Παράδοση 24/48ΗΔΩΡΕΑΝ αποστολή από 39€ Ασφαλής πληρωμήδωρεάν τηλεφωνική γραμμή 211 198 7545
Black Elixir
  • Black Elixir
  • Black Elixir
  • Black Elixir
  • Black Elixir

Black Elixir

Eau de Parfum 15ml.

Νέο

252 τεμάχια

7,99 €

Περιγραφή +

??????????? ?????? ???? ? ??????? ????? ?????? ? ?????? ???????? ?????????? ? ??????????? ?????? ????? ???????.

Νότες οσφρητικές +

Oriental Woody Fruity
Ε?ναι ?να μαγευτικ? ?ρωμα για μ?α γυνα?κα ελκυστικ?.
Υψηλ? ν?τα, ε?ναι οι πρ?τες που εμφαν?ζονται στο ?ρωμα.
Ν?τα καρδι?ς, ε?ναι η ψυχ? του αρ?ματος.
Ν?τα β?σης, ε?ναι αυτ?ς που δ?νουν β?θος στο ?ρωμα.

Υψηλή νότα

Καφές

Νότα της καρδιάς

λικέρ

Νότα βάσης

Bανίλια

Black Elixir

Eau de Parfum 15ml.

7,99 €

Νέο

7,99 €

Black Elixir
  • Black Elixir
  • Black Elixir
  • Black Elixir
  • Black Elixir

252 τεμάχια

Περιγραφή +

??????????? ?????? ???? ? ??????? ????? ?????? ? ?????? ???????? ?????????? ? ??????????? ?????? ????? ???????.

Νότες οσφρητικές +

Oriental Woody Fruity
Ε?ναι ?να μαγευτικ? ?ρωμα για μ?α γυνα?κα ελκυστικ?.
Υψηλ? ν?τα, ε?ναι οι πρ?τες που εμφαν?ζονται στο ?ρωμα.
Ν?τα καρδι?ς, ε?ναι η ψυχ? του αρ?ματος.
Ν?τα β?σης, ε?ναι αυτ?ς που δ?νουν β?θος στο ?ρωμα.

Υψηλή νότα

Καφές

Νότα της καρδιάς

λικέρ

Νότα βάσης

Bανίλια