Kohale toimetamine 48/72hTasuta transport alates 39€ Kindel makseTasuta telefoninumber 8000032152

ÕIGUSLIK TEADE

 1. Ettevõtte andmed

YODEYMA PARFUMS S.L. (edaspidi YODEYMA) on selle veebisaidi eest vastutav ettevõte. YODEYMA on asutatud 29. Oktoober 1998 ja registreeritud Madridi Kaubahaldusregistris, Sektsioon 8 , Lehekülg 635144, registrinumbriga  CIF nrº: B45441953 ja registrijärgse asukohaga Madrid, calle Félix Boix número 7, 1º (28036).

Ettevõte , kes vastutab toodete müümise eest veebis Eesti territooriomil on  SAMBRA HEALTH & BEAUTY SP.  Z o.o.  edaspidi SAMBRA HEALTH & BEAUTY .
SAMBRA HEALTH &BEAUTY  on asutatud 8. Märts 2012 ja on registreeritud Varssavi pealinna, XII Ringkonnakohtu poolt riikliku Publikuregistri ühingute registris numbriga KRS 0000413739, NIP number 5252528565 ja registrijärgse asukohaga Trebacka 4, 00-075 Warszawa.

 1. Kontaktandmed

E-posti aadress: estonia@yodeyma.com

Telefon eraklientidele: + 48 0800 702 862

Telefonitoe tööaeg:

 • 1. septembrist 31. detsembrini: E–R 10.00–19.00 (Kesk-Euroopa aja järgi)
 • Ülejäänud aasta jooksul: E–N 10.00–19.00 ja R 09.00–14.00 (Kesk-Euroopa aja järgi).
 1. Veebisait

YODEYMA veebisait (edaspidi „veebisait“) on elektroonilise kaubanduse platvorm, mis on ligipääsetav URL-aadressil http://www.yodeyma.com/poland/pl/ füüsilistele isikutele ja http://pro.yodeyma.com/poland/pl/ juriidilistele isikutele ning annab juurdepääsu kõigile kasutajatele ilma, et selleks oleks vaja eelnevalt registreeruda või muid tingimusi täita.

YODEYMA veebisaidil saate vabalt, ilma igasuguse tasu või kohustuseta, liikuda selle eri osade vahel, et tutvuda toodete valiku, nende põhiomaduste, hinna ja müügitingimustega.

 1. Intellektuaalomand

YODEYMA veebisait, selle graafikaelemendid ning registreeritud sõnalised, graafilised või kolmemõõtmelised kaubamärgid, registreeritud kujundused ja mudelid, logod, liikumatud või liikuvad graafilised kujutised on ettevõtte ainuomand. Veebisaidi kasutamine kliendi poolt ei tähenda loa ega litsentsi andmist YODEYMA tööstus- ja intellektuaalomandi õigustega kaitstud elementide kasutamiseks. Klientidel on rangelt keelatud teha kaitstud sisust koopiaid ning veebisaidi sisu levitada, avaldada, töödelda, manipuleerida, muuta, modifitseerida või mis tahes muul moel kasutada.

YODEYMA toodete ostmine kliendi poolt eesmärgiga neid edasi müüa või turustada ei volita klienti ega anna talle luba või litsentsi kasutada ettevõtte registreeritud kaubamärke ja eristavaid tunnuseid ega ka kujundust ja muud tööstus- ja intellektuaalomandi õigustega kaitstud sisu, sh domeeninime.

Klient peab hoiduma tööstus- ja intellektuaalomandi õigustega kaitstud elementide kasutamisest ning nende kopeerimisest, manipuleerimisest ja muutmisest mis tahes viisil, mis viitaks sellele, et kliendi ja YODEYMA vahel on suhe või seos.

YODEYMA registreeritud kaubamärkide – nii sõnaliste kui ka graafiliste elementide ja logo – kasutamine on rangelt keelatud; klient ei või YODEYMA eristavaid tunnuseid ei otseselt ega kaudselt mitte ühelgi moel kasutada. Samuti ei või klient kasutada registreeritud kaubamärke ega muid nendesarnaseid märke domeeninime registreerimisel ning samuti ei või klient kasutada YODEYMA eristavaid tunnuseid oma veebisaidil, poesildil, reklaambrošüürides, reklaamides või ettevõtte dokumentides (arvetel, saatelehtedele, kviitungitel jne) tunnuselemendina.

Kui klient ei ole saanud YODEYMAlt selleks eelnevalt kirjalikku luba, ei või ta kasutada ühtegi YODEYMA tööstus- või intellektuaalomandi õigustega kaitstud elementi, näiteks: kaubamärgid, kujundused, mudelid või logod, kujutised, domeeninimi, tekst, videod või mis tahes muud ettevõtte elemendid. Samuti ei või klient kopeerida ega kasutada tööstus- ja intellektuaalomandi õigustega kaitstud elemente viisil, millega kasutatakse ära YODEYMA prestiiži ja mainet.

Selle kohustuse rikkumine tähendab YODEYMA tööstus- ja intellektuaalomandi õiguste rikkumist, millega kaasneb ärisuhte lõpetamine ning ainuõiguste rikkumise ja ebaõiglase konkurentsi nõuete esitamine kohtule. Klient vastutab YODEYMAle tekitatud kahju eest ning on muuhulgas kohustatud maksma piisava kompensatsiooni ja heastama rikkumisest tuleneva alusetu rikastumise.

 1. Lepingu sõlmimisele eelnev teave

 5.1 Veebisaidil ostude sooritamise nõuded

Vanus. Isik, kes soovib YODEYMA veebisaidil ostu sooritada, peab olema vähemalt 18-aastane. Alaealisel peab olema luba lapsevanemalt, hooldajalt või seaduslikult esindajalt, kes vastutab kõigi tema eestkoste all oleva alaealise tegude eest.

Tähtis: tellimuse esitamine eeldab veebisaidil registreerumist ja maksekohustuse võtmist.

Registreerumine. Kliendil tuleb sisestada oma tuvastusandmed ja aadress või postkontori aadress, kuhu SAMBRA HEALTH & BEAUTY SP. z.o.o. toimetab ostetud tooted.

Maksmine. Klient saab tellimuse info ja enne kinnitamist tasutava summa andmed. Klient peab ostu kinnitamiseks nõustuma hinna, toote- ja tarnetingimustega. Enne makse tegemist saab klient valida veebisaidil pakutavate seast sobiva makseviisi.

5.2 Ostuprotsess veebisaidil. Toodete ostmiseks YODEYMA veebisaidil tuleb teha järgmist:

 1. Klient tutvub YODEYMA veebisaidil turustatavate toodete valikuga, kus iga toote juures on toodud selle hind, kogus, tutvustus, peamised omadused, tarnetingimused ja -kulu. Mõne toote puhul kehtivad eritingimused, nt teatud ühikute ostu nõue või iga ostu miinimumkogus.
 2. Toodete valimine. Toodete valimiseks klõpsab klient nupul „osta“ (buy), misjärel valitud toode lisatakse ostukorvi ning rakendus kuvab hinnateabe, sh makse- ja saatmiskulud. Kliendil on võimalik valida, kas viia ost lõpule, valides „Siirdun maksma“ (Go to checkout) või jätkata ostlemist, et lisada ostukorvi veel tooteid.
 3. Tellimuse kinnitamine. Protsessi jätkamiseks ja tellimuse esitamiseks tuleb klõpsata nupul „Kinnita tellimus“. Kinnitus tähendab veebisaidil oleva pakkumise aktsepteerimist koos valitud toodete tingimuste ja tasumisele kuuluva kogusummaga, mis hõlmab toote hinda ja saatmiskulu, vastavalt veebisaidil toodule.
 4. YODEYMA veebisaidil registreerumine. Ostu sooritamiseks tuleb kliendil registreeruda, esitades oma andmed veebisaidil olevas avalduses. Seejärel saab klient juurdepääsuvõtme, mis on tema kui kliendi tunnuseks ja mida ta saab kasutada ka edaspidiste ostude sooritamisel ilma, et ta peaks uuesti veebisaidil registreeruma.
 5. Maksmine. Klient saab valida veebisaidil pakutavate makseviiside hulgast, et tasuda kogu ostusumma, mis hõlmab toote hinda ja saatekulu (kui kohaldub).
 6. Lepingu kinnitamine. Pärast makse tegemist saab klient e-kirja tellimuse andmete, ostu eest tasutud summa ja müügilepinguga, mis sisaldab ka taganemisvormi.
 7. Toote kohaletoimetamine. YODEYMA toimetab toote kliendini veebisaidil märgitud aja jooksul.
 8. Pakutavad tooted

SAMBRA pakub müügiks ettevõtte toodetavaid parfümeeriatooteid, mis on märgistatud YODEYMAle kuuluvate registreeritud kaubamärkidega.

SAMBRA pakutavad tooted on esitatud veebisaidil, mis sisaldab üksikasjalikku teavet nende toodete kohta, sh nende peamised omadused, tutvustus ja hind ning teatud toodete puhul ka miinimumkogus, mida saab osta. Klient peab tutvuma selle teabega enne tellimuse esitamist.

SAMBRA pakutavate toodete valik võib aeg-ajalt muutuda. Kui SAMBRAl saavad mõne pakutava toote varud otsa ja see mõjutab klienti, võtab SAMBRA viivitamatult kliendiga ühendust, et teda olukorrast teavitada. Klient võib otsustada tellimuse tühistada, valida teise toote või oodata laovarude täiendamist. Viimasel juhul teavitatakse klienti eeldatavast ooteajast. Tellimuse tühistamisel tagastab SAMBRA viivitamatult kliendile ostu eest tasutud kogusumma.

 1. Hind

SAMBRA pakutavate toodete hinnad sisaldavad käibemaksu ja on esitatud zlottides. Eripakkumised kehtivad veebisaidil märgitud kuupäevadel ja olenevad laovarudest.

 

YODEYMA teavitab klienti kogu tasumisele kuuluvast summast enne ostu kinnitamist, esitades ostetavate toodete hinnad, maksusummad ja saatekulu, mistõttu kliendil on enne tellimuse kinnitamist üksikasjalik ülevaade kõigist tasumisele kuuluvatest summadest.

 

 1. Toodete saatekulu

Enne ostu kinnitamist esitab SAMBRA kliendile ostetavate toodete saatekulu ja tasuta saatmiseks nõutava minimaalse ostusumma.

Saatekulu andmed esitatakse veebisaidil automaatselt. SAMBRA pakutava toote valimisel kuvab rakendus toote hinna ja saatekulu.

 1. Tellimuse kinnitamine

Tellimuse kliendipoolne kinnitamine tähendab tellimuse aktsepteerimist ning kohustust YODEYMA veebisaidil registreeruda ja ostu eest tasuda. Kui see protsess on läbitud, saadab SAMBRA kliendile e-kirja tellimuse kinnitusega, mis sisaldab ostetud toodete andmeid, hinnaeristust ja ostulepingut. Klient saab toodete ostu eest arve kauba kohaletoimetamisel.

 1. Maksmine

Klient saab makse tegemiseks valida YODEYMA veebisaidil pakutavate maksemeetodite hulgast endale sobiva:

-          tasumine kauba kättesaamisel

-          tasumine Paypaliga või

-          tasumine krediit- või deebetkaardiga

Kliendipoolne makse on toote tarnimise eeltingimus. YODEYMA ei tarni tooteid, mille eest klient ei ole tasunud tellimusvormil aktsepteeritud summat täies ulatuses ja zlottides.

Klient kinnitab YODEYMAle, et tal on nõutav luba valitud maksemeetodi kasutamiseks. Maksekohustuse täielikul või osalisel rikkumisel leping kliendiga tühistatakse.

 1. Toote kohaletoimetamine 

YODEYMA toimetab tooted kliendi esitatud aadressil veebisaidil märgitud aja jooksul, mis võib olla 24–48 tundi alates tellimuse kinnitamise ja selle eest tasumise kuupäevale järgnevast kalendripäevast. Kauba kättetoimetamisel peab klient tooted vastu võtma ja kontrollima nende vastavust tellimusele.

 1. Taganemine 

Kliendil on õigus taganeda ostust ilma põhjenduseta 14 kalendripäeva jooksul. Taganemisperiood lõpeb 14 kalendripäeva pärast päeva, mil klient tooted kätte sai.

Taganemisõiguse kasutamiseks saab klient kasutada taganemisvormi, mille SAMBRA saadab talle e-posti teel koos tellimuse kinnitusega. Täidetud taganemisvormi võib saata järgmisel e-posti aadressil: infopol@yodeyma.com või printides selle välja ja saates selle postiga SAMBRA postiaadressil.

Lisaks võib kasutada veebis olevat taganemisvormi, mis on leitav järgmiselt lingilt:

https://www.yodeyma.com/Formulario_devoluciones_pl.pdf

Kinnitamine. SAMBRA saadab kliendile e-kirja taganemisvormi kättesaamise ja 14-päevase tähtaja kehtivuse kohta.

Toodete tagastamine. Klient peab tagastama tooted viivitamatult pärast SAMBRAlt vastava kinnituse saamist, ent igal juhul 14 kalendripäeva jooksul alates SAMBRAle taganemisest teatamise kuupäevast. Tingimus loetakse täidetuks, kui klient tagastab tooted enne selle perioodi lõppu.

Klient saadab tagastatavad tooted SAMBRAle omal kulul posti teel või muul endale sobival viisil.

SAMBRA HEALTH & BEAUTY SP. z.o.o. tooted tuleb tagastada järgmisel aadressil:

SAMBRA HEALTH & BEAUTY SP. z.o.o.No Limit Sp.z o. o.

Oddział Pruszków

Promyka 153

05-800 Pruszków

Poola

Klient peab tagastama tooted avamata, kasutamata või proovimata kujul, müügiks kõlblikus seisukorras, originaalpakendis ja koos kõikide teabedokumentidega. Muul juhul vastutab klient toote müügiväärtuse kahanemise eest.

Tagastamiskulu. Toodete tagastamisega seotud kulud katab klient. SAMBRA teatab kliendile paki saatmise kulu vastavalt tariifidele, mis on avaldatud aadressidel: https://www.ups.com/pl,                                     http://en.nolimit.pl/. SAMBRA ei võta vastu pakki, mille saatekulu peab tasuma saaja.

Tasutud summa tagastamine. SAMBRA tagastab kliendile toodete ostu eest tasutud kogusumma viivitamatult, ent igal juhul 14 kalendripäeva jooksul alates kuupäevast, mil ta sai tagastatud tooted kätte.

SAMBRA kasutab ostusumma tagastamiseks kliendi poolt algses tehingus kasutatud maksemeetodit, kui asjaolud seda ei takista. Kauba kättesaamisel tasumise valiku korral makstakse tagastatav summa kliendi teatatud ja kliendile kuuluvale pangakontole. Ostusumma tagastamisega seoses klient mingeid kulusid ei kanna. Summa makstakse kliendi pangakontole 14 kalendripäeva jooksul alates tagastatud paki kättesaamisest.

 1. Tootegarantii

YODEYMA vastutab tootel kahe aasta jooksul ilmneva mis tahes defekti eest.

Kui klient ei ole ostetud toodetega rahul, kuna need ei vasta YODEYMA pakkumises esitatud kirjeldusele, tingimustele või kvaliteeditasemele, sh on kasutuskõlbmatud või neil esineb defekt või kõrvalekalle kvaliteedist või muudest veebisaidil esitatud pakkumises loetletud tooteandmetest, võib klient nõuda, et YODEYMA asendaks toote, alandaks selle hinda või lõpetaks lepingu.

Toote asendamine. Kui klient soovib toote asendamist, võtab YODEYMA selle toote, millega klient rahul ei olnud, ja asendab selle kliendi poolt valituga ilma saatekuluta.

Klient saab esitada taotluse või kaebuse otse YODEYMAle, saates kirja e-posti aadressil infopol@yodeyma.com ja selgitades kaebuse põhjuseid või taotluse sisu.

 1. Nõudevorm

SAMBRA HEALTH & BEAUTY SP. z.o.o. annab teada, et SAMBRA Poola kontorites on olemas kaebuste esitamise vorm, mida klient saab kasutada tasuta kontorite lahtiolekuaegadel: E–N 10.00–19.00 ja R 09.00–14.00.

Samuti võib klient esitada oma nõude mis tahes muus vormis oma elukohajärgsele tarbijakaitseametile, -assotsiatsioonile või -organile.

 1. Eetikakoodeks

Lisaks tuletame teile meelde, et saate juurdepääsu ELi veebipõhisele vaidluste lahendamise platvormile, kui järgite seda linki: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

 1. Kohaldatav õigus 

Käesoleva lepingu suhtes kohaldatakse ____________ (riik) õigust ja eelkõige ________________ (riigi konkreetne seadus), mis avaldati _______ (riigi äriseadustik) ning Euroopa Liidu tööstus- ja intellektuaalomandit käsitlevaid määrusi.

 1. Lepingu sõlmimise koht 

Seaduse 34/2002 artikli 29 sätete kohaselt loetakse elektroonilisel teel sõlmitud lepingud, mille üks osapool on tarbija, sõlmituks kohas, kus asub tarbija tavapärane elukoht. Ettevõtjate või äriklientide poolt elektroonilisel teel sõlmitud lepingud loetakse sõlmituks kohas, kus asub teenuseosutaja asukoht.

 1. Vaidluste lahendamine 

SAMBRA teeb kõik endast oleneva, et lahendada kõik kliendiga tekkida võivad lahkhelid või vaidlused sõbraliku või kohtuvälise kokkuleppe teel tarbijatele mõeldud vahekohtusüsteemi kaudu.

PRIVAATSUSPÕHIMÕTTED

Tellimusvormiga kogutavaid isikuandmeid kasutatakse tellimuse töötlemiseks. Tellimuse esitamisel sisestatakse teie andmed ettevõttele SAMBRA HEALTH & BEAUTY SP. z.o.o. kuuluvasse faili eesmärgiga lihtsustada edaspidiste tellimuste esitamist; neid andmeid saab kliendi valikul veebisaidil uuendada. Samuti kasutatakse teie isikuandmeid selleks, et edastada teile teavet SAMBRA kosmeetika- ja parfümeeriatoodete ja -teenuste kohta. Te võite kasutada oma õigust pääseda ligi oma isikuandmetele, neid parandada, tühistada ja esitada vastuväiteid igal ajal, võttes ühendust SAMBRA klienditeenindusega veebisaidil oleva kontaktvormi kaudu, mis on kättesaadav aadressil infopol@yodeyma.comvõi saates meile kirja aadressil: ul. Trębacka 4; 00-074, VARSSAV, Poola. Tellimusega seotud pangaandmeid säilitatakse selleks ettenähtud andmebaasis ning üksnes ostu sooritamise ja makse tegemise ajal ning seni, kuni möödub taganemisperiood.

KÜPSISTE KASUTAMISE PÕHIMÕTTED

YODEYMA PARFUMS, S.L. annab teada, et meie veebisait kasutab kasutajate veebilehitsemise analüüsimiseks küpsiseid. Käesolevad küpsiste kasutamise põhimõtted on osa domeenil www.yodeyma.com ja selle alamdomeenidel või sellest sõltuvatel veebilehtedel majutatava veebisaidi privaatsuspõhimõtetest. Me kasutame küpsiseid oma teenuste täiustamiseks. Kui jätkate meie veebisaidi kasutamist, eeldame, et aktsepteerite küpsiseid ja meie küpsiste kasutamise põhimõtteid. YODEYMA võib küpsiste kasutustingimuste sisu või veebisaidil YODEYMA soovitatud muudatusi mis tahes ajal muuta või täiendada. Arvestades, et meie veebisaidi sisu ja teenuste kasutamine tähendab käesolevas dokumendis sätestatud tingimuste ja nende edaspidiste muudatuste aktsepteerimist, soovitame veebisaidi jätkuva kasutamise korral seda peatükki korduvalt lugeda, et olla kursis tehtud muudatustega.

Mis on küpsised?

Küpsis on fail, mis laaditakse veebilehtede külastamisel teie arvutisse. Muuhulgas võimaldavad küpsised veebilehel salvestada ja saada teavet kasutaja või tema arvuti veebilehitsemisharjumuste kohta ning olenevalt teabest, mida need sisaldavad, ja sellest, kuidas te oma arvutit kasutate, saab neid hiljem kasutada kasutaja tuvastamiseks.

Miks me küpsiseid kasutame?

Me kasutame küpsiseid, et saada rohkem teavet selle kohta, kuidas külastajad meie veebisaidi sisu kasutavad ja et täiustada teie kasutuskogemust veebisaidi www.yodeyma.com külastamisel.

Milliseid küpsiseid see veebisait kasutab ja kes neid kasutab?

Küpsistega sellel veebisaidil kogutavat teavet töötleb veebisaidi avaldaja http://www.yodeyma.com/poland/pl/, http://pro.yodeyma.com/poland/pl/. Navigeerimisandmete kogumiseks ja analüüsimiseks kasutame Google Analyticsit: www.google.com/analytics/ ja www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html. Selle rakenduse on välja töötanud Google, mis osutab meie lehel publikuanalüüsi teenust. Ettevõte võib kasutada neid andmeid oma teenuste täiustamiseks ja teistele ettevõtetele teenuste osutamiseks. Teavet teiste kasutusviiside kohta leiate esitatud linkidel klõpsates. Meie kasutatav analüüsitööriist ei kogu andmeid kasutajate ees- ja perekonnanimede ega nende esitatud postiaadressi kohta. Kogutav teave puudutab näiteks külastatud lehtede arvu, keelt, sotsiaalvõrgustikku, milles meie uudiseid avaldatakse, linna, kus asub kasutaja IP-aadress, meid külastavate kasutajate arvu, külastuste sagedust ja korduvust, külastuste aega, kasutatavat veebilehitsejat, operaatorit või terminali liiki, kus külastus tehakse. Me kasutame seda teavet oma veebisaidi täiustamiseks, kasutajate uute vajaduste väljaselgitamiseks ja meie veebisaiti külastavatele kasutajatele parema teenuse osutamiseks vajalike täiustuste hindamiseks.

See veebisait kasutab lisaks küpsiseid Google Adwordsi teisenduste jälgimiseks. Küpsis, mis lisatakse kasutaja arvutisse, kui kasutaja näeb reklaami või klõpsab sellel, aegub 30 päeva pärast. See meede ja asjaolu, et Google kasutab teisenduste jälgimiseks ja otsingutulemuste esitamiseks eri servereid, on vajalik teie privaatsuse kaitseks. Nende küpsiste omanik on Google. Lisaks kasutab veebisait Google Adwordsi edasiturundustööriista, mis võimaldab teil avaldada Google Content Networkis reklaame, mis põhinevad kasutajate eelmistel veebisaidi külastustel. Selleks sisaldavad mõned meie veebisaidi lehed edasiturunduskoodi või -silti, mis konfigureerib küpsiseid, et määrata kasutajale kuvatava reklaami liik selle põhjal, kuidas olete veebisaidil ringi liikunud. Edasiturundusnimekirju säilitatakse Google’i serverites asuvas andmebaasis, kus säilitatakse ka iga nimekirja või kategooriaga seotud küpsiste tunnuskoode. Te saate Google’i küpsiste kasutamise desaktiveerida, külastades vastavat Google’i reklaami desaktiveerimise lehte. Nende küpsiste omanik on Google. Me kasutame ka nn topeltklõpsuküpsist, mis võimaldab meil esitada kolmandate isikute hallatavaid reklaame (reklaamiserverid). Ka selle küpsise omanik on Google.

Kuidas küpsistest keelduda?

Teie arvutisse paigaldatud küpsiste lubamiseks, vaatamiseks, blokeerimiseks või kustutamiseks tuleb teil muuta oma arvutisse paigaldatud veebilehitseja seadeid. Teavet selle kohta leiate vastavalt sellele, millist veebilehitsejat te kasutate:

Meie veebisait kasutab küpsiseid veebisaidil liikumise lihtsustamiseks ja kasutajasõbralikkuse suurendamiseks. Kuna selleks on vajalik teavitatud nõusolek, selgitame alljärgnevalt lühidalt, milliseid küpsiseid me kasutame ja kuidas neid desaktiveerida.

 • Firefox: support.mozilla.org/en/kb/habilitar-y-desabilitar-cookies-que-los-sitios-we

 

 • Chrome: support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

 

 • Explorer: windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

 

 • Safari: support.apple.com/kb/ph5042

 

 • Opera: help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.htm