DODACÍ LHŮTA 48/72 HODINDoprava ZDARMA od 1054 Kč Bezpečná platbaBezplatná linka 800 222 505

Právní informace

 1. Informace o společnosti

YODEYMA PARFUMS S.L. (dále jen YODEYMA) je společnost odpovědná za tyto webové stránky. YODEYMA byla založena 29. října 1998 a zapsána v Obchodním rejstříku v Madridu, Sekce 8, List 63511, IČO B45441953 se sídlem v Madridu, Calle Félix Boix 7,  1º (28036).

Společnost odpovědná za prodej produktů online na území České republiky je SAMBRA HEALTH & BEAUTY SP.  Z o.o.  dále jen SAMBRA HEALTH & BEAUTY .
SAMBRA HEALTH &BEAUTY byla založena 8. března 2012 a zapsána do registru společností  v Rejstříku Národní Aundience u Okresního soudu v hlavním městě Varšavě, XII Obchodní  úsek s číslem KRS 0000413739, s číslem NIP 5252528565 a se sídlem v ulici Trebacka4, 00-175 Varšava.


 1. Kontaktní údaje

E-mail: infocz@yodeyma.com

Tel: + 420 800 142 860

Provozní doba telefonické linky: Pondělí až čtvrtek od 10:00 do 19:00 a pátek od 9:00 do 14:00. Webové stránky

 

Webové stránky YODEYMA (dále jen webové stránky) jsou platformou pro elektronické obchodování, která je přístupná přes internet na URL adrese: https://www.yodeyma.com/czech_republic/cs/. Přístup na webové stránky je umožněn jakékoli osobě bez nutnosti předchozí registrace či splnění jakékoli jiné podmínky.

 

Webové stránky YODEYMA umožňují lidem se libovolně pohybovat jejich různými oblastmi a seznámit se tak se sortimentem produktů, klíčovými vlastnostmi, cenou a všeobecnými prodejními podmínkami, a to zcela zdarma a bez jakýchkoli závazků.

 

 1. Část webových stránek určená pro profesionály

 

Na webových stránkách YODEYMA je prostor vytvořený konkrétně pro profesionály (dále jen zákazníci), k němuž je umožněn přístup přes tuto adresu URL: http://pro.yodeyma.com/czech_republic/cs/ a používá se k přijímání objednávek a poskytování na míru upravené podpory našim profesionálním zákazníkům.

 

Profesionálové jsou fyzické či právnické osoby, které kupují produkty YODEYMA vyrobené společností k jejich dalšímu prodeji.

 

Aby bylo možné zajistit služby na míru, je přístup do části webových stránek pro profesionály určen výhradně pro profesionály. Profesionální zákazníci musí o přístup požádat na tel. č.: + 420 800 142 860. Přístup jim umožňuje spravovat objednávky, provádět platby a žádat o vrácení peněz přes aplikaci.

 

 1. Požadavky na udělení přístupu do části pro profesionály

 

Než se bude moci zaregistrovat k přístupu do části pro profesionály, musí být zákazník oprávněn podnikat a musí znát a přijmout Všeobecné smluvní podmínky a Zásady ochrany soukromí a osobních údajů.

 

 1. Přijetí Všeobecných obchodních podmínek a Podmínek používání části webových stránek pro profesionály

 

Výhradní používání webových stránek zákazníky se řídí Všeobecnými smluvními podmínkami a Podmínkami používání části webových stránek pro profesionály (dále jen „všeobecné obchodní podmínky“), které jsou uvedeny níže. Pečlivě si je pročtěte, protože přístup na tyto webové stránky a používání jejich obsahu představuje úplné přijetí těchto všeobecných obchodních podmínek.

 

Přístup do části pro profesionály a informace uvedené v této části jsou poskytovány zcela bezplatně kromě případných nákladů na telefonické spojení nebo jiné prostředky použité k navázání spojení.

 

Zákazníci, kteří používají část pro profesionály, prohlašují, že:

 

 1. Jsou zletilými osobami právně způsobilými uzavřít smlouvu podle zákonů o uzavírání smluv platných ve státu, v němž žijí, a že jsou právně způsobilí se zavázat k dodržování těchto všeobecných obchodních podmínek, které výslovně a bez výjimek přijímají na svoji vlastní odpovědnost.
 2. Přečetli si, pochopili a přijímají Všeobecné smluvní podmínky a Zásady ochrany soukromí a osobních údajů.
 3. Používáním části pro profesionály výslovně přijímají níže uvedená ustanovení v úplném rozsahu, přijímají plnou odpovědnost za jejich celkové a/nebo částečné porušení a jsou si vědomi důsledků jejich případného porušení.

 

 1. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

 

 • Požadavky na provedení nákupu na webových stránkách pro profesionály.

 

Profesionálové. Část webových stránek určená pro profesionály je vyhrazena pro fyzické/právnické osoby, které běžně podnikají, a pro profesionály, kteří kupují produkty vyrobené společností YODEYMA pro účely jejich dalšího uvedení na trh (dále jen zákazník).

 

Věk. Osoba, která má zájem provést nákup na webových stránkách YODEYMA, musí být starší 18 let a musí být plně právně způsobilá provádět obchodní transakce.

 

Registrace. Zákazník musí požádat o udělení přístupu do části pro profesionály na tel. č. + 420 800 142 860 a přihlásit se tak do části pro profesionály a musí uvést své identifikační údaje, adresu nebo P. O. Box, spolu se všemi podrobnostmi nezbytnými k určení místa, na které má společnost YODEYMA doručit produkty, které si zákazník zakoupí, a všechny podrobnosti nezbytné k vystavení faktury a provedení platby za zboží.

 

Přijetí nabídky. Při odesílání objednávky obdrží zákazník informace o ceně produktů, včetně splatných částek, a to před přijetím dané objednávky. Zákazník potvrdí nákup až přijetím ceny, produktu a dodacích podmínek. Před provedením platby si může zákazník vybrat ze způsobů platby, které jsou k dispozici na webových stránkách.

 

 • Popis nákupního procesu na webových stránkách. Zákazník musí pro zakoupení produktů na webových stránkách YODEYMA učinit následující kroky:

 

 1. Projít si produkty, které společnost YODEYMA nabízí a prodává na svých webových stránkách, kde je uvedena cena, vzhled, částka či obsah a klíčové vlastnosti každého produktu, spolu s dodacími podmínkami a cenou dopravy. Některé produkty podléhají určitým podmínkám, jako je zakoupení určitého počtu jednotek nebo minimální hodnota každého nákupu.
 2. Výběr produktů. Zákazník si musí zvolit produkty kliknutím na tlačítko „koupit“. Tak bude zvolený produkt přidán do nákupního košíku a v aplikaci bude uvedena informace o ceně včetně daní a ceny za dopravu. Zákazník si může vybrat mezi dokončením nákupu zvolením možnosti „přejít do košíku“ nebo pokračováním v nákupu, kdy si může do košíku přidat další produkty.
 • Přijetí nabídky. Zákazník bude moci pokračovat dále a odeslat objednávku kliknutím na tlačítko „potvrdit nákup“. Potvrzení představuje přijetí nabídky, jak je uvedena na webových stránkách, s podrobnými informacemi o zvolených produktech, o celkové splatné částce, včetně ceny produktu a ceny dopravy, jak je to uvedeno na webových stránkách.
 1. Zákazník si může vybrat z možností, které jsou k dispozici na webových stránkách, a musí uhradit celkovou částku za nákup, cenu produktu, popř. cenu dopravy.
 2. Potvrzení smlouvy. Po provedení platby obdrží zákazník e-mail s podrobnými informacemi o objednávce, ceně uhrazené za nákup a kopii kupní smlouvy.
 3. Dodání produktu. Společnost YODEYMA dodá produkt ve lhůtě uvedené na webových stránkách.

 

 1. Nabízené produkty

 

Společnost YODEYMA prodává parfémové a kosmetické produkty vyrobené společností a řádně označené registrovanými ochrannými známkami, které vlastní společnost YODEYMA.

 

Produkty, které společnost YODEYMA nabízí, jsou zobrazeny na webových stránkách, kde jsou uvedeny podrobné údaje o těchto produktech, jejich hlavních vlastnostech, jejich prezentace, obsah a cena, a zároveň i minimální počet jednotek konkrétního produktu, které je nezbytné zakoupit. Zákazník si musí před odesláním objednávky přečíst tyto informace.

 

U produktů, které společnost YODEYMA nabízí, může v určitých chvílích dojít ke změně stavu zásob. Pokud společnosti YODEYMA dojdou zásoby některého z nabízených produktů a tato situace bude mít dopad na zákazníka, společnost YODEYMA bude neprodleně tohoto zákazníka kontaktovat a informuje ho o dané situaci. Zákazník se může rozhodnout objednávku zrušit, vybrat si jiný produkt nebo počkat na to, až bude produkt na sklad doplněn, přičemž v takovém případě bude zákazník informován o přibližné délce čekací lhůty. Bude-li objednávka zrušena, společnost YODEYMA neprodleně vrátí částku uhrazenou zákazníkem za nákup v plné výši. 

 

 1. Cena

 

Cena produktů nabízených společností YODEYMA je uvedena v českých korunách bez DPH. Speciální nabídka platí po dobu uvedenou na webových stránkách a bude záviset na dostupnosti zásob.

 

Společnost YODEYMA bude informovat zákazníka o celkové částce, která má být za objednávku uhrazena před potvrzením nákupu, s uvedením rozpisu ceny zakoupených produktů, výše daně a ceny dopravy tak, aby měl zákazník před potvrzením objednávky k dispozici všechny podrobnosti nákupu.

 

 

 1. Cena dopravy produktů

 

Před potvrzením nákupu informuje společnost YODEYMA zákazníka o ceně dopravy zakoupených produktů a o minimální hodnotě nákupu nezbytné k poskytnutí bezplatné dopravy.

 

Informace o ceně dopravy jsou automaticky uvedeny na webových stránkách. Po výběru některého z produktů nabízených společností YODEYMA bude v aplikaci uvedena cena produktu a cena dopravy.

 

 1. Přijetí nabídky

 

Potvrzení objednávky ze strany zákazníka bude představovat přijetí nabídky a závazek provést registraci a úhradu na webových stránkách YODEYMA. Jakmile bude tento proces dokončen, společnost YODEYMA pošle zákazníkovi e-mail s potvrzením objednávky, v němž budou uvedeny podrobné informace o zakoupených produktech, rozepsaná cena a kopie kupní smlouvy. Spolu se zbožím obdrží zákazník fakturu na nákup produktů.

 

 1. Platba

 

Zákazník může provést platbu prostřednictvím některého ze způsobů nabízených na webových stránkách YODEYMA: dobírka, Paypal a kreditní či debetní karta.

 

Produkt bude dodán až poté, co zákazník provede platbu. Společnost YODEYMA nedodá žádný produkt, který nebyl uhrazen v plné výši ve českých korunách v částce, se kterou zákazník souhlasil v objednávkovém formuláři.

 

Zákazník zaručuje společnosti YODEYMA, že si obstaral oprávnění nezbytné k použití zvoleného způsobu platby. Porušení platebního závazku zákazníkem, a to zcela či zčásti, bude mít za následek zrušení smlouvy.

 

 1. Dodání produktů

 

Společnost YODEYMA doručí produkty na adresu, o které ji zákazník informuje ve lhůtě uvedené na webových stránkách, která se může pohybovat od 48 do 72 hodin a počítá se od kalendářního dne následujícího po dni schválení a uhrazení objednávky.

 

Při dodání musí zákazník produkty převzít a zkontrolovat, že odpovídají objednávce. Pokud zákazník bezdůvodně odmítne převzít zboží, může společnost YODEYMA od smlouvy odstoupit a zákazník bude povinen uhradit veškeré náklady nebo škody na zboží, které vznikly v důsledku prodlení s přijetím zboží.

Adresa pro vrácení produktů z České republiky je: SAMBRA HEALTH & BEAUTY SP. z.o.o.No Limit Sp.z o. o., Oddział Pruszków, Promyka 153, 05-800 Pruszków, Polsko.

 

 

 1. Kontrola produktů zákazníkem

 

Po doručení zboží musí zákazník zkontrolovat, že produkty odpovídají objednávce, co se týče množství a kvality, a že nemají žádné vady ani chyby. Pokud zboží má některé z výše uvedených vad, má zákazník 4 dny na to, aby předal reklamaci společnosti YODEYMA, a to e-mailem na adresu infocz@yodeyma.com nebo telefonicky na tomto bezplatném telefonním čísle: + 420 800 142 860, přičemž provozní doba telefonické linky je: Pondělí až čtvrtek od 10:00 do 19:00 a pátek od 9:00 do 14:00. Webové stránky

 

Dále platí, že pokud dojde k poškození či rozbití některého produktu při dopravě, může zákazník požádat o bezplatnou výměnu za produkt ve stavu vhodném k prodeji. Tuto výměnu lze vyřídit přes část webových stránek společnosti Yodeyma pro profesionály. Pokud produkty, o jejichž výměnu bylo zažádáno, nejsou skladem, zákazník se může rozhodnout pro vrácení částky uhrazené za produkty, které společnost YODEYMA není schopna dodat.

 

 1. Záruka za výrobek

 

Společnost YODEYMA ponese odpovědnost za případné vady produktu po dobu dvou let.

 

Pokud zákazník vyjádří svoji nespokojenost se zakoupenými produkty, ať už z toho důvodu, že neodpovídají popisu nebo podmínkám a množství uvedenému v nabídce společnosti YODEYMA, včetně těch, které nejsou vhodné k použití, nebo z toho důvodu, že jsou vadné nebo se liší kvalitou či vzhledem, nebo se z důvodu jakýchkoli jiných okolností odchylují od informací o produktu uvedených v nabídce na webových stránkách, může zákazník požádat společnost YODEYMA, aby produkt nahradila nebo snížila cenu, případně může od smlouvy odstoupit. 

 

Výměna produktu. Pokud se zákazník rozhodne produkt vyměnit, společnost YODEYMA vyzvedne produkt, s nímž zákazník nebyl spokojen, a nahradí jej produktem, který si zákazník objednal, s dopravou zdarma.

 

Zákazník zašle žádost nebo reklamaci přímo společnosti YODEYMA formou e-mailu zaslaného na tuto e-mailovou adresu: info@yodeyma.com s uvedením důvodů pro podání reklamace, resp. žádosti.

 

 1. Duševní vlastnictví

 

Společnost je výhradním vlastníkem webových stránek YODEYMA a všech grafických prvků na těchto stránkách, včetně registrovaných slovních značek, grafických značek či trojrozměrných obchodních známek, registrovaných vzorů a modelů, log, nehybných či pohyblivých grafických obrázků. To, že bude zákazník webové stránky používat, nepředstavuje udělení žádného oprávnění ani licence k užívání prvků chráněných právy průmyslového a duševního vlastnictví společnosti YODEYMA. Je přísně zakázáno, aby si zákazník dělal kopie, distribuoval, publikoval, zpracovával, měnil, pozměňoval, upravoval či jakýmkoli jiným způsobem používal chráněný obsah.

 

Zákazník nákupem produktů společnosti YODEYMA pro účely jejich následného prodeje a distribuce neopravňuje zákazníka ani nedává zákazníkovi žádné povolení ani licenci k užívání registrovaných ochranných známek a rozlišovacích znaků ani vzorů a jiného obsahu chráněného právy průmyslového a duševního vlastnictví, včetně názvu domény.

 

Zákazník nesmí používat prvky chráněné právy průmyslového a duševního vlastnictví ani je kopírovat, měnit a pozměňovat jakýmkoli způsobem, který by mohl naznačovat, že mezi zákazníkem a společností YODEYMA existuje jakýkoli vztah nebo spojení.

 

Používání registrovaných ochranných známek společnosti YODEYMA, a to slovních prvků i jejich grafického znázornění nebo loga, je přísně zakázáno. Zákazník nesmí žádným způsobem přímo ani nepřímo používat rozlišovací znaky společnosti YODEYMA. Zákazník nesmí používat žádné registrované ochranné známky ani žádný jiný symbol, který je připomíná, za účelem podání žádosti o registraci názvu domény ani nesmí rozlišovací znaky používat jako identifikační prvek na svých webových stránkách, ve znaku svého obchodu, ve svých propagačních brožurách nebo inzerci nebo na obchodních dokumentech (fakturách, dodacích listech, účtenkách atd.).

 

Bez předchozího písemného souhlasu společnosti YODEYMA nesmí zákazník používat žádné z prvků chráněných právy průmyslového a duševního vlastnictví společnosti YODEYMA, jako jsou např. ochranné známky, vzory, modely nebo loga, obrázky, název domény, texty, videa nebo kterýkoli z prvků společnosti. Zákazník nesmí kopírovat ani používat prvky chráněné právy průmyslového a duševního vlastnictví způsobem, kterým využívá prestiže a pověsti společnosti YODEYMA.

 

Porušení této povinnosti bude představovat porušení práv průmyslového a duševního vlastnictví společnosti YODEYMA, které povede k ukončení obchodního vztahu a učinění právních kroků z důvodu porušení výhradních práv a nekalosoutěžního jednání. Zákazník ponese odpovědnost za případné škody způsobené společnosti YODEYMA, včetně úhrady dostatečné náhrady škody a vrácení bezdůvodného obohacení. 

 

 

 1. Místo uzavření smlouvy

 

V souladu s ustanoveními článku 29 zákona č. 34/2002 se má za to, že smlouvy uzavřené elektronickými prostředky, jejichž stranou je spotřebitel, jsou uzavřeny v místě obvyklého bydliště spotřebitele. Má se za to, že smlouvy, které elektronicky uzavřou podnikatelé nebo profesionálové, jsou uzavřeny na místě provozovny poskytovatele služeb.

 

 1. Rozhodné právo

 

Použije se španělské právo, a to konkrétně královská vyhláška ze dne 22. srpna 1885, kterou se vyhlašuje španělský obchodní zákoník, zákon o všeobecných smluvních podmínkách č. 7 ze dne 13. dubna 1998, zákon č. 34 ze dne 11. července 2002 o službách informační společnosti a elektronickém obchodu, španělský zákon č. 3 o nekalé soutěži ze dne 10. ledna 1991 a právní předpisy Španělska a Evropské unie o průmyslovém a duševním vlastnictví, které se na tuto smlouvu vztahují.

 

 1. Rozhodné právo

 

Společnost YODEYMA tímto vyjadřuje svůj záměr urovnat případné neshody či spory, které by mohly vzniknout v souvislosti se zákazníkem smírně formou mimosoudní dohody. Pokud se strany nebudou schopny dohodnout, zákazník souhlasí s předáním sporu soudům v Madridu a výslovně se vzdává možnosti jakékoli jiné soudní příslušnosti.