Dostava 24/48hDostava BESPLATNA za kupovinu veću od 4.783din Sigurno plaćanjeBesplatan telefon 0800 191 002

PRAVNE INFORMACIJE

 

 1. Informacije o kompaniji

 

YODEYMA PARFUMS S.L. (u daljem tekstu YODEYMA) je kompanija odgovorna za ovu Web stranicu. YODEYMA je registrovana 29. oktobra 1998. godine i registrovana je u trgovačkom registru u Madridu, odeljak 8, stranica 635144, sa CIF brojem: B45441953 i sedištem u Madridu, calle Felik Boik broj 7, 1º (28036).

Kompanija odgovorna za internetsku prodaju proizvoda na teritoriji Srbije je HELEN HEALTH & BEAUTY D.O.O, u daljem tekstu HELEN HEALTH & BEAUTY.
HELEN HEALTH & BEAUTY je registrovana  26. Oktobra i registrovana u poreskoj ustavi i registru obveznika, sa PDV brojem 109759765  i sedištem u ulici Vojvode Stepe 78,Beograd - Voždovac,11010, Srbija.

 1. Kontakt

E-mejl adresa: serbia@yodeyma.com

Tel: + 381 0800 191 008.

Radno vreme za pozive:

 • od 1. septembra do 31. decembra: od ponedeljka do petka, od 10 do 19 časova.
 • Ostatak godine: od ponedeljka do četvrtka od 10 do 19 časova CET i petkom od 9:00 do 14 časova CET. 

 

 1. Veb sajt

Veb sajt YODEYMA (u daljem tekstu veb sajt) je platforma za elektronsku trgovinu kojoj se pristupa preko interneta na sledećoj URL adresi: http://www.yodeyma.com/serbia/sr/, koja omogućava pristup bilo kome bez potrebe prethodnog registrovanja ili bilo kog drugog uslova.

Veb sajt YODEYMA omogućava vam da se slobodno krećete kroz različite oblasti da biste saznali ponudu proizvoda, glavne karakteristike, cenu i uslove prodaje, bez ikakvih troškova ili obaveza.  

 

 1. Intelektualna svojina

Veb sajt YODEYMA i svi grafički elementi koji su u njemu uključeni, kao i registrovani slovni, grafički ili trodimenzionalni žigovi, registrovani dizajni i modeli, logoi, fiksne ili pokretne grafičke slike isključivo su vlasništvo kompanije. Upotreba veb sajta od strane kupca ne podrazumeva davanje ovlašćenja ili dozvole za korišćenje elemenata koji su zaštićeni pravima industrijske i intelektualne svojine kompanije YODEYMA. Kupcu je strogo zabranjeno da pravi kopije, distribuira, objavljuje, obrađuje, manipuliše, menja, modifikuje ili na bilo koji drugi način koristi zaštićeni sadržaj.

Kupovina YODEYMA proizvoda od strane kupca radi njihove naknadne prodaje i distribucije ne ovlašćuje niti kupcu daje bilo koju dozvolu ili licencu da koristi registrovane žigove kompanije i prepoznatljive znakove niti dizajne i druge sadržaje zaštićene pravima industrijske i intelektualne svojine, uključujući ime domena.

Kupac mora da se uzdrži od korišćenja elemenata koji su zaštićeni pravima industrijske i intelektualne svojine i od njihovog kopiranja, manipulacije i menjanja na bilo koji način koji bi mogao da znači da postoji veza ili povezanost između kupca i kompanije YODEYMA.

Strogo je zabranjena upotreba registrovanih žigova kompanije YODEYMA, kako njenih slovnih elemenata tako i grafičkih prikaza ili logoa; kupac ne može ni na koji način da direktno ili indirektno koristi prepoznatljive oznake kompanije YODEYMA. Kupac ne može da koristi registrovane žigove niti bilo koji drugi znak koji im je sličan, kako bi se prijavio za registraciju imena domena, niti kupac može da koristi prepoznatljive oznake kompanije YODEYMA kao identifikacioni element na svom veb sajtu, na oznaci firme, u svojim promotivnim brošurama ili reklamama ili u dokumentima kompanije (fakture, otpremnice, računi itd.)

Osim ako kupac nije dobio prethodno pisano odobrenje kompanije YODEYMA, on/ona ne sme da koristi nikakve elemente koji su zaštićeni pravima industrijske i intelektualne svojine kompanije YODEYMA, kao što su: žigovi, dizajni, modeli ili logoi, slike, ime domena, tekstovi, video zapisi ili bilo koji elementi kompanije. Kupac ne može ni da kopira niti da koristi elemente koji su zaštićeni pravima industrijske i intelektualne svojine na način koji podrazumeva eksploatisanje prestiža i reputacije kompanije YODEYMA.

Kršenje ove obaveze podrazumeva kršenje prava industrijske i intelektualne svojine kompanije YODEYMA, čiji je rezultat raskid komercijalnog odnosa i pokretanje pravnog postupka zbog kršenja ekskluzivnih prava i nelojalne konkurencije. Kupac će se smatrati odgovornim za bilo koju štetu koja se nanese kompaniji YODEYMA, uključujući plaćanje dovoljne odštete i naknadu koja je rezultat nepravednog bogaćenja.

 

 1. Predugovorne informacije

 5.1 Zahtevi za kupovinu na veb sajtu

Starost. Lice koje želi da kupuje na veb sajtu YODEYMA mora da ima barem 18 godina. Maloletna lica moraju da imaju prethodno odobrenje svojih roditelja, staratelja ili pravnih zastupnika, koji će se smatrati odgovornim za sve postupke maloletnih lica za koja su zaduženi.

Važno: za izvršavanje narudžbine potrebna je registracija na veb sajtu kao i obaveza plaćanja.

Prijavljivanje. Kupac mora da unese svoje identifikacione podatke i adresu ili poštanski fah mesta gde YODEYMA mora da isporuči kupljene Proizvode.

Plaćanje. Pre prihvatanja, kupac dobija informacije o svojoj porudžbini i detalje o iznosu koji se plaća. Da bi potvrdio kupovinu, kupac mora da se složi sa cenom, proizvodom i uslovima isporuke. Pre plaćanja, kupac može da bira način plaćanja od ponuđenih na veb sajtu.

5.2 Proces kupovine na veb sajtu. Da bi se kupovali proizvodi na veb sajtu YODEYMA, moraju se pratiti sledeći koraci:

 1. Pogledati ponudu proizvoda koje YODEYMA prodaje na veb sajtu, sa prikazom cena, izgleda, količine ili sadržaja i glavnim karakteristikama svakog proizvoda, uslova isporuke i troškova isporuke. Neki proizvodi podležu određenim uslovima, kao što je kupovina određenih jedinica ili minimalna količina za svaku kupovinu.
 2. Izbor proizvoda. Kupac odabira proizvode klikom na taster ‘kupi’, na taj način, izabrani proizvod se dodaje u korpu za kupovinu i aplikacija pokazuje informacije o ceni uključujući poreze i troškove slanja. Kupac može da izabere da završi kupovinu odabirom opcije ‘idi na kasu’ ili da nastavi sa razgledanjem da bi dodao druge proizvode u korpu.
 3. Prihvatanje ponude. Kupac mora da klikne na taster ‘potvrdi kupovinu’ da bi se nastavio proces i da bi se izvršila porudžbina. Potvrda podrazumeva prihvatanje ponude kako je prikazano na veb sajtu, sa detaljima izabranih proizvoda, ukupnim iznosom za plaćanje koji uključuje cenu proizvoda i troškove slanja, kako je prikazano na veb sajtu.
 4. Registracija na veb sajtu YODEYMA. Da bi se završila kupovina, kupac mora da se registruje, ostavljajući svoje podatke u prijavi koju će naći na veb sajtu i putem koje dobija pristupni ključ koji će ga identifikovati kao kupca i kojeg će moći da koristi pri njegovim sledećim kupovinama bez potrebe za novom registracijom.
 5. Plaćanje. Kupac će moći da bira između opcija koje su predstavljene na veb sajtu i da plati ukupan iznos kupovine, cenu Proizvoda i troškove slanja gde je primenjivo.
 6. Potvrda Ugovora. Kad se izvrši plaćanje, kupac dobija e-mejl sa detaljima porudžbine, cenom plaćenom za kupovinu i kopijom Ugovora o prodaji koji će uključivati obrazac za povlačenje.
 7. Isporuka proizvoda. YODEYMA će nastaviti da isporučuje proizvod u periodu koji je naznačen na veb sajtu.

 

 1. Ponuđeni proizvodi

YODEYMA nudi na prodaju parfimerijske proizvode koje proizvodi kompanija, koji su propisno identifikovani registrovanim žigovima koji su vlasništvo kompanije YODEYMA.

Proizvodi koje nudi kompanija YODEYMA prikazani su na veb sajtu, gde se mogu naći detaljne informacije o ovim proizvodima, njihovim glavnim karakteristikama, njihovom izgledu, sadržaju i ceni, kao i minimalni broj jedinica određenih proizvoda koje se moraju kupiti. Kupac mora da pročita ove informacije pre poručivanja.  

U određenim periodima može doći do određenih varijacija u zalihama proizvoda koji su u ponudi kompanije YODEYMA. Ako kompaniji YODEYMA ponestane zaliha bilo kog proizvoda koji je u ponudi i ta situacija utiče na kupca, YODEYMA će odmah kontaktirati ovog kupca da bi ga obavestila o situaciji. Kupac može da odabere da otkaže porudžbinu, odabere drugačiji proizvod ili da sačeka da se ponovo popune zalihe tog proizvoda, u tom slučaju se kupac obaveštava o približnom vremenu čekanja. Ako se porudžbina otkaže, YODEYMA će odmah refundirati celokupni iznos koji je kupac platio za izvršenu kupovinu.

 

 1. Cena

Cena proizvoda koje su u ponudi kompanije YODEYMA uključuje PDV i izražena je u srpskim dinarima. Specijalne ponude važe na datume koji su naznačeni na veb sajtu i zavisiće od raspoloživih zaliha.

 

YODEYMA obaveštava kupca o ukupnom iznosu koji se plaća za porudžbinu pre nego što se kupovina potvrdi, sa prikazom cena kupljenih proizvoda, iznosa za poreze i troškovima slanja tako da kupac zna sve detalje kupovine pre potvrde porudžbine.

 

 1. Troškovi slanja proizvoda

Pre potvrde kupovine, YODEYMA obaveštava kupca o troškovima slanja kupljenih proizvoda i o minimalnim količinama koje se moraju kupiti da bi se dobilo besplatno slanje.  

Informacije o troškovima slanja daju se automatski na veb sajtu. Aplikacija pokazuje cenu proizvoda i troškove slanja kad se odabere jedan od proizvoda koje nudi kompanija YODEYMA.

 1. Prihvatanje ponude

Kupčeva potvrda porudžbine podrazumeva prihvatanje ponude i obavezu prijavljivanja i plaćanja na veb sajtu YODEYMA. Kada se završi ovaj proces, YODEYMA šalje kupcu e-mejl u kome potvrđuje porudžbinu, i koji će sadržati detalje o kupljenim proizvodima,  analizu cena i primerak kupoprodajnog ugovora. Kupac će dobiti fakturu za kupovinu proizvoda kada se roba isporuči.

 

 

 

 1. Plaćanje

 

Kupac može da izvrši plaćanje odabirom jednog od mnogobrojnih načina plaćanja koji su na raspolaganju na veb sajtu YODEYMA: plaćanje pouzećem.

Plaćanje od strane kupca je preduslov za isporuku proizvoda. YODEYMA neće isporučiti nijedan proizvod koji nije u potpunosti plaćen i koji nije u srpskim dinarima, za iznos koji je kupac prihvatio u porudžbenici.

Kupac garantuje kompaniji YODEYMA da je dobio potrebno ovlašćenje da koristi izabrani metod plaćanja. Kupčevo potpuno ili delimično kršenje obaveze plaćanja rezultiraće raskidom ugovora.

 

 1. Isporuka proizvoda 

YODEYMA isporučuje proizvode na adresu koju je kupac naznačio u roku koji je naveden na veb sajtu koji se može kretati od 24 do 48 sata, računajući od kalendarskog dana koji sledi nakon datuma odobrenja i plaćanja porudžbine. U vreme isporuke, kupac mora da primi proizvode i da proveri da su u skladu sa porudžbinom.  

 

 1. Povlačenje 

Povlačenje. Kupac ima pravo da se povuče iz kupovine u roku od 14 kalendarskih dana bez opravdanja. Period za povlačenje ističe u roku od 14 kalendarskih dana od dana kada je kupac primio proizvode.

Za ostvarivanje prava na povlačenje, kupac može da koristi formular za povlačenje koji je kompanija YODEYMA poslala e-mejlom u vreme potvrde porudžbine i da ga vrati na sledeću e-mejl adresu: serbia@yodeyma.com, ili ga možete odštampati i poslati poštom na poštansku adresu kompanije YODEYMA.

Kupac može takođe da koristi formular za povlačenje koji je na raspolaganju na veb sajtu klikom na donji link: 

https://www.yodeyma.com/Formulario_devoluciones_sr.pdf

Potvrda. YODEYMA šalje kupcu e-mejl u kome potvrđuje prijem dokumenta o povlačenju i da je dat u roku od 14 dana.  

Vraćanje proizvoda. Kupac bez odlaganja vraća proizvode, čim dobije potvrdu od kompanije YODEYMA i u svakom slučaju u roku od 14 kalendarskih dana od datuma saopštavanja kompaniji YODEYMA o povlačenju. Uslov će se smatrati ispunjenim ako kupac vrati porudžbinu pre kraja tog perioda.  

Kupac šalje kompaniji YODEYMA o sopstvenom trošku, proizvode koji podležu povlačenju poštom ili drugim sredstvima izbora. 

Adresa za povraćaj za Srbiju je sledeća: cargo-partner d.o.o. Beograd

Ugrinovačka 205

11272 Beograd-Dobanovci

Srbija

Kupac mora da vrati proizvode koji nisu otpečaćeni i ne sme ga koristi niti ispitivati na bilo koji način, u besprekornom stanju za njegovo prometovanje, u originalnom pakovanju i sa svim informativnim dokumentima. U suprotnom, Kupac će biti odgovoran za amortizaciju proizvoda.

Troškovi vraćanja. Kupac snosi troškove vraćanja proizvoda. YODEYMA obaveštava Kupca da su troškovi poštarine paketa po poreklu i odredištu u istoj provinciji, u skladu sa cenama objavljenim na: www.dexpress.rs. YODEYMA ne prihvata nikakav paket pri sakupljanju tereta.

 Refundiranje plaćenih iznosa. YODEYMA vraća Kupcu celokupni iznos plaćen za kupovinu Proizvoda bez ikakvog nepotrebnog odlaganja i u svakom slučaju u roku od 14 kalendarskih dana od datuma na koji dobije vraćene Proizvode. 

YODEYMA vrši povraćaj novca koristeći ista sredstva plaćanja koja je Kupac koristio za inicijalnu transakciju osim ako jedno od tih sredstava to ne sprečava. U slučaju porudžbina koje se plaćaju pouzećem, iznos se refundira na bankarski račun koji je Kupac naznačio i koji on održava. Kupac ne snosi nikakve troškove kao rezultat refundiranja. Isplata nadoknade se vrši u roku od 14 kalendarskih dana od prijema vraćenog paketa. 

 1. Garancija proizvoda 

YODEYMA se smatra odgovornom za bilo koji nedostatak koji može nastati na Proizvodu u periodu od dve godine.

Ako kupac izrazi nezadovoljstvo kupljenim proizvodima, bilo zato što ne odgovaraju opisu ili uslovima i kvalitetu koje je kompanija YODEYMA naznačila u svojoj ponudi, uključujući one koji nisu pogodni za upotrebu ili zato što imaju bilo koji nedostatak ili anomaliju u kvalitetu, izgledu ili zbog bilo koje druge okolnosti koja se razlikuje od informacija o proizvodu koje su date u ponudi na veb sajtu, kupac može zahtevati od kompanije YODEYMA da zameni proizvod, umanji cenu ili raskine ugovor.

Zamena proizvoda. Ako kupac izabere da želi zamenu proizvoda, kompanija preuzima proizvod kojim kupac nije bio zadovoljan i zamenjuje ga proizvodom koji je kupac naznačio sa besplatnom dostavom.

 

Kupac može da uputi zahtev ili reklamaciju direktno kompaniji YODEYMA slanjem elektronske pošte na sledeću e-mejl adresu: serbia@yodeyma.com, objašnjavajući razloge reklamacije i zahtev koji želi da podnese.  

 1. Obrazac zahteva

YODEYMA obaveštava Kupca da u svojim prostorijama koje se nalaze u Madridu na adresi calle Félix Boix broj 7, 1º (28036) poseduje Obrasce za reklamacije koje Kupac može besplatno da dobije tokom radnog vremena: od ponedeljka do četvrtka od 10 do 19 časova i petkom od 9 do 14 časova.

Ne dovodi se u pitanje činjenica da Kupac može uputiti svoj zahtev koristeći bilo koji drugi format i obraćanjem bilo kojim nadležnim telima za zaštitu potrošača, udruženjima ili vlastima koje se nalaze u njegovom mestu prebivališta

 1. Merodavno pravo

Primenjuje se špansko pravo, posebno Kraljevski ukaz od 22. avgusta 1885. koji je objavio španski trgovački kodeks; Opšti akt o ugovornim uslovima i odredbama od 13. aprila 1998.; Akt 34 od 11. jula 2002. o uslugama informacionog društva i e-trgovini; Španski zakon o nelojalnoj konkurenciji 3 od 10. januara 1991. i propisi Španije i Evropske Unije o industrijskoj i intelektualnoj svojini koji važe za ovaj ugovor.

 1. Mesto zaključenja ugovora 

Shodno odredbama Člana 29 Zakona 34/2002, za ugovore koji se zaključuju elektronskim putem u kojima je kupac jedna od strana pretpostavlja se da se zaključuju na mestu gde je uobičajeno prebivalište kupca. Za ugovore koji se zaključuju elektronskim putem od strane preduzetnika ili profesionalaca pretpostavlja se da se zaključuju na mestu gde se nalazi kompanija pružaoca usluga.

 1. Rešavanje sporova 

YODEYMA navodi svoju nameru da reši bilo koji nesporazum ili spor koji bi mogao da proistekne u odnosu sa kupcem bilo prijateljski ili vansudskim sporazumom, putem sistema arbitraže potrošača.

 

POLITIKA ZAŠTITE PODATAKA

Lični podaci prikupljeni kroz formular porudžbine koriste se za obradu porudžbine. Prilikom poručivanja, vaši podaci se uključuju u fajl koji pripada kompaniji YODEYMA PARFUMS S L sa ciljem lakšeg davanja porudžbina u budućnosti, njihovog ažuriranja putem opcije potrošača na veb sajtu. Oni će takođe moći da vam daju informacije o kozmetičkim i parfemskim proizvodima i uslugama kompanije YODEYMA. Sva prava na pristup, ispravku, otkazivanje i protivljenje možete da iskoristite u bilo kom trenutku tako što ćete se obratiti YODEYMA korisničkoj službi, putem sajta „Kontaktirajte nas“, na serbia@yodeyma.com ili na sledeću adresu: C/ Felix Boix 7- 28036 Madrid. Bankarski detalji procesa čuvaju se u bazi podataka koja je namenjena ovoj svrsi i neće se čuvati, već samo dok se vrši kupovina, dok se vrši plaćanje i dok ne istekne period povlačenja.  

 

POLITIKA KOLAČIĆA

YODEYMA PARFUMS, S.L. želi da vas obavesti da naš veb sajt koristi kolačiće da bi analizirao navike pretraživanja korisnika. Ova Politika kolačića je deo Politike zaštite podataka veb sajta koji se nalazi pod imenom domena www.yodeyma.com i pod bilo kojim poddomenima ili veb stranicama koje zavise od njega. Mi koristimo kolačiće da bismo poboljšali naše usluge. Nastavkom pretraživanja našeg veb sajta, razumemo da ste prihvatili njegovu namenu i našu Politiku kolačića. YODEYMA može da u bilo koje vreme revidira sadržaj ovih uslova korišćenja ili bilo kojih modifikacija izvršenih na veb sajtu po preporuci kompanije YODEYMA. S obzirom da korišćenje sadržaja i usluga ovog veb sajta podrazumeva prihvatanje uslova koji su dati ovde, kao i njihovih naknadnih izmena, preporučujemo stalno čitanje ovog odeljka u slučaju kontinuirane upotrebe veb sajta.

Šta su kolačići?

Kolačić je datoteka koja se preuzima na vaš računar kada pristupite određenim veb stranicama. Kolačići omogućavaju veb sajtu, između ostalog, da čuva i preuzima informacije o navikama pretraživanja korisnika ili njihovog računara i, u zavisnosti od informacija koje sadrže i načina na koji koristite računar, može se koristiti za prepoznavanje korisnika

Zašto koristimo kolačiće?

Kolačiće koristimo da bismo saznali više o tome kako naši posetioci komuniciraju sa našim sadržajem i da bi nam pomogli da unapredimo korisničko iskustvo kada posećuju veb sajt http://www.yodeyma.com/serbia/sr/.

Koju vrstu kolačića koristi ovaj veb sajt i ko ih koristi?

Informacije dobijene od kolačića na ovom veb sajtu obrađuje izdavač veb sajta www.yodeyma.com. Aplikacija koju koristimo da bismo dobili i analizirali informacije o navigaciji je: Google Analytics: www.google.com/analytics/ i www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html Ovu aplikaciju je razvio Google, koji nam pruža uslugu analize publike naše stranice. Ova kompanija može da koristi ove podatke da bi poboljšala svoje sopstvene usluge i da bi pružila usluge drugim kompanijama. O ovim drugim upotrebama možete saznati na priloženim linkovima. Ovaj alat ne dobija podatke o imenima ili prezimenima korisnika ili poštanskim adresama sa kojih se konektuju. Dobijene informacije se na primer odnose na broj posećenih stranica, jezik, društvenu mrežu na kojoj su objavljene naše vesti, grad kome se dodeljuje IP adresa sa koje pristupaju korisnici, broj korisnika koji nas posećuju, učestalost i ponavljanje poseta, vreme posete, pretraživač koji koriste, operater ili terminal sa kojeg se vrši poseta. Koristimo ove informacije da bismo unapredili naš veb sajt, detektovali nove potrebe i procenili koja unapređenja treba da se izvrše da bi se pružale bolje usluge korisnicima koji nas posećuju.

Ovaj veb sajt takođe koristi kolačiće da bi pratio konverzacije sa Google Adwords. Kolačić koji se dodaje na kompjuter korisnika kada ga korisnik vidi ili klikne na reklamu ističe nakon 30 dana. Ova mera, kao i činjenica da Google koristi različite servere da bi pratio konverzacije i rezultate pretraživanja, štiti vašu privatnost. Provajder ovih kolačića je Google. Ovaj veb sajt takođe koristi remarketing alat Google Adwords. Ovaj alat vam omogućava da na Google Content Network objavite reklame na osnovu prethodnih poseta korisnika našem veb sajtu. Da bismo to postigli, neke od stranica našeg veb sajta uključuju remarketing šifru ili oznaku koja konfiguriše kolačiće da bi odredili tip reklame koji će biti prikazan korisniku na osnovu navigacije koju ste izvršili na veb sajtu. Liste za remarketing pohranjuju se u bazu podataka na Google-ovim serverima, gde su smešteni svi ID-ovi kolačića povezani sa svakim spiskom ili interesnom kategorijom. Što se tiče kolačića za remarketing, možete onemogućiti upotrebu Google kolačića ako posetite Google stranicu za onemogućavanje oglašavanja. Provajder ovih kolačića je Google. Mi takođe koristimo i "Doubleclick" kolačić. Ovaj kolačić nam omogućava da servisiramo oglase kojima upravljaju treće strane ("Ad-Servers"). Ovaj kolačić obezbeđuje Google.

Kako se odbijaju kolačići?

Da biste omogućili, znali, blokirali ili izbrisali kolačiće instalirane na vašem računaru to možete učiniti konfigurišući opcije pretraživača instaliranog na vašem računaru. Na primer, možete pronaći informacije o tome kako to učiniti ako koristite pretraživač:

Ovaj veb sajt koristi kolačiće za olakšavanje navigacije i poboljšanje korisničkog iskustva. Pošto je potrebna informisana saglasnost, sada ćemo objasniti vrstu kolačića koju koristimo i kako ih onemogućiti.

 • Firefox odavde: support.mozilla.org/en/kb/habilitar-y-desabilitar-cookies-que-los-sitios-we

 

 • Chrome odavde: support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

 

 • Explorer odavde: windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

 

 • Safari odavde: support.apple.com/kb/ph5042

 

 • Opera odavde: help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html