Levering 48/72 uurGRATIS verzending vanaf 39€ Veilig betalenGratis klantenservice 0800 316 58

Het beleid van YODEYMA inzake Privacy en Persoonsgegevens

 

1.      Aan wie staat u uw persoonsgegevens af ?

Naam: YODEYMA PARFUMS S.L.U. (hierna te noemen YODEYMA of de verwerker)

Fiscaal Identificatienummer (Tax Identification Code (CIF)): B-45441953

Postadres: C/ Felix Boix nº 7, 1ª planta, 28036 Madrid, Spanje

Tel: +34 902181535

E-mailadres: info@yodeyma.com

Wat zijn persoonsgegevens ?

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect betrekking hebben op jou als persoon en afzonderlijk of in samenhang met andere persoonsgegevens unieke informatie over jou geven. Bijvoorbeeld je naam, je adres, de geboortedatum, je telefoonnummer, emailadres, bankrekeningsnummer, IP-adres etc.

 2.      Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?

YODEYMA verwerkt de persoonlijke informatie (persoonsgegevens) van klanten en consumenten van onze producten: (i) om de commerciële relatie met de klanten te beheren, facturen uit te schrijven, producten te verzenden en de gecontracteerde service te verlenen; en (ii) om reclameboodschappen te verzenden, indien de klant zijn toestemming verleent voor een dergelijk doel.

Verwerking betekent elke bewerking die wordt uitgevoerd op persoonsgegevens, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals het verzamelen, registreren, organiseren, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, openbaar maken door verzending, verspreiding of anderszins, waardoor de gegevens beschikbaar worden gemaakt en op elkaar afgestemd of gecombineerd, beperkt, gewist of vernietigd. 

3.      Op grond van welke wetgeving kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken?

Autorisatie verwijst naar de wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens welke door YODEYMA wordt uitgevoerd in overeenstemming met het beoogde doel zoals hieronder toegelicht:

a)   De autorisatie voor het verwerken van uw persoonsgegevens om de commerciële relatie met klanten te beheren is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679, omdat gegevensverwerking vereist is om de koopovereenkomst van het product, waarin de betrokkenen partij is, te kunnen uitvoeren, of precontractuele maatregelen te implementeren die door de betreffende partij zijn verzocht.

Het Spaanse Koninklijk Decreet, nummer 1 van 16 november 2007 keurde de Gewijzigde Versie goed van de Algemene Consumenten- en Gebruikersbescherming van de Spaanse Wet; Boek twee. Contracten en garanties (Artikelen 59 - 91); Titel III, Op afstand gesloten contracten (Artikelen 92 - 127).

Tevens van toepasssing zijn de Spaanse Wet 34/2002 inzake diensten van informatiemaatschappijen en elektronische handel (Artikelen 23 - 29).

Om een koopovereenkomst met YODEYMA aan te kunnen gaan is de bekendmaking van bepaalde persoonsgegevens (wettelijk) vereist. De betrokkenen zijn daarom verplicht om hun persoonsgegevens te verstrekken, anders kunnen ze de producten die op de YODEYMA-website worden getoond niet kopen.

Als u een bestelling plaatst via de website van YODEYMA, wordt de optie ‘AANMELDEN’ (SIGN-UP) weergegeven. U ziet dan een formulier waarop u de benodigde persoonsgegevens kunt invullen. Als u de benodigde persoonsgegevens niet invult, kunt u geen account aanmaken op de website van YODEYMA, noch toegang krijgen tot de website van YODEYMA, dan wel deze gebruiken.

b)   De autorisatie voor het verwerken van uw persoonsgegevens om commerciële berichten te ontvangen, is juridisch gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679: Artikel 6.1.a) in relatie tot betrokkenen die toestemming verlenen voor de verwerking van hun persoonsgegevens, met name voor het ontvangen van reclameboodschappen.

 4.      Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

De door gebruikers verstrekte persoonsgegevens worden door YODEYMA bewaard zolang de handelsrelatie tussen de partijen voortduurt en er niet door de betrokkene om verwijdering is verzocht, of er een wettelijke verplichting is om dit te doen.

YODEYMA neemt passende beveiligingsmaatregelen om de integriteit van de informatie en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te beschermen en om inbreuk te voorkomen gedurende de periode dat ze worden bijgehouden, hetgeen beperkt is tot de vereisten die door de wet worden gesteld. 

De bankgegevens van de klant die tijdens het aankoopproces worden gevraagd, worden niet door YODEYMA opgeslagen of bewaard. De klant wordt overgezet naar een extern betaalplatform om een aankoop te doen en deze te betalen. Alleen betaalproviders slaan dergelijke gegevens op voor het verlenen van hun diensten.

 5.      Aan wie worden uw gegevens bekendgemaakt?

De persoonsgegevens die worden verzameld via het formulier ‘AANMELDEN’ (SIGN-UP) of ‘CONTACT’ worden niet bekendgemaakt aan andere bedrijven, en uw gegevens worden niet op de website van YODEYMA geplaatst. Ze worden alleen verwerkt voor de doeleinden die in deze privacybepalingen en -voorwaarden worden beschreven.

De verkregen persoonsgegevens worden niet aan derde bedrijven ter hand gesteld, tenzij er een wettelijke verplichting is om dit te doen. De verzamelde gegevens zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door YODEYMA.

 

6.      Wat zijn uw rechten als u uw gegevens aan ons verstrekt?

Gebruikers die hun persoonsgegevens aan YODEYMA hebben verstrekt, hebben de volgende rechten:

o   Het recht optoegang tot de persoonsgegevens van de betrokkene.

o   Het recht op rectificatie of verwijdering van de gegevens.

o   Het recht op beperking van de verwerking.

  • Het recht bezwaar te maken tegen verwerking.
  • Toevoegen: het recht op dataportabiliteit

U kunt op elk moment verzoeken om toegang tot de gegevens en een bevestiging krijgen van de door YODEYMA uitgevoerde verwerking.

Betrokkenen hebben recht op toegang tot hun persoonsgegevens en kunnen verzoeken om rectificatie van onjuiste gegevens of, indien van toepassing, om verwijdering van de gegevens.

Betrokkenen kunnen op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens. YODEYMA informeert de betrokkene over de gevolgen hiervan en stopt met de verwerking van de gegevens, behalve in gevallen waarin verwerking verplicht is vanwege wettelijke voorschriften. Bewaard worden in voorkomend geval uitsluitend de persoonsgegevens die op grond van wet-of regelgeving van overheidswege bewaard dienen te blijven maar uitsluitend voor de periode dat deze bewaarplicht geldt.

Als u geen persoonsgegevens invoert in de verplichte velden op het bestel- of contactformulier, kan YODEYMA u de gewenste service niet verlenen.

Betrokkenen die hun toestemming hebben verleend voor een specifiek doel, hebben ook het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken. Dit heeft geen invloed op de legaliteit van de verwerking op basis van de toestemming die voorafgaand aan een dergelijke intrekking is verleend.

7.      Hoe kunnen betrokkenen hun rechten uitoefenen?

Betrokkenen kunnen hun recht op toegang, rectificatie, verwijdering, restrictie, of bezwaar tegen verwerking uitoefenen door een brief te sturen naar YODEYMA PARFUMS S.L.U. te C/ Felix Boix nº 7, 1ª planta, 28036 Madrid, Spanje, of door te mailen naar het volgende e-mailadres: info@yodeyma.com.

Bovendien kunt u ook een claim indienen bij het Spaanse Bureau voor Gegevensbescherming als u van mening bent dat u uw rechten niet hebt kunnen uitoefenen. U kunt alle benodigde informatie hiertoe vinden op www.agpd.es.

In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens bevoegd op grond van artikel 55 lid 1.  

 

Voor het oplossen van consumentenproblemen kunt u het online geschillenproces ook vinden via de volgende link:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ES

 8.      Welke beveiligingsmaatregelen treffen wij om uw gegevens te beschermen?

YODEYMA heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de integriteit van de informatie en de vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen, overeenkomstig de verplichtingen die zijn vastgelegd in Artikel 5.f), Artikel 24, en verwante artikelen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679, zoals beschreven in het beveiligingsdocument, overeenkomstig het beleid inzake gegevensbescherming van het bedrijf.

De beveiligingsmaatregelen die zijn vastgesteld omvatten het specificeren en identificeren van de personen die toegang hebben tot de gegevens- en de IT-systemen, het opnemen van deze informatie in het beveiligingsdocument, het informeren van de personen met toegang tot de gegevens inzake de geheimhoudingsplicht, de implementatie van beheersmaatregelen in verband met toegang, het bijhouden van incidenten, en het toepassen van een systeem voor het verkrijgen van back-upkopieën en het herstel van informatie.