DODACÍ LHŮTA 48/72 HODINDoprava ZDARMA od 1054 Kč Bezpečná platbaBezplatná linka 800 222 505

POLITIKA COOKIES

Naše společnost YODEYMA PARFUMS, S.L. Vás chce informovat, že naše webová stránka používá cookies pro analýzu vyhledávání uživatelů. Tato politika cookies je součástí politiky ochrany osobních údajů webového serveru umístěného na doméně s názvem www.yodeyma.com a na jakékoliv poddoméně ci webových stránkách na něm závislým. Používáme cookies pro zlepšení našich služeb. Pokračování v prohlížení našeho webového serveru chápeme jako Váš souhlas s použitím cookies a naší politikou cookies. YODEYMA může změnit obsah techto podmínek použití cookies, kdykoliv to považuje za vhodné nebo doporučí-li to změny provedené na webovém serveru. Jelikož použití obsahu a služeb této webové stránky předpokládá souhlas se těmito podmínkami, jakož i s jejich pozdějšími změnami, doporučujeme časté čtení tohoto oddílu v případě, že webový server používáte pravidelně.

Informace o zpracování údajů zaměřené na používání souborů cookie

ZODPOVĚDNÝ ZA ZPRACOVÁNÍ: YODEYMA PARFUMS S.L., IČO nº B-45441953, adresa: C/ Felix Boix nº 7, 1ª planta, e-mail: infocz@yodeyma.com

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ: Provádění statistických analýz a studií a vkládání reklamy. Pokud se provádí profilování, musí to být rovněž výslovně uvedeno.

PRÁVNÍ PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ: Souhlas zájemce 

UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ: Některé soubory cookie používané na těchto webových stránkách ukládají Vaše údaje po dobu, po kterou jste přihlášeni. Na druhou stranu údaje získané pomocí souborů cookie třetích stran budou uloženy po dobu 30 dnů.

PŘÍJEMCI: Údaje získané pomocí souborů cookie nebudou předány žádné třetí straně a nebudou předmětem mezinárodních přenosů údajů.

PRÁVA UŽIVATELE: přístup ke svým údajům, jejich oprava, přenositelnost, výmaz a právo omezit jejich zpracování nebo proti němu vznést námitku, kdykoli odvolat souhlas a podat stížnost u dozorového úřadu (www.aepd.es), pokud se domnívá, že zpracování není v souladu

s platnými právními předpisy.

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO UPLATNĚNÍ VAŠICH PRÁV: adresa: C/ Felix Boix nº 7, 1ª plata, e-mail: infocz@yodeyma.com.

Co jsou cookies?

Cookie je soubor, který se ukládá do Vašeho počítače při přístupu na některé webové stránky. Cookies mezi jinými umožnují webové stránce uchovávat a obnovovat informace o zvyklostech vyhledávání uživatele nebo jeho zařízení a v závislosti na informacích, které obsahují, a na způsobu, jak své zařízení používáte, se mohou využít pro poznání uživatele.

Proč používáme cookies?

Používáme cookies pro získání dalších informací o interakci návštevníků s obsahem našeho webového serveru, zároveň nám pomáhají zkvalitnit zkušenosti uživatelů s návštěvou webového serveru www.yodeyma.com.

Jaké druhy cookies používá tato webová stránka a kdo je používá?

Informace získané od cookies o tomto webovém serveru zpracovává editor webového serveru www.yodeyma.com. Pro získání a analýzu informací o vyhledávání používáme aplikaci Google Analytics: www.google.com/analytics/ a www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html. Tato aplikace vyvinutá společností Google nám umožnuje analýzu návštěvnosti našich stránek. Tato společnost může tyto údaje používat pro zkvalitnení svých služeb a pro nabízení služeb dalším společnostem. S dalšími možnostmi použití se můžete seznámit na uvedených odkazech. Tento nástroj nezískává údaje o jméně nebo příjmení uživatelů ani o poštovní adrese místa, z něhož se připojují. Získané informace se například týkají počtu navštívených stránek, jejich jazyka, sociálních sítí, kde jsou zveřejněny naše informace, IP adresy města, z něhož se uživatelé připojují, počtu uživatelů, kteří navštíví naše webové stránky, údajů o frekvenci a opakovanosti návštev našich webových stránek, doby návštevy, použitého vyhledávače, operátora nebo druhu terminálu, z něhož jsou naše stránky navštíveny. Tyto informace používáme pro zkvalitnění naší stránky, pro zjištění nových potřeb a pro rozhodnutí, jaká zlepšení bychom měli přijmout pro účely poskytování kvalitnějších služeb uživatelům, kteří naše webové stránky navštěvují.

Tato webová stránka také používá cookies pro sledování konverzí v Google Adwords. Cookie uložená v zařízení uživatele, který vidí inzerci nebo na ni klikne, má platnost 30 dnů. Toto opatření a skutečnost, že Google používá pro sledování konverzí a zjišťování výsledků vyhledávání různé servery, chrání soukromí uživatelů. Poskytovatelem uvedených cookies je spolecnost Google. Tato webová stránka také používá nástroj pro remarketing od Google Adwords. Tento nástroj umožňuje zveřejňovat v síti google inzerci založenou na předchozích návštevách uživatelů našich webových stránek. Za tímto účelem obsahují některé naše stránky webového serveru kód nebo štítek remarketingu, který konfiguruje cookies pro stanovení druhu inzerce, která se uživateli zobrazí v závislosti na jeho vyhledávání na webovém serveru. Seznamy remarketingu jsou ukládány v databázi serveru Google, kde jsou uchovávány všechny ID cookies přiřazených ke každému seznamu nebo kategorii. Co se týká cookies pro remarketing, uživatel může deaktivovat používání cookies společnosti Google, navštíví-li stránku pro deaktivaci reklamy společnosti Google. Uvedené cookies jsou poskytovány společností Google. Zároveň používáme cookie „Doubleclick”. Tato cookie umožnuje poskytovat inzerci spravovanou třetí stranou („Ad-Servers”). Jedná se o cookie poskytovanou společností Google.

Jak odstranit cookies?

Pro správu vašeho užívání cookies nebo pro jejich zablokování musíte změnit nastavení vašeho internetového prohlížeče. Pro bližší informace o tom, jak to provést naštivte (v závislosti na Vašem prohlížeči) jednu z následujících stránek:

•Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

•Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

•Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

•Safari: support.apple.com/kb/ph5042

•Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/en/cookies.html