Pristatymas per 48/72val.NEMOKAMAS pristatymas perkant už daugiau nei 39Eur Saugus apmokėjimasNemokamas telefonas 8 800 33 082

„YODEYMA“ privatumo ir asmens duomenų apsaugos politika

 

1.      Kas yra jūsų asmens duomenų valdytojas?

Pavadinimas: „YODEYMA PARFUMS“ S.L.U (toliau – „YODEYMA“)

Mokesčių mok. kodas (CIF): B-45441953

Pašto adresas: C/ Felix Boix nº 7, 1ª planta, 28036 Madrid

Tel.: 900 373 844

El. pašto adresas: lithuania@yodeyma.com

 

2.      Kodėl tvarkome jūsų asmens duomenis?

„YODEYMA“ tvarko pirkėjų ir mūsų prekių vartotojų pateiktą asmeninę informaciją (asmens duomenis): i) komerciniams santykiams su klientais tvarkyti, sąskaitoms-faktūroms išrašyti, prekėms siųsti ir sutartyje numatytai paslaugai teikti; ir ii) reklaminiams pranešimams siųsti (jei klientas su tuo sutinka).

Tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis atliekama operacija, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas; 

Automatizuotas sprendimų priėmimas ir profiliavimas remiantis vartotojų pateikta informacija nebus vykdomas. 

3.      Koks leidimas reikalingas jūsų asmens duomenims tvarkyti?

Leidimas sudaro teisinį pagrindą „YODEYMA“ tvarkyti asmens duomenis pagal numatytą tikslą, kaip paaiškinta toliau:

a) Leidimas tvarkyti jūsų asmens duomenis siekiant tvarkyti komercinius ryšius su klientais yra teisėtai pagrįstas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 6.1 straipsnio b punktu, nes duomenų tvarkymas būtinas norint įvykdyti prekių įsigijimo sutartį, kurios šalimi yra duomenų subjektas, arba įgyvendinti iki sutartines priemones, kurių prašo šalis.

2007 m. lapkričio 16 d. Ispanijos karališkuoju įstatyminiu dekretu Nr. 1, kuriuo patvirtintas Ispanijos įstatymo pakeistas tekstas dėl bendrosios klientų ir vartotojų apsaugos. Antra knyga. Sutartys ir garantijos (59–91 straipsniai); III antraštinė dalis. Nuotolinės sutartys (92–127 straipsniai).

Taip pat Ispanijos įstatymu Nr. 34/2002 dėl informacinės visuomenės paslaugų ir elektroninės prekybos (23–29 straipsniai).

Atskleisti jūsų asmeninius duomenis teisiškai reikalaujama norint sudaryti pirkimo sutartį su „YODEYMA“. Duomenų subjektai privalo pateikti savo asmens duomenis, nes priešingu atveju jie negalėtų įsigyti prekių, rodomų „YODEYMA“ svetainėje.

Teikiant užsakymą „YODEYMA“ svetainėje, bus rodoma parinktis „REGISTRUOTIS“, kurią paspaudę, rasite formą reikiamiems asmens duomenims įvesti. Jei neįvesite reikiamų asmens duomenų, negalėsite sukurti paskyros „YODEYMA“ svetainėje, joje lankytis ar ja naudotis.

b) Leidimas tvarkyti jūsų asmens duomenis, norint gauti komercinius pranešimus, yra teisiškai pagrįstas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies a punktu, kuriame numatytas duomenų subjektų sutikimas tvarkyti jų asmens duomenis ir konkrečiai – gauti reklaminius pranešimus.

Sutikimą tvarkyti jūsų duomenis galite bet kada atšaukti. Jūsų sutikimo atšaukimas jokiu būdu neturės įtakos su „YODEYMA“ sudarytos sutarties vykdymui.

 

4.      Kiek laiko saugosime jūsų asmens duomenis?

Vartotojų pateiktus asmens duomenis „YODEYMA“ saugos tol, kol tarp šalių tęsis komerciniai santykiai, o duomenų subjektas nepaprašys jų ištrinti arba tol, kol yra teisinis įsipareigojimas tai daryti.

„YODEYMA“ imsis tinkamų saugumo priemonių, kad apsaugotų informacijos vientisumą ir asmens duomenų konfidencialumą bei užkirstų kelią jų pažeidimui per saugojimo laikotarpį, kuris ribojamas įstatymų nustatytais reikalavimais. 

„YODEYMA“ neišsaugos ir nesaugos per pirkimo procesą reikalaujamos pateikti pirkėjo banko informacijos. Klientas bus perkeltas į išorinę bankinių mokėjimų platformą, kad galėtų įsigyti prekę ir už ją sumokėti. Tik mokėjimo paslaugų teikėjai kaups šiuos duomenis, kad galėtų teikti savo paslaugas.

 

5.      Kam bus atskleisti jūsų duomenys?

Asmens duomenys, surinkti naudojant formą „REGISTRUOTIS“ arba „SUSISIEKTI“, nebus atskleisti jokiai kitai įmonei, o jūsų duomenys nebus skelbiami „YODEYMA“ svetainėje. Jie bus tvarkomi tik šiose privatumo sąlygose nurodytais tikslais.

 

Gauti asmens duomenys nebus perduoti trečiosioms įmonėms, nebent tai būtų teisinė pareiga. Surinkti duomenys skirti tik „YODEYMA“.

 

6.      Kokios yra jūsų teisės, jei pateikiate mums savo duomenis?

Vartotojams, pateikusiems savo asmens duomenis „YODEYMA“, suteikiamos šios teisės:

o Teisė reikalauti susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis.

o Teisė reikalauti ištaisyti ar ištrinti duomenis.

o Teisė reikalauti apriboti duomenų tvarkymą.

o Teisė prieštarauti duomenų tvarkymui.

Bet kuriuo metu galite reikalauti leisti susipažinti su duomenimis ir gauti patvirtinimą, kad „YODEYMA“ tvarko duomenis.

Duomenų subjektai turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir reikalauti ištaisyti netikslius duomenis arba, prireikus, reikalauti juos ištrinti, jei, be kita ko, asmens duomenys nebereikalingi tais tikslais, kuriems jie buvo surinkti.

Tam tikrais atvejais ir dėl priežasčių, susijusių su konkrečia situacija, duomenų subjektai gali prašyti apriboti asmens duomenų tvarkymą. Tokiu atveju duomenys bus saugomi tik norint pateikti ar ginti pretenzijas.

Duomenų subjektai gali bet kuriuo metu nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi. „YODEYMA“ informuos duomenų subjektą apie tvarkymo padarinius ir nustos tvarkyti duomenis, išskyrus tuos atvejus, kai tai būtina dėl teisinio reikalavimo teikti ar ginti galimas pretenzijas.

Jei užsakymo ar susisiekimo formoje neįvesite asmens duomenų, kurie yra pažymėti kaip privalomi, „YODEYMA“ negalės suteikti norimos paslaugos.

Duomenų subjektai, kurie davė sutikimą konkrečiam tikslui, taip pat turės teisę bet kada jį atšaukti. Tai neturės įtakos duomenų tvarkymo, grindžiamo sutikimu, duotu iki atšaukimo, teisėtumui. 

 

7.      Kaip duomenų subjektai gali naudotis savo teisėmis?

 

Duomenų subjektai gali naudotis savo teisėmis susipažinti su duomenimis, reikalauti juos ištaisyti, ištrinti, apriboti jų tvarkymą ar jam prieštarauti, išsiųsdami laišką „YODEYMA PARFUMS“ S.L.U., adresu C/ Felix Boix nº 7, 1ª planta, 28036 Madrid, arba šiuo el. pašto adresu: info@yodeyma.com.

Be to, taip pat galite pateikti ieškinį Ispanijos duomenų apsaugos agentūrai, jei manote, kad negalėjote pasinaudoti savo teisėmis. Visą reikiamą informaciją galite rasti adresu www.agpd.es.

Norėdami išspręsti vartotojų problemas, taip pat galite naudoti internetiniu ginčų sprendimo procesu, naudodami šią nuorodą:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ES

 

8.      Kokių saugumo priemonių imamės siekdami apsaugoti jūsų duomenis?

„YODEYMA“ priėmė tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones, kad užtikrintų informacijos vientisumą ir duomenų konfidencialumą, laikydamasi įsipareigojimų, nurodytų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 5 straipsnio f punkte, 24 straipsnyje ir susijusiuose straipsniuose, kaip aprašyta saugos dokumente, vadovaujantis bendrovės duomenų apsaugos politika.

Priimtos saugumo priemonės: nurodyti asmenis, kuriems leidžiama peržiūrėti duomenimis ir naudotis IT sistemomis, ir nustatyti jų tapatybę; įrašyti šią informaciją į saugos dokumentą; informuoti asmenis, turinčius prieigą prie duomenų, apie įsipareigojimą neatskleisti; įgyvendinti prieigos valdymo priemones; vesti įvykių žurnalą ir taikyti atsarginių kopijų kūrimo bei informacijos atkūrimo sistemą.