvyšok roka: pondelok až štvrtok od 10:00 do 19:00 a piatok od 9:00 do 14:00

 

 1. Webová stránka

 

Webová stránka YODEYMA (ďalej len „Webová stránka“) je platforma elektronického obchodu prístupná prostredníctvom internetu na adrese: https://www.yodeyma.com/slovakia/sk/ ktorá umožňuje prístup akejkoľvek osobe bez potreby predchádzajúcej registrácie alebo akýchkoľvek iných podmienok.

 

Webová stránka YODEYMA vám umožňuje voľne surfovať na jej rozličných stránkach tak, aby ste spoznali ponuku produktov, hlavné charakteristiky, cenu a podmienky predaja bez akéhokoľvek druhu nákladov alebo záväzkov.

 

 1. Zóna pre profesionálov

 

Webová stránka YODEYMA má vytvorenú špeciálnu Zónu pre profesionálov (ďalej len „Zákazníci“), ktorá je prístupná na adrese: http://pro.yodeyma.com/poland/pl/ a používa sa na prijímanie objednávok a poskytovanie personalizovanej podpory našim profesionálnym zákazníkom.

 

Profesionály sú fyzické alebo právnické osoby, ktoré nakupujú produkty spoločnosti YODEYMA vyrábané spoločnosťou za účelom ich následného predaja.

 

S cieľom poskytovať personalizované služby je prístup do Zóny pre profesionálov vyhradený len pre podnikateľov. Profesionálni zákazníci musia požiadať o prístup telefonicky:+48 0800 232 112. Prístup im umožňuje spravovať svoje objednávky, uskutočňovať platby a požadovať vrátenie prostriedkov prostredníctvom žiadosti.

 

 1. Požiadavky na prístup do Zóny pre profesionálov

 

Zákazník musí mať požadované právne postavenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti a musí sa oboznámiť a akceptovať Všeobecné zmluvné podmienky a Politiku ochrany osobných údajov pred prihlásením sa do Zóny pre profesionálov.

 1. Prijatie Všeobecných podmienok a Podmienok používania Zóny pre profesionálov

 

Výhradné používanie Webovej stránky Zákazníkmi je upravené Všeobecnými zmluvnými podmienkami a Podmienkami používania Zóny pre profesionálov (ďalej len VŠEOBECNÉ PODMIENKY), ktoré sú uvedené nižšie. Prečítajte si ich pozorne, pretože prístup na túto webovú stránku a používanie jej obsahu znamená úplné prijatie týchto podmienok.

 

Prístup do Zóny pre profesionálov a informácie v nej obsiahnuté sú úplne bezplatné, okrem nákladov na telefónne spojenie a iných prostriedkov na nadviazanie spojenia.

 

Zákazníci, ktorí používajú Zónu pre profesionálov vyhlasujú nasledovné:

 

a)       Sú plnoletí so spôsobilosťou na uzavretie zmluvy v súlade so všeobecnými zákonmi štátu, v ktorom žijú, a že majú dostatočné právne postavenie na to, aby tieto podmienky, ktoré výslovne akceptujú bez akýchkoľvek výhrad na svoju zodpovednosť

b)      Prečítali si, pochopili a akceptovali VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY a POLITIKU OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV.

c)       Používaním Zóny pre profesionálov plne a výslovne akceptujú tieto ustanovenia uvedené nižšie, pričom preberajú plnú zodpovednosť za celé a / alebo čiastočné porušenie a chápu následky, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku ich porušenia.

 

 1. VŠEOBECNĚ ZMLUVNĚ PODMIENKY

 

7.1   Požiadavky pre nákup na Webstránke pre profesionálov

 

Profesionáli

 

Zóna pre profesionálov je vyhradená pre fyzické / právnické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť alebo pre subjekty, ktoré získavajú produkty vyrobené spoločnosťou YODEYMA za účelom ich následného marketingu (ďalej len „Zákazník“).

 

Vek. Osoba, ktorá chce nakupovať na webovej stránke YODEYMA, musí mať viac ako 18 rokov a musí mať požadované právne postavenie na vykonávanie obchodných transakcií.

 

Prihlásenie.Zákazník musí požiadať o prístup do Zóny pre profesionálov telefonicky na čísle+48 0800 232 112 za účelom registrácie do Zóny pre profesionálov musí poskytnúť identifikačné údaje, adresu alebo poštovú schránku spolu so všetkými údajmi potrebnými na určenie miesta, kde SAMBRA má dodať produkty, ktoré zákazník nakúpil, ako aj všetky údaje potrebné na fakturáciu a zaplatenie za tovar.

 

Prijatie ponuky. Zákazník získa počas objednávania informáciu o cene produktov vrátane podrobností o sumách na zaplatenie. Zákazník musí akceptovať cenu, produkt a dodacie podmienky, a to pred potvrdením objednávky. Pred uskutočnením platby si zákazník môže vybrať medzi platobnými metódami dostupnými na Webovej stránke.

 

7.2   Nákup prostredníctvom Web stránky. Zákazník musí vykonať nasledovné kroky za účelom nákupu produktov na Web stránke:

 

 1. Pozrite si ponuku produktov, ktoré SAMBRA ponúka a predáva na Web stránke s uvedením ceny, prezentácie, množstva alebo obsahu a hlavné charakteristiky každého produktu, dodacie podmienky a náklady na dopravu. Niektoré produkty podliehajú určitým podmienkam, ako je napríklad nákup určitých jednotiek alebo minimálne množstvo pre každý nákup.
 2. Výber produktov. Zákazník si musí zvoliť produkty kliknutím na tlačidlo "kúpiť", týmto spôsobom bude vybraný produkt pridaný do nákupného košíka a stránka zobrazí informácie o cene vrátane daní a nákladov na dopravu. Zákazník sa môže rozhodnúť dokončiť nákup výberom možnosti „prejsť k pokladni“ alebo pokračovať v prehliadaní a pridať ďalšie produkty do nákupného košíka.
 3. Prijatie ponuky. Zákazník musí kliknúť na tlačidlo "Potvrdiť nákup" pre pokračovanie nákupu a zadať objednávku. Potvrdenie znamená súhlas s ponukou, ako je uvedená na Webovej stránke, s detailmi vybraných produktov, celkovou sumou na zaplatenie, ktorá zahŕňa cenu produktu a náklady na dopravu, ako je uvedené na Webovej stránke.
 4. Úhrada. Zákazník si bude môcť vybrať medzi možnosťami, ktoré sú uvedené na Webovej stránke a zaplatiť celkovú sumu nákupu, cenu produktu a prípadne cenu za dodanie.
 5. Potvrdenie Zmluvy. Po vykonaní úhrady obdrží Zákazník e-mail s podrobnosťami o objednávke, cenou zaplatenou za nákup a kópiou kúpnej zmluvy, ktorá bude obsahovať formulár na odstúpenie od zmluvy.
 6. Dodanie produktu. SAMBRA dodá produkt v lehote uvedenej na Webovej stránke.

 

 1. Ponúkané produkty

 

SAMBRA ponúka na predaj parfumy vyrábané spoločnosťou, ktoré sú riadne označené registrovanými ochrannými známkami vlastnenými spoločnosťou YODEYMA

 

Produkty ponúkané zo strany spoločnosti SAMBRA zobrazené na Webovej stránke, na ktorej je možné nájsť podrobné informácie o týchto produktoch, ich hlavných vlastnostiach, ich prezentácii, obsahu a cene, ako aj o minimálnom počte kusov, ktoré musia byť zakúpené v prípade určitých produktov. Pred objednaním si zákazník musí tieto informácie prečítať.

 

Produkty ponúkané zo strany spoločnosti SAMBRA môžu v určitých časových intervaloch podliehať zmenám skladových zásob. V prípade, že spoločnosť SAMBRA vyčerpá zásoby akéhokoľvek ponúkaného produktu a táto situácia ovplyvní zákazníka, spoločnosť SAMBRA okamžite kontaktuje tohto zákazníka, aby ho informovala o tejto situácii. Zákazník sa môže rozhodnúť zrušiť objednávku, vybrať iný produkt alebo počkať na opätovné naskladnenie produktu, pričom v takom prípade bude zákazník informovaný o približnej čakacej dobe. Ak je objednávka zrušená, spoločnosť SAMBRA okamžite vráti zákazníkovi celú zaplatenú sumu za uskutočnený nákup.

 

 1. Cena

 

Cena produktov ponúkaných zo strany spoločnosti SAMBRA nezahŕňa DPH a je uvedená v eurách. Špeciálne ponuky sú platné v termínoch uvedených na stránke a budú závisieť od dostupnosti produktov.

 

 

SAMBRAbude informovať zákazníka o celkovej sume, ktorá má byť za objednávku uhradená pred potvrdením nákupu, pričom uvedie rozpis cien za produkty, výšku dane a náklady na dopravu tak, aby boli zákazníkovi známe všetky podrobnosti o nákupe pred potvrdením objednávky.

 

 1. Náklady na dopravu produktov

 

Pred potvrdením nákupu bude spoločnosť SAMBRA informovať zákazníka o nákladoch na dopravu produktov a minimálnej výške nákupu potrebnej na získanie bezplatnej dopravy.

 

Informácie o nákladoch na dopravu sa poskytujú automaticky na webovej stránke. Pri výbere jedného z produktov ponúkaných spoločnosťou SAMBRA bude stránka špecifikovať cenu produktu a náklady na dopravu.

 

 1. Prijatie ponuky

 

Potvrdenie objednávky zo strany zákazníka znamená súhlas s ponukou a povinnosť zaregistrovať sa a zaplatiť na webovej stránke YODEYMA. Po dokončení tohto procesu pošle SAMBRA zákazníkovi e-mail s potvrdením objednávky, v ktorom budú uvedené podrobnosti o zakúpených produktoch, jednotlivo uvedené ceny a kópia kúpnej zmluvy. Zákazník dostane faktúru za nákup tovaru pri dodaní tovaru.

 

 1. Úhrada

 

Zákazník môže vykonať úhradu výberom z rôznych platobných metód dostupných na webovej stránke YODEYMA:

V hotovosti pri doručení,

Paypal a

Kreditná alebo debetná karta

 

Úhrada zo strany Zákazníka je predpokladom dodania produktu. Spoločnosť SAMBRA nedoručí produkt, ktorý nebol zaplatený v plnej výške, ktorú akceptoval zákazník v objednávkovom formulári.

 

Zákazník zaručuje spoločnosti SAMBRA, že má požadované oprávnenie na používanie zvoleného spôsobu platby. Úplné alebo čiastočné porušenie povinnosti uhradiť platbu má za následok zrušenie zmluvy.

 

 

 1. Dodanie produktov

 

SAMBRA dodá produkty na adresu uvedenú zákazníkom v lehote uvedenej na Webovej stránke, ktorá môže byť v rozsahu od 24h do 48h, počítaná od kalendárneho dňa nasledujúceho po dni schválenia a platby objednávky. Pri dodaní produktu musí zákazník výrobky prevziať a skontrolovať, či sú v súlade s objednávkou.

 

Ak zákazník odmietne prevziať tovar z neopodstatneného dôvodu, SAMBRA môže odstúpiť od zmluvy a zákazník je povinný uhradiť akúkoľvek škodu alebo poškodenie tovaru zapríčinené oneskorením ich prijatia.

 

 

 1. Kontrola produktov zákazníkom

 

Pri dodaní tovaru musí zákazník skontrolovať, či sú produkty v súlade s objednávkou, pokiaľ ide o množstvo a kvalitu a či nemajú vady. V prípade, že tovar má niektorú z vyššie uvedených vád, je zákazníkovi poskytnutá lehota 4 dni na uplatnenie reklamácie spoločnosti SAMBRA, ktorú môže poslať e-mailom na nasledujúcu e-mailovú adresu: [infosk@yodeyma.com] alebo zavolaním na bezplatné číslo: +48 0800 232 112 pričom servisné hodiny sú nasledovné:

 • Od 1. septembra do 31. decembra: Od pondelka do piatku od 10:00 do 19:00.
 • Zvyšok roka: pondelok až štvrtok od 10:00 do 19:00 a piatok od 9:00 do 14:00

Okrem toho, ak je niektorý z produktov počas prepravy poškodený alebo rozbitý, zákazník môže požiadať o bezplatnú výmenu produktu v optimálnych podmienkach na jeho predaj. Žiadosť môže sprocesovať prostredníctvom Zóny pre profesionálov na webovej stránke spoločnosti Yodeyma. Ak nie sú výrobky, pre ktoré sa požaduje výmena, na sklade, zákazník si môže zvoliť vrátenie sumy zaplatenej za výrobky, ktoré SAMBRA nie je schopná dodať.

 

 

 1. Záruka

 

Spoločnosť SAMBRA je zodpovedná za akúkoľvek vadu, ktorá sa vyskytne na Produkte počas obdobia dvoch rokov.

 

Ak je zákazník nespokojný so zakúpenými produktmi, pretože nezodpovedajú opisu alebo podmienkam a kvalite špecifikovanej v ponuke spoločnosti SAMBRA, vrátane tých, ktoré nie sú vhodné na použitie alebo obsahujú akúkoľvek vadu alebo anomáliu v kvalite, vyobrazení alebo ide o akúkoľvek inú okolnosť, ktorá sa líši od informácií o produkte uvedených v ponuke na internetovej stránke, je zákazník oprávnený žiadať spoločnosť SAMBRA, aby produkt vymenila, poskytla zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

 

Výmena produktu. Ak sa zákazník rozhodne pre výmenu produktu, SAMBRA prevezme produkt, s ktorým zákazník nebol spokojný a nahradí ho tým, ktorý zákazník určil s bezplatnou prepravou.

 

Zákazník môže podať žiadosť alebo reklamáciu priamo spoločnosti SAMBRA zaslaním e-mailu na nasledujúcu e-mailovú adresu: infosk@yodeyma.com, v ktorej vysvetlí dôvody reklamácie a žiadosť, ktorú chce vykonať.

 

 

 1. Duševné vlastníctvo

 

Webová stránka YODEYMA a všetky grafické prvky do nej zahrnuté ako aj registrované slovné, grafické, trojrozmerné ochranné známky, dizajny, predlohy, logá, nemenné alebo pohyblivé grafické znázornenia sú výlučným vlastníctvom spoločnosti. Používaním webovej stránky sa zákazníkom neudeľuje žiadne povolenie ani licencia na používanie prvkov chránených právami priemyselného a duševného vlastníctva spoločnosti YODEYMA. Zákazníkovi je prísne zakázané vytvárať kópie, distribuovať, publikovať, spracovať, manipulovať, meniť, modifikovať alebo akokoľvek inak používať chránený obsah.

 

Nákup produktov YODEYMA zákazníkmi a ich následný predaj a distribúcia neoprávňuje zákazníka a ani neposkytuje zákazníkovi žiadne povolenie ani licenciu na používanie registrovaných ochranných známok a rozlišovacích značiek spoločnosti ani dizajnov a iných obsahov chránených právami priemyselného a duševného vlastníctva, vrátane názvu domény.

Zákazník sa musí zdržať používania prvkov chránených právami priemyselného a duševného vlastníctva a ich kopírovania, manipulácie a zmeny akýmkoľvek spôsobom, ktorý by mohol znamenať vzťah alebo prepojenie medzi zákazníkom a spoločnosťou YODEYMA.

 

Používanie registrovaných ochranných známok spoločnosti YODEYMA, ako jej slovných prvkov, tak aj grafického zobrazenia alebo loga, je prísne zakázané; Zákazník nesmie žiadnym spôsobom priamo ani nepriamo používať charakteristické znaky YODEYMA. Zákazník nesmie používať registrované ochranné známky ani iné označenia, ktoré by sa im podobali a žiadať o registráciu názvu domény. Charakteristické znaky YODEYMA nemôžu byť použité ako identifikačný prvok zo strany zákazníka na jeho internetovej stránke, v obchodnom označení, v propagačných brožúrach alebo v dokumentoch spoločnosti (faktúry, dodacie listy, potvrdenia atď.).

 

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti YODEYMA, nesmie zákazník používať žiadne prvky chránené právami priemyselného a duševného vlastníctva spoločnosti YODEYMA, a to: ochranné známky, dizajny, predlohy alebo logá, obrázky, názvy domén, texty, videá alebo iné z prvkov spoločnosti. Zákazník nesmie kopírovať ani používať prvky chránené právami priemyselného a duševného vlastníctva spôsobom, ktorým by ťažil z prestíže a reputácie spoločnosti YODEYMA.

 

Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za porušenie práv priemyselného a duševného vlastníctva spoločnosti YODEYMA, ktoré má za následok ukončenie obchodných vzťahov a podniknutie právnych krokov z dôvodu porušenia výhradných práv a nekalej súťaže. Zákazník bude niesť zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené spoločnosti YODEYMA, vrátane zaplatenia dostatočného odškodnenia, ktoré vzniklo v dôsledku bezdôvodného obohatenia.

 

 

 1. Miesto uzatvorenia zmluvy

 

Podľa ustanovení článku 29 zákona č. 34/2002 platí, že zmluvy uzatvorené elektronickými prostriedkami, v ktorých je spotrebiteľ zmluvnou stranou, sa považujú za uzavreté v mieste bydliska spotrebiteľa. Zmluvy uzatvorené elektronicky podnikateľmi alebo profesionálmi sa považujú za uzatvorené v mieste sídla poskytovateľa služieb.

 

 

 1. Aplikujúci sa právny predpis

 

Na právny vzťah sa uplatňuje španielske právo, konkrétne kráľovské nariadenie z 22. augusta 1885,uverejnené v Španielskom Obchodnom zákonníku; Zákon o všeobecných zmluvných podmienkach zo 7. apríla 1998; Zákon č. 34 z 11. júla 2002 o službách informačnej spoločnosti a elektronickom obchode; španielsky zákon o nekalej súťaži 3 z 10. januára 1991 a nariadenia Španielska a Európskej únie o priemyselnom a duševnom vlastníctve, ktoré sa vzťahujú na túto zmluvu.

 

 1. Riešenie sporov a jurisdikcia

 

YODEYMA má záujem urovnať akékoľvek nezhody alebo spory, ktoré by mohli vzniknúť so zákazníkom, a to buď dohodou alebo mimosúdnou dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, zákazník súhlasí s prejednaním sporu pred súdmi a tribunálmi Španielska, pričom sa výslovne vzdáva akejkoľvek inej uplatniteľnej jurisdikcie.