Παράδοση 24/48ΗΔΩΡΕΑΝ αποστολή από 39€ Ασφαλής πληρωμήδωρεάν τηλεφωνική γραμμή 211 198 7545
Acqua Woman
  • Acqua Woman
  • Acqua Woman
  • Acqua Woman
  • Acqua Woman

Acqua Woman

Eau de Parfum 15ml.

Νέο

797 τεμάχια

7,99 €

Περιγραφή +

Οι χαρο?μενες φρουτ?δεις και λουλουδ?νιες ν?τες αυτο? του αρ?ματος δημιουργο?ν υπ?ροχες στιγμ?ς σε καθαρ? α?ρα. Η απλ?τητα αυτο? του αρ?μαστος το καθιστ? ?ναν τ?λειο σ?ντροφο για την κ?θε ημ?ρα.

Νότες οσφρητικές +

Λουλουδ?νιο - Φρουτ?δες
To Acqua Woman ε?ναι ?να ελαφρ? ?ρωμα που εμπν?ει θηλυκ?τητα για μια χαρο?μενη και πληθωρικ? γυνα?κα.
Ν?τες υψηλ?ς, ε?ναι οι πρ?τες που εμφαν?ζονται στο ?ρωμα.
Ν?τες της καρδι?ς, ε?ναι η ψυχ? του αρ?ματος.
Ν?τες β?σης, ε?ναι αυτ?ς που δ?νουν β?θος στο ?ρωμα.

 

Υψηλή νότα

Λεμόνι Σικελίας

Νότα της καρδιάς

Γιασεμί

Νότα βάσης

Βρύα

Acqua Woman

Eau de Parfum 15ml.

7,99 €

Νέο

7,99 €

Acqua Woman
  • Acqua Woman
  • Acqua Woman
  • Acqua Woman
  • Acqua Woman

797 τεμάχια

Περιγραφή +

Οι χαρο?μενες φρουτ?δεις και λουλουδ?νιες ν?τες αυτο? του αρ?ματος δημιουργο?ν υπ?ροχες στιγμ?ς σε καθαρ? α?ρα. Η απλ?τητα αυτο? του αρ?μαστος το καθιστ? ?ναν τ?λειο σ?ντροφο για την κ?θε ημ?ρα.

Νότες οσφρητικές +

Λουλουδ?νιο - Φρουτ?δες
To Acqua Woman ε?ναι ?να ελαφρ? ?ρωμα που εμπν?ει θηλυκ?τητα για μια χαρο?μενη και πληθωρικ? γυνα?κα.
Ν?τες υψηλ?ς, ε?ναι οι πρ?τες που εμφαν?ζονται στο ?ρωμα.
Ν?τες της καρδι?ς, ε?ναι η ψυχ? του αρ?ματος.
Ν?τες β?σης, ε?ναι αυτ?ς που δ?νουν β?θος στο ?ρωμα.

 

Υψηλή νότα

Λεμόνι Σικελίας

Νότα της καρδιάς

Γιασεμί

Νότα βάσης

Βρύα