Παράδοση 24/48ΗΔΩΡΕΑΝ αποστολή από 39€ Ασφαλής πληρωμήδωρεάν τηλεφωνική γραμμή 211 198 7545

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

 

 1. Πληροφορίες σχετικά με την Εταιρία

YODEYMA PARFUMS S.L. (εφεξής YODEYMA) είναι η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για αυτόν τον ιστότοπο. Η YODEYMA ιδρύθηκε στις 29 Οκτωβρίου 1998 και καταχωρήθηκε στο Εμπορικό Επιμελητήριο Μαδρίτης, Τμήμα 8, Σελίδα 635144, με αριθμό CIF: B45441953 και έδρα στη Μαδρίτη, calle Félix Boix αριθμός 7, 1º (28036).

Η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την πώληση προϊόντων online στην περιοχή της Ελλαδας είναι GAVANES PRESTIGE & BEAUTY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚ εφεξής GAVANES PRESTIGE. GAVANES PRESTIGE & BEAUTY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚ ενσωματώθηκε στο 29/05/2017 και καταχωρήθηκε στο ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, έχοντας αριθμό ΑΦΜ EL800841940 και έδρα  Lagoumitzi 24,  Kallithea Grecia

 1. Λεπτομέρειες επικοινωνίας

Διεύθυνση e-mail: greece@yodeyma.com

Τηλέφωνο: +30 008003252049 για σταθερές γραμμές και +30 2111987545 για κινητά τηλέφωνα.

Ώρες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης: Δευτέρα έως Πέμπτη από τις 10:00 π.μ. έως τις 7:00 μ.μ. και Παρασκευή από τις 9:00 π.μ. έως τις 2:00 μ.μ.

 1. Ιστότοπος

Ο Ιστότοπος της YODEYMA (εφεξής ο Ιστότοπος) είναι μια πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου προσπελάσιμη διαμέσου του Διαδικτύου στη διεύθυνση URL: http://www.yodeyma.com/greece/el/, η οποία καθιστά δυνατό να την προσπελάσει οποιοσδήποτε χωρίς να χρειάζεται προηγουμένως εγγραφή ή οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση.

Ο Ιστότοπος της YODEYMA σας επιτρέπει να περιηγηθείτε ελεύθερα στους διάφορους χώρους του προκειμένου να γνωρίσετε την προσφορά προϊόντων, τα κύρια χαρακτηριστικά, την τιμή και τις προϋποθέσεις της αγοράς, χωρίς οποιονδήποτε τύπο επιβάρυνσης ή δέσμευσης.

 

 1. Πνευματική ιδιοκτησία

Ο Ιστότοπος της YODEYMA και όλα τα γραφικά στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτόν, καθώς και η καταχωρημένη λέξη, τα γραφικά ή τρισδιάστατα εμπορικά σήματα, τα καταχωρημένα σχέδια και μοντέλα, τα λογότυπα, οι σταθερές ή κινούμενες γραφικές εικόνες ανήκουν αποκλειστικά στην εταιρία. Η χρήση του ιστότοπου από τον πελάτη δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε αδειοδότηση ή άδεια χρήσης των στοιχείων που προστατεύονται από τα δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας της YODEYMA. Απαγορεύεται αυστηρά στον πελάτη να αντιγράφει, να διανέμει, να δημοσιεύει, να επεξεργάζεται, να χειρίζεται, να αλλοιώνει, να τροποποιεί ή να κάνει οποιαδήποτε άλλη χρήση του προστατευόμενου περιεχομένου.

Η αγορά των προϊόντων YODEYMA από τον πελάτη για τη μετέπειτα πώληση και διανομή τους δεν επιτρέπει ούτε παρέχει στον πελάτη οποιαδήποτε άδεια ή άδεια χρήσης των καταχωρημένων εμπορικών σημάτων και των διακριτικών σημάτων της εταιρείας ούτε των σχεδίων και άλλων περιεχομένων που προστατεύονται από τα δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος τομέα.

 

Ο πελάτης πρέπει να απέχει από τη χρήση των στοιχείων που προστατεύονται από τα δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και από την αντιγραφή, τον χειρισμό και την αλλοίωσή τους με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να υποδηλώνει σχέση ή συσχέτιση μεταξύ του πελάτη και της YODEYMA.

 

Η χρήση των καταχωρημένων εμπορικών σημάτων της YODEYMA, τόσο των λεκτικών στοιχείων όσο και της γραφικής απεικόνισης ή του λογοτύπου της, απαγορεύεται αυστηράꞏ ο πελάτης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει άμεσα ή έμμεσα τα διακριτικά σήματα της YODEYMA με οποιονδήποτε τρόπο. Ο πελάτης δεν μπορεί ούτε να χρησιμοποιεί τα καταχωρημένα εμπορικά σήματα ούτε οποιοδήποτε άλλο σύμβολο που τους μοιάζει για να υποβάλει αίτηση για καταχωρίσεις ονομάτων τομέα, ούτε τα διακριτικά σήματα της YODEYMA μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως στοιχείο ταυτοποίησης από τον πελάτη στον ιστότοπό του, το σήμα του καταστήματός του, στα διαφημιστικά του φυλλάδια ή διαφημίσεις ή σε εταιρικά έγγραφα αυτού (τιμολόγια, δελτία παράδοσης, αποδείξεις κλπ.).

 

Εκτός εάν ο πελάτης έχει λάβει την προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση της YODEYMA, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κανένα από τα στοιχεία που προστατεύονται από τα δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας της YODEYMA, όπως: εμπορικά σήματα, σχέδια, μοντέλα ή λογότυπα, εικόνες, όνομα τομέα, κείμενα, βίντεο ή οποιοδήποτε από τα στοιχεία της εταιρείας. Ο πελάτης δεν μπορεί ούτε να αντιγράψει ούτε να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που προστατεύονται από τα δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας κατά τρόπο που συνεπάγεται την εκμετάλλευση του γοήτρου και της φήμης της YODEYMA.

 

Η παραβίαση αυτής της υποχρέωσης θα συνεπάγεται παραβίαση των δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας της YODEYMA, αποτέλεσμα της οποίας είναι η διακοπή της εμπορικής σχέσης και η άσκηση νομικών ενεργειών λόγω παραβίασης αποκλειστικών δικαιωμάτων και αθέμιτου ανταγωνισμού. Ο πελάτης θα θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν στην YODEYMA, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής επαρκούς αποζημίωσης και εκείνης που προκύπτει από αδικαιολόγητο πλουτισμό.

 

 1. Προ-συμβατικές Πληροφορίες

 5.1 Προϋποθέσεις για αγορά στον Ιστότοπο

Ηλικία. Το άτομο που επιθυμεί να πραγματοποιήσει αγορά στον Ιστότοπο της YODEYMA πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών. Οι ανήλικοι πρέπει να έχουν εκ των προτέρων άδεια από τους γονείς τους, τους κηδεμόνες τους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους, οι οποίοι θα θεωρούνται υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που εκτελούνται από ανήλικους υπό τη φροντίδα τους.

Σημαντικό: η πραγματοποίηση μιας παραγγελίας απαιτεί την εγγραφή στον Ιστότοπο και την υποχρέωση πληρωμής.

Εγγραφή. Ο Πελάτης πρέπει να εισαγάγει τα στοιχεία της ταυτότητάς του και τη διεύθυνση ή την ταχυδρομική θυρίδα της τοποθεσίας όπου η YODEYMA πρέπει να παραδώσει τα προϊόντα που αγοράστηκαν.

Πληρωμή. Ο Πελάτης θα λάβει τις πληροφορίες της παραγγελίας του και τις λεπτομέρειες του ποσού προς καταβολή πριν την παράδοση. Ο Πελάτης πρέπει να συμφωνήσει με την τιμή, το προϊόν και τους όρους παράδοσης προκειμένου να επικυρωθεί η αγορά. Πριν από την πληρωμή, ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει τον τρόπο πληρωμής από εκείνους που είναι διαθέσιμοι στον Ιστότοπο.

5.2 Διαδικασία αγοράς στον Ιστότοπο. Για να αγοράσει κανείς προϊόντα στον Ιστότοπο της YODEYMA, πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:

 1. Να συμβουλευτεί την προσφορά Προϊόντων που η YODEYMA πωλεί στην ιστοσελίδα, όπου υποδεικνύεται η τιμή, η παρουσίαση, η ποσότητα ή το περιεχόμενο και τα κύρια χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος, οι όρους παράδοσης και τα έξοδα αποστολής. Ορισμένα προϊόντα υπόκεινται σε ορισμένους όρους, όπως η αγορά ορισμένων μονάδων ή η ελάχιστη ποσότητα για κάθε αγορά.
 2. Επιλογή των προϊόντων. Ο Πελάτης πρέπει να επιλέξει τα Προϊόντα κάνοντας κλικ στο κουμπί "αγορά", και έτσι, το επιλεγμένο προϊόν θα προστεθεί στο καλάθι αγορών και η εφαρμογή θα εμφανίσει τις πληροφορίες σχετικά με την τιμή, συμπεριλαμβανομένων των φόρων και των εξόδων αποστολής. Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει να ολοκληρώσει την αγορά επιλέγοντας την επιλογή "ολοκλήρωση αγοράς" ή να συνεχίσει την περιήγηση για να προσθέσει άλλα προϊόντα στο καλάθι αγορών.
 3. Αποδοχή της Προσφοράς. Ο Πελάτης πρέπει να κάνει κλικ στο κουμπί "επιβεβαίωση αγοράς" για να συνεχίσει τη διαδικασία και να πραγματοποιήσει την παραγγελία. Η επιβεβαίωση συνεπάγεται την αποδοχή της προσφοράς όπως καθορίζεται στον Ιστότοπο, με τις λεπτομέρειες των επιλεγμένων προϊόντων, το συνολικό πληρωτέο ποσό το οποίο περιλαμβάνει την τιμής του προϊόντος και τα έξοδα αποστολής, όπως καθορίζεται στον Ιστότοπο.
 4. Εγγραφή στον Ιστότοπου YODEYMA. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η αγορά, είναι απαραίτητο ο Πελάτης να πραγματοποιήσει εγγραφή, παρέχοντας τα στοιχεία του στην εφαρμογή που θα βρει στον Ιστότοπο, μέσω του οποίου θα αποκτήσει ένα κλειδί πρόσβασης που θα τον ταυτοποιεί ως πελάτη και το οποίο θα είναι σε θέση να χρησιμοποιεί στις επόμενες αγορές του χωρίς την ανάγκη νέας εγγραφής.
 5. Πληρωμή. Ο πελάτης θα είναι σε θέση επιλέξει μεταξύ των επιλογών πληρωμής που παρουσιάζονται στον Ιστότοπο και να καταβάλει το συνολικό ποσό της αγοράς, την τιμή του Προϊόντος και τα έξοδα της αποστολής, κατά περίπτωση.
 6. Επιβεβαίωση της Σύμβασης. Αφού γίνει η πληρωμή, ο Πελάτης θα λάβει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τα στοιχεία της παραγγελίας, την τιμή που πληρώθηκε για την αγορά και ένα αντίγραφο της Σύμβασης Πώλησης, τα οποία θα περιλαμβάνουν το έντυπο υπαναχώρησης.
 7. Παράδοση του προϊόντος. Η YODEYMA θα προχωρήσει στην παράδοση του προϊόντος εντός της περιόδου που αναγράφεται στον Ιστότοπο.

 

 1. Προσφερόμενα Προϊόντα

Η YODEYMA προσφέρει προς πώληση προϊόντα αρωματοπωλείου που κατασκευάζονται από την εταιρία, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί δεόντως με τα καταχωρημένα εμπορικά σήματα της YODEYMA.

 

Τα προϊόντα που προσφέρονται από την YODEYMA εμφανίζονται στον Ιστότοπο, όπου μπορεί να βρει κανείς λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτά τα προϊόντα, τα κύρια χαρακτηριστικά τους, την παρουσίασή τους, το περιεχόμενο και την τιμή, καθώς και τον ελάχιστο αριθμό μονάδων που πρέπει να αγοραστούν για ορισμένα προϊόντα. Ο πελάτης πρέπει να διαβάσει αυτές τις πληροφορίες πριν κάνει μια παραγγελία.

 

Τα προϊόντα που προσφέρονται από την YODEYMA ενδέχεται να υποστούν ορισμένες διακυμάνσεις των αποθεμάτων σε ορισμένες χρονικές στιγμές. Εάν η YODEYMA εξαντλήσει τα αποθέματα οποιουδήποτε προσφερόμενου προϊόντος και η κατάσταση αυτή επηρεάζει έναν πελάτη, η YODEYMA θα επικοινωνήσει αμέσως με αυτόν τον πελάτη για να τον/την ενημερώσει σχετικά με την κατάσταση. Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει να ακυρώσει την παραγγελία, να επιλέξει ένα διαφορετικό προϊόν ή να περιμένει μέχρι το προϊόν να υπάρξει ξανά σε απόθεμα, οπότε ο πελάτης θα ενημερωθεί για τον κατά προσέγγιση χρόνο αναμονής. Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας, η YODEYMA θα επιστρέψει αμέσως το πλήρες ποσό που κατέβαλε ο πελάτης για την πραγματοποιηθείσα αγορά.

 

 1. Τιμή

Η Τιμή των Προϊόντων που προσφέρονται από την YODEYMA περιλαμβάνει ΦΠΑ και υποδεικνύεται σε Ευρώ. Οι ειδικές προσφορές ισχύουν στις ημερομηνίες που ορίζονται στον Ιστότοπο και θα εξαρτηθούν από τα διαθέσιμα αποθέματα.


Η YODEYMA θα ενημερώσει τον πελάτη για το συνολικό ποσό που πρέπει να πληρωθεί για την παραγγελία πριν επιβεβαιωθεί η αγορά, παρέχοντας ανάλυση της τιμής των προϊόντων που αποκτήθηκαν, του ποσού των φόρων και των εξόδων αποστολής, έτσι ώστε ο πελάτης να γνωρίζει όλες τις λεπτομέρειες της αγοράς πριν επιβεβαιώσει την παραγγελία.

 

 1. Έξοδα αποστολής των προϊόντων

Πριν από την επιβεβαίωση της αγοράς, η YODEYMA θα ενημερώσει τον πελάτη σχετικά με τα έξοδα αποστολής για τα αποκτηθέντα προϊόντα και το ελάχιστο ποσό αγοράς που απαιτείται για την απόκτηση δωρεάν αποστολής.

 

Οι πληροφορίες για τα έξοδα αποστολής παρέχονται αυτόματα στον ιστότοπο. Η εφαρμογή θα καθορίζει την τιμή του προϊόντος και τα έξοδα αποστολής κατά την επιλογή ενός από τα προϊόντα που προσφέρει η YODEYMA.

 

 1. Αποδοχή της προσφοράς

Η επιβεβαίωση της παραγγελίας από τον πελάτη συνεπάγεται αποδοχή της προσφοράς και την υποχρέωση Εγγραφής και Πληρωμής στον Ιστότοπο της YODEYMA. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, η YODEYMA θα στείλει στον πελάτη ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης της παραγγελίας, το οποίο θα παράσχει τις λεπτομέρειες των αγορασθέντων προϊόντων, την τιμή και ένα αντίγραφο της συμφωνίας αγοράς. Ο πελάτης θα λάβει το τιμολόγιο για την αγορά των προϊόντων όταν παραδοθούν τα εμπορεύματα.

 

 1. Πληρωμή

Ο πελάτης μπορεί να πραγματοποιήσει την πληρωμή επιλέγοντας μεταξύ των διαφόρων μεθόδων που είναι διαθέσιμες στον Ιστότοπο της YODEYMA: μετρητά κατά την παράδοση, Paypal και πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

Η πληρωμή από τον Πελάτη αποτελεί προϋπόθεση για την παράδοση του προϊόντος. Η YODEYMA δεν θα παραδώσει κανένα προϊόν το οποίο δεν έχει πληρωθεί πλήρως σε Ευρώ, για το ποσό που έγινε αποδεκτό από τον Πελάτη στη φόρμα παραγγελίας.

Ο πελάτης εγγυάται στη YODEYMA ότι έχει λάβει την απαιτούμενη εξουσιοδότηση για τη χρήση της επιλεγμένης μεθόδου πληρωμής. Η πλήρης ή μερική παραβίαση της υποχρέωσης πληρωμής του πελάτη θα έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση της συμφωνίας.

 

 1. Παράδοση προϊόντων

Η YODEYMA θα παραδώσει τα προϊόντα στη διεύθυνση που καθορίζει ο πελάτης εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στον Ιστότοπο, η οποία μπορεί να κυμαίνεται από 24 ώρες έως 48 ώρες, υπολογιζόμενη από την ημερολογιακή ημέρα μετά την ημερομηνία έγκρισης και την πληρωμή της παραγγελίας. Κατά τη στιγμή της παράδοσης, ο πελάτης πρέπει να λάβει τα προϊόντα και να ελέγξει ότι είναι σύμφωνα με την παραγγελία.

 

 1. Υπαναχώρηση

Υπαναχώρηση. Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την αγορά του εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς αιτιολόγηση. Η προθεσμία υπαναχώρησης θα λήξει 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα που ο Πελάτης έλαβε τα προϊόντα.

Για να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει τη φόρμα υπαναχώρησης που έστειλε η YODEYMA με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τη στιγμή επιβεβαίωσης της παραγγελίας και να την επιστρέψει στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: greece@yodeyma.com, ή μπορεί να την εκτυπώσεi και να την στείλεi με ταχυδρομείο στην ταχυδρομική διεύθυνση της YODEYMA.

 

Ο Πελάτης μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τη φόρμα υπαναχώρησης που είναι διαθέσιμη στο Δίκτυο κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο παρακάτω: 

https://www.yodeyma.com/Formulario_devoluciones_el.pdf

Επιβεβαίωση. Η YODEYMA θα στείλει στον Πελάτη ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που επιβεβαιώνει την παραλαβή του εγγράφου υπαναχώρησης και ότι έχει παραχθεί εντός 14 ημερών.

Επιστροφή Προϊόντος. Ο Πελάτης θα προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση και θα επιστρέψει δεόντως τα Προϊόντα αμέσως μόλις λάβει την επιβεβαίωση από τη YODEYMA και, σε κάθε περίπτωση, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της υπαναχώρησης στην YODEYMA. Ο όρος θα θεωρηθεί ότι πληρούται αν ο Πελάτης επιστρέψει την παραγγελία πριν από το τέλος αυτής της περιόδου.

Ο Πελάτης θα στείλει στη YODEYMA με δικά του έξοδα, ταχυδρομικά ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο της επιλογής του, τα προϊόντα που υπόκεινται σε υπαναχώρηση.

Η διεύθυνση επιστροφής για την Ελλάδα είναι η εξής: ORPHEE BEINOGLOU - ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ ΑΕ, 27ο Χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, 19200, Ελευσίνα, Αττική, Ελλάδα.

Ο Πελάτης πρέπει να επιστρέψει τα προϊόντα χωρίς αποσφράγιση και χωρίς να έχει κάνει οποιαδήποτε χρήση ή δοκιμή, σε άριστη κατάσταση για την εμπορευματοποίησή τους, στην αρχική τους συσκευασία και με όλα τα πληροφοριακά έγγραφα. Διαφορετικά, ο Πελάτης θα είναι υπεύθυνος για την υποτίμηση του προϊόντος.

Κόστος επιστροφής. Ο πελάτης θα επιβαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων. Η YODEYMA ενημερώνει τον Πελάτη ότι το κόστος αποστολής μιας συσκευασίας, ρυθμίζεται σύμφωνα με τις τιμές που δημοσιεύονται στο: https://www.beinoglou.gr/el. Η YODEYMA δε θα δεχτεί καμία συσκευασία με αντικαταβολή.

Επιστροφή του καταβληθέντος ποσού. Η YODEYMA θα επιστρέψει στον Πελάτη το πλήρες ποσό που καταβλήθηκε για την αγορά των Προϊόντων χωρίς καμία αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των Προϊόντων που επιστράφηκαν.

Η YODEYMA θα επιστρέψει τα χρήματα, χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποίησε ο Πελάτης για την αρχική συναλλαγή, εκτός αν ένα από τα μέσα εμποδίζει κάτι τέτοιο. Σε περίπτωση παραγγελίας με μετρητά, το ποσό θα επιστραφεί στον τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύει και κατέχει ο Πελάτης. Ο Πελάτης δεν θα υποστεί καμία δαπάνη ως συνέπεια της επιστροφής. Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνει εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της επιστρεφόμενης συσκευασίας.

 1. Εγγύηση Προϊόντων

Η YODEYMA θα φέρει ευθύνη για τυχόν ελαττώματα που προκύπτουν στο Προϊόν για μια περίοδο δύο ετών.

 

Εάν ο πελάτης εκφράσει τη δυσαρέσκειά του/της με τα προϊόντα που αποκτήθηκαν, είτε επειδή δεν ανταποκρίνονται στην περιγραφή ή στις προϋποθέσεις και στην ποιότητα που καθορίζονται στην προσφορά της YODEYMA, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι ακατάλληλα για χρήση ή επειδή περιέχουν οποιοδήποτε ελάττωμα ή ανωμαλία στην ποιότητα, παρουσίαση ή για οποιεσδήποτε άλλες περιστάσεις που διαφέρουν από τις πληροφορίες προϊόντος που παρέχονται στην προσφορά στον ιστότοπο, ο πελάτης μπορεί να ζητήσει από την YODEYMA να αντικαταστήσει το προϊόν, να μειώσει την τιμή ή να τερματίσει τη συμφωνία.

 

Αντικατάσταση του προϊόντος. Εάν ο πελάτης επιλέξει την αντικατάσταση του προϊόντος, η YODEYMA θα παραλάβει το προϊόν με το οποίο πελάτης δεν ήταν ικανοποιημένος και θα το αντικαταστήσει με αυτό που ορίζει ο πελάτης με δωρεάν αποστολή.

 

Ο πελάτης μπορεί να υποβάλει ένα αίτημα ή παράπονο απευθείας στην YODEYMA αποστέλλοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: greece@yodeyma.com, εξηγώντας τους λόγους του παραπόνου και το αίτημα που επιθυμεί να κάνει.

 

 1. Φόρμα Αξιώσεων

Η YODEYMA ενημερώνει τον Πελάτη ότι διατίθενται Φόρμες Παραπόνων στα γραφεία της, τα οποία βρίσκονται στη Μαδρίτη, calle Félix Boix αριθμός 7, 1º (28036), στα οποία ο Πελάτης μπορεί να έχει δωρεάν πρόσβαση, κατά τις ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Πέμπτη από τις 10 έως τις 7 μ.μ. και τις Παρασκευές από τις 9 π.μ. έως τις 2 μ.μ.

Με την επιφύλαξη του γεγονότος ότι ο Πελάτης μπορεί να απευθύνει την αξίωσή του, χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε άλλο μορφότυπο και απευθυνόμενος στους αρμόδιους οργανισμούς, ενώσεις ή αρχές προστασίας του καταναλωτή που βρίσκονται στον τόπο κατοικίας του.

 1. Κώδικας δεοντολογίας

Επιπλέον, σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα επίλυσης διαφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

 1. Εφαρμοστέο δίκαιο

Ισχύει το Ισπανικό δίκαιο και συγκεκριμένα το Βασιλικό Διάταγμα 1/2007 της 16ης Νοεμβρίου που ενέκρινε το αναθεωρημένο κείμενο του Γενικού Νόμου για την Υπεράσπιση των Καταναλωτών και των Χρηστών, καθώς και οι συμπληρωματικοί νόμοι: η πράξη 34/2002 της 11ης Ιουλίου, σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας και του ηλεκτρονικού εμπορίου. Τέλος ισχύει ο Εμπορικός Κώδικας, καθώς και οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι σχετικοί με τις συμβάσεις.

 1. Τόπος σύναψης της Σύμβασης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 29 του Νόμου 34/2002, οι συμφωνίες που συνάπτονται με ηλεκτρονικά μέσα στις οποίες ένας καταναλωτής είναι συμβαλλόμενο μέρος θεωρείται ότι συνάπτονται στον τόπο όπου βρίσκεται η συνήθης κατοικία του καταναλωτή. Οι συμφωνίες που συνάπτονται ηλεκτρονικά από Επιχειρηματίες ή Επαγγελματίες θα θεωρείται ότι συνάπτονται στον τόπο όπου βρίσκεται η εγκατάσταση του παρόχου υπηρεσιών.

 

 1. Επίλυση διαφορών

Η YODEYMA δηλώνει την πρόθεσή της να διευθετήσει οποιαδήποτε διαφωνία ή αντιπαράθεση που θα μπορούσε να προκύψει με τον πελάτη, επιτυγχάνοντας είτε φιλική ή εξωδικαστική συμφωνία μέσω ενός συστήματος διαιτησίας καταναλωτών.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της φόρμας παραγγελίας θα χρησιμοποιηθούν για την επεξεργασία της παραγγελίας. Κατά την πραγματοποίηση μιας παραγγελίας, τα δεδομένα σας θα συμπεριληφθούν σε ένα αρχείο που ανήκει στην YODEYMA PARFUMS SL με σκοπό τη διευκόλυνση της πραγματοποίησης μελλοντικών παραγγελιών, τη δυνατότητα ενημέρωσης αυτών μέσω της επιλογής των πελατών στον ιστότοπο. Θα μπορούν επίσης να σας παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες καλλυντικών και αρωματοποιΐας της YODEYMA. Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας για πρόσβαση, διόρθωση, ακύρωση και αντίθεση ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας με την εξυπηρέτηση πελατών της YODEYMA, μέσω του Επικοινωνήστε Μαζί μας του ιστότοπου, στο info@yodeyma.com ή στην παρακάτω διεύθυνση: C/ Felix Boix 7- 28036 Μαδρίτη. Τα τραπεζικά στοιχεία της διαδικασίας αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων που έχει σχεδιαστεί για τον σκοπό αυτό και δεν θα διατηρούνται, μόνο κατά την πραγματοποίηση της αγοράς πραγματοποιείται πληρωμή και μέχρι να παρέλθει η περίοδος υπαναχώρησης.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Η YODEYMA PARFUMS, S.L. επιθυμεί να σας ενημερώσει ότι ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για την ανάλυση της περιήγησης των χρηστών. Αυτή η Πολιτική Cookies αποτελεί μέρος της Πολιτικής Ιδιωτικότητας του Ιστότοπου που φιλοξενείται με την ονομασία τομέα www.yodeyma.com και σε οποιονδήποτε από τους υποτομείς ή ιστοσελίδες που εξαρτώνται από αυτήν. Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Συνεχίζοντας να περιηγείστε στον Ιστότοπό μας, καταλαβαίνουμε ότι αποδέχεστε τη χρήση του και την Πολιτική Cookies. Η YODEYMA μπορεί να αναθεωρήσει ανά πάσα στιγμή το περιεχόμενο αυτών των όρων χρήσης ή οποιεσδήποτε τροποποιήσεις γίνονται στον ιστότοπο όπως συνιστώνται από τη YODEYMA. Δεδομένου ότι η χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών αυτού του Ιστότοπου προϋποθέτει την αποδοχή των όρων που καθορίζονται στο παρόν, καθώς και των μεταγενέστερων τροποποιήσεών τους, συνιστούμε τη συχνή ανάγνωση αυτής της ενότητας σε περίπτωση συνεχούς χρήσης του Ιστότοπου.

Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων που προσανατολίζονται στη χρήση cookies

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: YODEYMA PARFUMS S.L., CIF nº B-45441953, ταχυδρομική διεύθυνση: C/ Felix Boix nº 7, 1st silver, email: info@yodeyma.com

ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: Διεξαγωγή αναλύσεων και στατιστικών μελετών και εισαγωγή διαφήμισης. Εάν γίνεται δημιουργία προφίλ, πρέπει επίσης να αναφέρεται ρητά.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: Συγκατάθεση του ενδιαφερομένου.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Μερικά από τα cookies που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο θα αποθηκεύσουν τα δεδομένα σας όσο συνεχίζετε με την ανοιχτή συνεδρία. Από την άλλη πλευρά, τα δεδομένα που εξάγονται από cookies τρίτων θα αποθηκευτούν για 30 ημέρες.

ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ: Τα δεδομένα που εξάγονται με cookies δεν θα κοινοποιηθούν σε κανένα τρίτο μέρος ούτε θα υπόκεινται σε διεθνείς μεταφορές δεδομένων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΒΟΗΘΟΥΝ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ: πρόσβαση, διόρθωση, φορητότητα και διαγραφή των δεδομένων σας και περιορισμός ή αντίθεση στη μεταχείρισή τους, αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή και υποβάλετε αξίωση στην αρχή ελέγχου (www.aepd.es) εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία δεν συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ: ταχυδρομική διεύθυνση: C/ Felix Boix nº 7, 1st silver, email: info@yodeyma.com

Τι είναι τα cookies?

Ένα cookie είναι ένα αρχείο που μεταφορτώνεται στον υπολογιστή σας όταν αποκτάτε πρόσβαση σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες. Τα cookies επιτρέπουν σε έναν ιστότοπο, μεταξύ άλλων, να αποθηκεύει και να ανακτά πληροφορίες σχετικά με τις συνήθειες περιήγησης ενός χρήστη ή του υπολογιστή του και, ανάλογα με τις πληροφορίες που περιέχουν και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση του χρήστη.

Γιατί χρησιμοποιούμε cookies?

Χρησιμοποιούμε cookies για να μάθουμε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με το περιεχόμενό μας και για να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την εμπειρία των χρηστών όταν επισκέπτονται τον ιστότοπο the www.yodeyma.com.

Τι τύπους cookies χρησιμοποιεί αυτός ο ιστότοπος και ποιος τα χρησιμοποιεί;

Οι πληροφορίες που αποκτώνται από τα cookies σε αυτό τον ιστότοπο υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον εκδότη του ιστότοπου www.yodeyma.com. Η εφαρμογή που χρησιμοποιούμε για την απόκτηση και ανάλυση πληροφοριών πλοήγησης είναι: Google Analytics: www.google.com/analytics/ και www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html. Αυτή η εφαρμογή έχει αναπτυχθεί από την Google, η οποία μας παρέχει την υπηρεσία της ανάλυσης του κοινού της σελίδας μας. Αυτή η εταιρία μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα για να βελτιώσει τις υπηρεσίες της και να προσφέρει υπηρεσίες σε άλλες εταιρίες. Μπορείτε να μάθετε για αυτές τις άλλες χρήσεις από τους συνδέσμους που παρέχονται. Αυτό το εργαλείο δεν λαμβάνει δεδομένα σχετικά με τα ονόματα ή τα επώνυμα των χρηστών ή με την ταχυδρομική διεύθυνση από την οποία συνδέονται. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται αφορούν, για παράδειγμα, τον αριθμό των σελίδων που επισκέφτηκαν, τη γλώσσα, το κοινωνικό δίκτυο στο οποίο δημοσιεύονται τα νέα μας, την πόλη στην οποία αντιστοιχεί η διεύθυνση IP από την οποία εκχωρείται πρόσβαση στους χρήστες, τον αριθμό χρηστών που μας επισκέπτονται, τη συχνότητα και την επανάληψη των επισκέψεων, την ώρα της επίσκεψης, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιούν, τον χειριστή ή τον τύπο τερματικού από το οποίο πραγματοποιείται η επίσκεψη. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας, να ανιχνεύσουμε νέες ανάγκες και να αξιολογήσουμε τις βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν προκειμένου να παρέχουμε καλύτερη εξυπηρέτηση στους χρήστες που μας επισκέπτονται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί επίσης cookies για την παρακολούθηση μετατροπών στο Google Adwords. Ένα cookie που προστίθεται στον υπολογιστή ενός χρήστη όταν ο χρήστης βλέπει ή κάνει κλικ σε μια διαφήμιση λήγει μετά από 30 ημέρες. Αυτό το μέτρο, καθώς και το γεγονός ότι η Google χρησιμοποιεί διαφορετικούς διακομιστές για την παρακολούθηση μετατροπών και αποτελεσμάτων αναζήτησης, προστατεύει το απόρρητό σας. Ο πάροχος αυτών των cookies είναι η Google. Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί επίσης το εργαλείο επαναληπτικού μάρκετινγκ Google Adwords. Αυτό το εργαλείο σας επιτρέπει να δημοσιεύετε στις διαφημίσεις του Δικτύου Περιεχομένου Google βάσει προηγούμενων επισκέψεων χρηστών στον ιστότοπό μας. Για να το επιτύχουμε αυτό, ορισμένες από τις σελίδες του ιστοτόπου μας περιλαμβάνουν έναν κώδικα ή επισήμανση επαναληπτικού μάρκετινγκ που διαμορφώνει τα cookies προκειμένου να καθορίσει τον τύπο της διαφήμισης που θα εμφανιστεί στον χρήστη βάσει της πλοήγησης που έχετε κάνει μέσω του ιστότοπου. Οι λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ αποθηκεύονται σε μια βάση δεδομένων στους διακομιστές της Google, όπου αποθηκεύονται όλα τα αναγνωριστικά των cookies που σχετίζονται με κάθε λίστα ή κατηγορία που ενδιαφέρει. Όσον αφορά τα cookies επαναληπτικού μάρκετινγκ, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies της Google μεταβαίνοντας στη σελίδα απενεργοποίησης διαφημίσεων της Google. Αυτά τα cookies παρέχονται από την Google. Χρησιμοποιούμε επίσης το cookie "Διπλό κλικ". Αυτό το cookie μας επιτρέπει να προβάλλουμε διαφημίσεις που διαχειρίζονται τρίτα μέρη ("Ad-Servers"). Αυτό είναι ένα cookie που παρέχεται από την Google.

Πώς απορρίπτονται τα cookies;

Για να επιτρέψετε, να γνωρίσετε, να αποκλείσετε ή να διαγράψετε τα cookies που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας, μπορείτε να το κάνετε ρυθμίζοντας τις επιλογές του προγράμματος περιήγησης που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το πώς να το κάνετε αυτό αν χρησιμοποιείτε ως πρόγραμμα περιήγησης:

Αυτή η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διευκολύνει την πλοήγηση και να βελτιώσει την εμπειρία των χρηστών. Δεδομένου ότι απαιτείται ενημερωμένη συναίνεση, θα εξηγήσουμε τώρα τον τύπο των cookies που χρησιμοποιούμε και τον τρόπο απενεργοποίησης τους.

 • Firefox από εδώ: support.mozilla.org/en/kb/habilitar-y-desabilitar-cookies-que-los-sitios-we

 

 • Chrome από εδώ: support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

 

 • Explorer από εδώ: windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

 

 • Safari από εδώ: support.apple.com/kb/ph5042

 

 • Opera από εδώ: help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html