Dostava 24/48hDostava BESPLATNA za kupovinu veću od 4.783din Sigurno plaćanjeBesplatan telefon 0800 191 002

Pravne informacije

 1. Informacije o kompaniji

YODEYMA PARFUMS S.L. (u daljem tekstu YODEYMA) je kompanija odgovorna za ovu Web stranicu. YODEYMA je registrovana 29. oktobra 1998. godine i registrovana je u trgovačkom registru u Madridu, odeljak 8, stranica 635144, sa CIF brojem: B45441953 i sedištem u Madridu, calle Felik Boik broj 7, 1º (28036).

Kompanija odgovorna za internetsku prodaju proizvoda na teritoriji Srbije je HELEN HEALTH & BEAUTY D.O.O, u daljem tekstu HELEN HEALTH & BEAUTY.
HELEN HEALTH & BEAUTY je registrovana  26. Oktobra i registrovana u poreskoj ustavi i registru obveznika, sa PDV brojem 109759765  i sedištem u ulici Vojvode Stepe 78,Beograd - Voždovac,11010, Srbija.

 1. Kontakt

E-mejl adresa: serbia@yodeyma.com

Tel: + 381 0800 191 008

Radno vreme za pozive: od ponedeljka do petka, od 10 do 19 časova.

 

 1. Veb sajt

Veb sajt YODEYMA (u daljem tekstu veb sajt) je platforma za elektronsku trgovinu kojoj se pristupa preko interneta na sledećoj URL adresi:http://pro.yodeyma.com/serbia/sr/ , koja omogućava pristup bilo kome bez potrebe prethodne registracije ili bilo kog drugog uslova.

Veb sajt YODEYMA omogućava ljudima da slobodno pretražuju različite oblasti da bi saznali ponudu proizvoda, njihove glavne karakteristike, cenu i uslove kupovine, apsolutno bez ikakvih troškova ili obaveza.

 

 1. Oblast veb sajta za profesionalce

 

Veb sajt YODEYMA ima prostor koji je posebno napravljen za profesionalce (u daljem tekstu Kupci) kome se može pristupiti putem ove URL adrese: http://pro.yodeyma.com/serbia/sr/ i koji se koristi za primanje porudžbina i pružanje personalizovane podrške našim profesionalnim kupcima.  

 

Profesionalni kupci su fizička ili pravna lica koja kupuju proizvode kompanije YODEYMA koje je kompanija proizvela radi njihove potonje preprodaje.

 

Da bi se pružala personalizovana usluga, pristup oblasti veb sajta za profesionalce je rezervisan isključivo za profesionalce. Profesionalni kupci mogu da traže pristup pozivom broja : 900 181 535. Pristup im omogućava da upravljaju svojim porudžbinama, vrše plaćanja I zahtevaju povraćaj novca putem aplikacije.

 

 1. Zahtevi za pristupanje oblasti veb sajta za profesionalce

 

Pre prijavljivanja na oblast za profesionalce, Kupac mora imati potrebnu pravnu sposobnost za obavljanje posla i mora da zna i da prihvati Opšte ugovorne uslove i odredbe i Politiku privatnosti i zaštite podataka.

 

 1. Prihvatanje opštih uslova i odredbi i uslova za korišćenje oblasti veb sajta za profesionalce

 

Ekskluzivna upotreba veb sajta od strane Kupaca je regulisana Opštim ugovornim uslovima i odredbama i Uslovima za korišćenje oblasti veb sajta za profesionalce (u daljem tekstu OPŠTI USLOVI I ODREDBE), koji su dati u daljem tekstu. Molimo da ih pažljivo pročitate pošto pristupanje ovom veb sajtu i korišćenje njegovog sadržaja podrazumeva potpuno prihvatanje ovih uslova I odredbi.

 

Pristup oblasti veb sajta za profesionalce i informacijama koje su tamo sadržane je apsolutno besplatno, osim troškova nastalih za telefonsku konekciju i drugih sredstava uspostavljanja veze.

 

Kupci koji koriste oblast veb sajta za profesionalce izjavljuju sledeće:

 

a)         Oni su punoletne osobe sa potrebnim pravnim statusom da zaključe ugovor, u skladu sa opštim ugovornim zakonima države u kojoj žive i poseduju dovoljno pravnog statusa da se obavežu na ove uslove i odredbe koje izričito prihvataju bez izuzetaka shodno njihovoj odgovornosti.

b)        Oni su prethodno pročitali, shvatili su i prihvatili OPŠTE UGOVORNE USLOVE I ODREDBE I POLITIKU PRIVATNOSTI I ZAŠTITE PODATAKA.

c)         Korišćenjem oblasti veb sajta za profesionalce, oni u potpunosti i izričito prihvataju ove klauzule koje su date u daljem tekstu, prihvatajući potpunu odgovornost za celokupno odnosno delimično kršenje istih i oni razumeju posledice koje bi mogle da nastanu usled kršenja istih.

 

 1. OPŠTI UGOVORNI USLOVI I ODREDBE

 

7.1   Zahtevi da se izvrši kupovina na veb sajtu za profesionalce

 

Profesionalci. Oblast veb sajta za profesionalce je rezervisana za fizička/pravna lica koja su uobičajeno uključena u poslovanje za profesionalce koji kupuju proizvode koje proizvodi YODEYMA za njihovo naknadno prometovanje (u daljem tekstu Kupac).

 

Starost. Lice koje želi da izvrši kupovinu na veb sajtu YODEYMA mora biti starije od 18 godina i mora da poseduje potpuni pravni status za izvršavanje komercijalnih transakcija.

 

Prijavljivanje. Kupac mora da zahteva pristup oblasti veb sajta za profesionalce pozivom na broj: + 381 0800 191 008 da bi se prijavio na profesionalnu oblast na veb sajtu i mora da da svoje identifikacione detalje, adresu ili poštanski fah, zajedno sa svim detaljima koji su potrebni da bi se lociralo mesto gde YODEYMA mora da isporuči proizvode koje kupac kupuje kao iI sve detalje potrebne da bi se fakturisala i platila roba.

 

Prihvatanje ponude. Prilikom naručivanja, kupac dobija informacije o ceni proizvoda, uključujući detalje iznosa koji se plaćaju pre prihvatanja takve porudžbine. Kupac mora da prihvati cenu, uslove i odredbe isporuke proizvoda da bi potvrdio kupovinu. Pre plaćanja kupac može da bira između načina plaćanja koji su raspoloživi na veb sajtu.

 

7.2   Opis procesa kupovine na veb sajtu. Kupac mora da preduzme sledeće korake da bi kupio proizvode koji su na veb sajtu kompanije YODEYMA:

 

 1. Pogledati ponudu proizvoda koje YODEYMA prodaje na veb sajtu, sa prikazom cena, izgleda, količine ili sadržaja i glavnim karakteristikama svakog proizvoda, uslova isporuke i troškova isporuke. Neki proizvodi podležu određenim uslovima, kao što je kupovina određenog broja jedinica ili minimalna količina za svaku kupovinu.
 2. Izbor proizvoda. Kupac odabira proizvode klikom na taster ‘kupi’, na taj način, izabrani proizvod se dodaje u korpu za kupovinu i aplikacija pokazuje informacije o ceni uključujući poreze i troškove slanja. Kupac može da izabere da završi kupovinu odabirom opcije ‘idi na kasu’ ili da nastavi sa razgledanjem da bi dodao druge proizvode u korpu.
 3. Prihvatanje ponude. Kupac mora da klikne na taster ‘potvrdi kupovinu’ da bi se nastavio proces i da bi se izvršila porudžbina. Potvrda podrazumeva prihvatanje ponude kako je prikazano na veb sajtu, sa detaljima izabranih proizvoda, ukupnim iznosom za plaćanje koji uključuje cenu proizvoda i troškove slanja, kako je prikazano na veb sajtu.
 4. Plaćanje. Kupac će moći da bira između opcija plaćanja koje su predstavljene na veb sajtu i da plati ukupan iznos kupovine, cenu proizvoda i troškove slanja gde je primenjivo.
 5. Potvrda Ugovora. Kad se izvrši plaćanje, kupac dobija e-mejl sa detaljima porudžbine, cenom plaćenom za kupovinu i kopijom kupoprodajnog ugovorai.
 6. Isporuka proizvoda. YODEYMA će nastaviti da isporučuje proizvod u periodu koji je naznačen na veb sajtu.

 

 1. Ponuđeni proizvodi

 

YODEYMA nudi na prodaju parfimerijske i kozmetičke proizvode koje proizvodi kompanija, koji su propisno identifikovani registrovanim žigovima koji su vlasništvo kompanije YODEYMA.

 

Proizvodi koje nudi kompanija YODEYMA prikazani su na veb sajtu, gde se mogu naći detaljne informacije o ovim proizvodima, njihovim glavnim karakteristikama, njihovom izgledu, sadržaju i ceni, kao i minimalni broj jedinica određenih proizvoda koje se moraju kupiti. Kupac mora da pročita ove informacije pre poručivanja.  

 

U određenim periodima može doći do određenih varijacija u zalihama proizvoda koji su u ponudi kompanije YODEYMA. Ako kompaniji YODEYMA ponestane zaliha bilo kog proizvoda koji je u ponudi i ta situacija utiče na kupca, YODEYMA će odmah kontaktirati ovog kupca da bi ga obavestila o situaciji. Kupac može da odabere da otkaže porudžbinu, odabere drugačiji proizvod ili da sačeka da se ponovo popune zalihe tog proizvoda, u tom slučaju se kupac obaveštava o približnom vremenu čekanja. Ako se porudžbina otkaže, YODEYMA će odmah refundirati celokupni iznos koji je kupac platio za izvršenu kupovinu.

 

 1. Cena

 

Cena proizvoda koje nudi kompanija YODEYMA ne uključuje poreze i izražena je u srpskim dinarima. Specijalne ponude važe na datume koji su naznačeni na veb sajtu i zavisiće od raspoloživih zaliha.

 

YODEYMA obaveštava kupca o ukupnom iznosu koji se plaća za porudžbinu pre nego što se kupovina potvrdi, sa prikazom cena kupljenih proizvoda, iznosa za poreze i troškova slanja tako da kupac zna sve detalje kupovine pre potvrde porudžbine.

 

 1. Troškovi slanja proizvoda

 

Pre potvrde kupovine, YODEYMA obaveštava kupca o troškovima slanja kupljenih proizvoda i o minimalnim količinama koje se moraju kupiti da bi se dobilo besplatno slanje.

 

Informacije o troškovima slanja daju se automatski na veb sajtu. Aplikacija pokazuje cenu proizvoda i troškove slanja kad se odabere jedan od proizvoda koje nudi kompanija YODEYMA.

 

 1. Prihvatanje ponude

 

Kupčeva potvrda porudžbine podrazumeva prihvatanje ponude i obavezu prijavljivanja i plaćanja na veb sajtu YODEYMA. Kada se završi ovaj proces, YODEYMA šalje kupcu e-mejl u kome potvrđuje porudžbinu, i koji će sadržati detalje o kupljenim proizvodima,   analizu cena i primerak kupoprodajnog ugovora. Kupac će dobiti fakturu za kupovinu proizvoda kada se roba isporuči.

 

 1. Plaćanje

 

Kupac može da izvrši plaćanje odabirom jednog od mnogobrojnih načina plaćanja koji su na raspolaganju na veb sajtu YODEYMA: plaćanje pouzećem.

 

Plaćanje od strane kupca je preduslov za isporuku proizvoda. YODEYMA neće isporučiti nijedan proizvod koji nije u potpunosti plaćen i koji nije u srpskim dinarima, za iznos koji je kupac prihvatio u porudžbenici.

 

Kupac garantuje kompaniji YODEYMA da je dobio ovlašćenje da koristi izabrani metod plaćanja. Kupčevo potpuno ili delimično kršenje obaveze plaćanja rezultiraće raskidom ugovora.

 

 1. Isporuka proizvoda

 

YODEYMA isporučuje proizvode na adresu koju je kupac naznačio u roku koji je naveden na veb sajtu koji se može kretati od 24 do 48 sata, računajući od kalendarskog dana koji sledi nakon datuma odobrenja i plaćanja porudžbine.

 

U vreme isporuke, kupac mora da primi proizvode i da proveri da li su u skladu sa porudžbinom. Ako kupac odbije da prihvati robu bez opravdanog razloga, YODEYMA može da raskine ugovor i kupac je u obavezi da pokrije bilo koju štetu ili umanjenje vrednosti robe izazvano kašnjenjem u njihovom primanju.  

 

Adresa za vraćanje u Srbiji je sledeća: cargo-partner d.o.o. Beograd

Ugrinovačka 205

11272 Beograd-Dobanovci

Srbija

 

 1. Pregledanje proizvoda od strane kupca

 

Kada se roba isporuči, kupac mora da proveri da su proizvodi u skladu sa porudžbinom vezano za količinu i kvalitet i da nemaju nikakve nedostatke ili greške. Ako roba ima bilo koje gore pomenute nedostatke, kupac ima 4 dana da preda reklamaciju kompaniji YODEYMA, koju može poslati elektronskom poštom na sledeću e-mejl adresu: [servicioprofesional@yodeyma.com] ili pozivanjem besplatnog broja: [+ 381 0800 191 008], za koje je radno vreme za pozive sledeće: [od ponedeljka do petka od 9 do 19 časova].

 

Štaviše, ako su bilo koji od proizvoda oštećeni ili polomljeni tokom slanja, kupac može da zahteva besplatnu zamenu proizvoda koji su u optimalnim uslovima za prodaju i koji se mogu obrađivati putem oblasti veb sajta kompanije Yodeyma za profesionalce. Ako proizvoda čija se zamena zahteva nema na lageru, kupac može da izabere da mu se vrati iznos plaćen za proizvode koje YODEYMA ne može da isporuči.

 

 1. Garancija proizvoda

 

YODEYMA se smatra odgovornom za bilo koji nedostatak koji može nastati na proizvodima u periodu od dve godine.

 

Ako kupac izrazi nezadovoljstvo kupljenim proizvodima, bilo zato što ne odgovaraju opisu ili uslovima i kvalitetu koje je kompanija YODEYMA naznačila u svojoj ponudi, uključujući one koji nisu pogodni za upotrebu ili zato što imaju bilo koji nedostatak ili anomaliju u kvalitetu, izgledu ili zbog bilo koje druge okolnosti koja se razlikuje od informacija o proizvodu koje su date u ponudi na veb sajtu, kupac može zahtevati od kompanije YODEYMA da zameni proizvod, umanji cenu ili raskine ugovor.

 

Zamena proizvoda. Ako kupac izabere da želi zamenu proizvoda, YODEYMA preuzima proizvod kojim kupac nije bio zadovoljan i zamenjuje ga proizvodom koji je kupac naznačio sa besplatnom dostavom.

 

Kupac može da uputi zahtev ili reklamaciju direktno kompaniji YODEYMA slanjem elektronske pošte na sledeću e-mejl adresu: serbia@yodeyma.com, objašnjavajući razloge reklamacije i zahtev koji želi da podnese.

 

 1. Intelektualna svojina

 

Veb sajt YODEYMA i svi grafički elementi koji su u njemu uključeni, kao i registrovani slovni, grafički ili trodimenzonalni žigovi, registrovani dizajni i modeli, logoi, fiksne ili pokretne grafičke slike isključivo su vlasništvo kompanije. Upotreba veb sajta od strane kupca ne podrazumeva davanje ovlašćenja ili dozvole za korišćenje elemenata koji su zaštićeni pravima industrijske i intelektualne svojine kompanije YODEYMA. Kupcu je strogo zabranjeno da pravi kopije, distribuira, objavljuje, obrađuje, manipuliše, menja, modifikuje ili na bilo koji drugi način koristi zaštićeni sadržaj.

 

Kupovina YODEYMA proizvoda od strane kupca radi njihove naknadne prodaje i distribucije ne ovlašćuje niti daje kupcu bilo koju dozvolu ili licencu da koristi registrovane žigove kompanije i prepoznatljive znakove niti dizajne i druge sadržaje zaštićene pravima industrijske i intelektualne svojine, uključujući ime domena.

 

Kupac mora da se uzdrži od korišćenja elemenata koji su zaštićeni pravima industrijske i intelektualne svojine i od njihovog kopiranja, manipulacije i menjanja na bilo koji način koji bi mogao značiti da postoji veza ili povezanost između kupca i kompanije YODEYMA.

 

Strogo je zabranjena upotreba registrovanih žigova kompanije YODEYMA, kako njenih tekstualnih elemenata tako i grafičkih prikaza ili logoa; kupac ne može ni na koji način da direktno ili indirektno koristi prepoznatljive oznake kompanije YODEYMA. Kupac ne može da koristi registrovane žigove niti bilo koji drugi znak koji im je sličan, kako bi se prijavio za registraciju imena domena, niti kupac može da koristi prepoznatljive oznake kompanije YODEYMA kao identifikacioni element na svom veb sajtu, na oznaci firme, u svojim promotivnim brošurama ili reklamama ili u dokumentima kompanije (fakture, otpremnice, računi itd.).

 

Osim ako kupac nije dobio prethodno pisano odobrenje kompanije YODEYMA, on/ona ne sme da koristi nikakve elemente koji su zaštićeni pravima industrijske i intelektualne svojine kompanije YODEYMA, kao što su: žigovi, dizajni, modeli ili logoi, slike, ime domena, tekstovi, video zapisi ili bilo koji elementi kompanije. Kupac ne može ni da kopira niti da koristi elemente koji su zaštićeni pravima industrijske i intelektualne svojine na način koji podrazumeva eksploatisanje prestiža i reputacije kompanije YODEYMA.

 

Kršenje ove obaveze podrazumeva kršenje prava industrijske i intelektualne svojine kompanije YODEYMA, čiji je rezultat raskid komercijalnog odnosa i pokretanje pravnog postupka zbog kršenja ekskluzivnih prava i nelojalne konkurencije. Kupac će se smatrati odgovornim za bilo koju štetu koja se nanese kompaniji YODEYMA, uključujući plaćanje dovoljne odštete i naknadu koja je rezultat nepravednog bogaćenja.

 

 

 1. Mesto zaključenja ugovora

 

Shodno odredbama Člana 29 Zakona 34/2002, za ugovore koji se zaključuju elektronskim putem u kojima je kupac jedna od strana pretpostavlja se da se zaključuju na mestu gde je uobičajeno prebivalište kupca. Za ugovore koji se zaključuju elektronskim putem od strane preduzetnika ili profesionalaca pretpostavlja se da se zaključuju na mestu gde se nalazi kompanija pružaoca usluga.

 

 1. Merodavno pravo

 

Primenjuje se špansko pravo, posebno Kraljevski ukaz od 22. avgusta 1885. koji je objavio španski trgovački kodeks; Opšti akt o ugovornim uslovima i odredbama od 13. aprila 1998.; Akt 34 od 11. jula 2002. o uslugama informacionog društva i e-trgovini; Španski zakon o nelojalnoj konkurenciji 3 od 10. januara 1991. i propisi Španije i Evropske Unije o industrijskoj i intelektualnoj svojini koji važe za ovaj ugovor.

 

 1. Primenljiva nadležnost

 

YODEYMA izražava svoju nameru da reši bilo koji nesporazum ili spor koji bi mogao da proizađe iz odnosa sa kupcem prijateljskim vansudskim sporazumom. Ako takav sporazum ne može da se postigne, kupac prihvata da preda spor sudovima i tribunalima u Madridu, izričito se odričući bilo koje druge nadležnosti koja može biti primenljiva.