Доставка 48 / 72часаБезплатна доставка от 76 лв. Сигурно плащанеBesplatan telefon 00 800 111 32 47

ЗАКОНОВА БЕЛЕЖКА

 

 1. Информация за дружеството

 

YODEYMA PARFUMS S.L. (оттук нататък YODEYMA) е компанията, отговорна за този уебсайт. YODEYMA е регистрирана на 29 октомври 1998 г. в Мадридския търговски регистър, раздел 8, страница 635144, със CIF номер: B45441953 и седалище в Мадрид, calle Félix Boix номер 7, 1º (28036).

Фирмата, отговорна за продажбата на продукти онлайн на територията на Република България еCAPIS HEALTH & BEAUTY SRLоттук нататък   CAPIS HEALTH.  CAPIS HEALTH & BEAUTY SRL беше регистриран на 08/05/2015 и регистриран на Număr de ordine în registrul comerțului J40/5520/2015 din data 08.05.2015 , CIF номер34478604 и седалище на улицатаMUNICIPIUL BUCUREŞTI,SECTOR 5,BLD. TUDOR,VLADIMIRESCU Nr. 22,Et. 5,Ap. BIROU 514,Rumania

 1. Данни за връзка

Имейл: bulgaria@yodeyma.com

Телефон: + 359 8001113245

Време за обслужване по телефона:

 • От 1 септември до 31 декември : От понеделник до петък, от 10 до 19 часа.
 • Останалата част от годината: От понеделник до четвъртък, от 10,00 ч. до 19,00 ч. и от 9,00 ч. до 14,00 ч.  

 

 1. Страница в интернет:

Страницата на YODEYMA (по-нататък, Уебстраницата) е платформа за електронна търговия, достъпна по интернет на следния интернет адрес: http://www.yodeyma.com/bulgaria/bg/ , която да позволява достъп на всеки, без необходимост от предварителна регистрация или друго някакво условие.

Уебстраницата на YODEYMA позволява свободна навигация в различни места, с цел да се опознае предложението на продукти, основните характеристики, цената и условията на продажба без никава обвързаност от страна на лицето.

 

 1. Интелектуална собственост

Уебсайтът на YODEYMA и всички графични елементи, включени  в него, както и регистрираните словесни, графични или триизмерни търговски марки, регистрираните дизайни и модели, емблеми, фиксирани или подвижни графични изображения са изключително притежание на фирмата. Използването на уебсайта от фирмата не представлява упълномощаване или лиценз за използване на елементите, защитени от правата върху индустриалната и интелектуалната собственост на YODEYMA. Изрично се забранява на клиента да прави копия, да разпространява, публикува, обработва, борави с, променя, видоизменя или да използва по какъвто и да било начин защитеното съдържание.

Закупуването от страна на клиента на продуктите на YODEYMA за последващата им продажба и разпространение не упълномощава и не предоставя на клиента разрешение или лиценз да използва регистринаните търговски марки на дружеството или неговите отличителни знаци, нито пък дизайните или други съдържания, защитени от правата върху интелектуалната и индустриалната собственост. Горното включва и самото име на домейна.

Клиентът следва да се въздържа от използване на елементите, защитени от индустриални и интелектуални права, както и от това да копира, да борави с. и да променя по какъвто и да било начин това, което може да означава, че има връзка или свързаност между клиента и YODEYMA.

Използването на регистрираните търговски марки на YODEYMA, както словесните елементи така и графичното прадставяне или емблемата е строго забранено. Клиентът по никакъв начин не може да използва, пряко или непряко, отличителните знаци на YODEYMA. Не се допуска Клиентът да използва запазени търговски марки или какъвто и да било друг знак, който да прилича на тях, за да се кандидатира за регистрация за име на домейн. Той не може да използва отличителните знаци на YODEYMA като елемент за разпознаване на Уебстраницата на дружеството, на знака на магазина му, на брошурите за промотирането му или рекламата, или на каквито и да е дружествени документ (фактури, документи за доставка, разписки и т.н.).

Без предварително писмено разрешение от YODEYMA Клиентът няма право да използва никой от защитените елементи  - обект на правата върху индустриалната или интелектуалната собственост на YODEYMA като търговски марки, дизайни, модели или емблеми, изображения, име на домейн, текстове, видео или който и да е от дружествените елементи. Клиентът не може да копира или използва елементите, защитени от права върху индустриалната или интелектуалната собственост по начин, който предполага използване на престижа или репутацията на YODEYMA. 

Нарушаването на това задължение означава нарушаване на правата върху интелектуалната или индустриалната собственост на YODEYMA, вследствие на което търговските отношения се прекратяват и се предприемат законови действия по причина на нарушаване на изключителни права и нелоялна конкуренция.  Клиентът носи отговорност за всякакви щети, нанесени на YODEYMA, включително заплащане на достатъчно обезщетение поради незаконно обогатяване.

 

 1. Преддоговорна информация

 5.1 Изисквания за извършване на покупки на Уебсайта.

Възраст. Лицето, желаещо да извършва покупки от Уебсайта на YODEYMA следва да е навършил 18 години. Малолетните и непълнолетните следва да разполагат с предварително разрешение от своите родители и законни представители. Последните носят отговорност за всички действия на малолетните и непълнолетните, намиращи се под тяхна опека.

 

Важно: Поръчка се изпълнява единствено след регистрация на уебстраницата и след предварително заплащане.

 

Регистрация. Клиентът следва да въведе разпознавателните си данни и адрес или пощенска кутия на мястото, където YODEYMA следва да достави закупените стоки.

 

Заплащане. Преди да даде съгласието си Клиентът получава информацията за своята поръчка и разбивка на необходимата за заплащане сума. За да извърши покупката, Клиентът следва да се съгласи с цената, с продукта и условията на доставка. Преди извършването на заплащането Клиентът може да избере начина как да стане това измежду предоставените на Уебсайта.

5.2 Последователност за покупка на Уебсайта. При покупка на стоките на Уебсайта на YODEYMA следва да се съобразите със следното:

 1. Направете справка с предлаганите продукти, продавани от YODEYMA на Уебсайта, посочващи цената, презентацията, количеството или съдържанието или главните характеристики на всеки от продуктите, условията и цената на доставката. Някои от продуктите следва да изпълняват определени условия, като например закупуването на някои определени единици от тях или минимално количество за всяка покупка.
 2. Избор на продукти. Клиентът следва да избере Продуктите посредством щракване на бутона „купи“. По този начин избрания продукт се добавя към кошницата за покупки и приложението показва информация за цената, включваща данъците и цената за доставка. Клиентът може да избере да завърши с покупката, избирайки опцията „иди на поръчка и заплащане“ или може да продължи разглеждането и да добавя продукти към количката.
 3. Приемане на Предложението. Клиентът следва да щракне на бутон „потвърди покупката“, за да продължи процеса и да заяви поръчката. Потвърждението означава приемане на предложението, според както е указано на Уебсайта, с подробно описание на избраните продукти, крайната сума за заплащане, включваща цената на продукта и цената на доставка, според както е указано на Уебсайта.
 4. Регистрация на Уебсайта на YODEYMA. С цел приключване на покупката е необходимо Клиентът да се регистрира, като предостави своите данни в приложението, което ще открие на Уебсайта, чрез коeто съответно ще получи ключ за достъп, който ще го идентифицира като клиент. Той ще може да използва този ключ при следващи покупки без необходимостта от нова регистрация.
 5. Заплащане. Клиентът има възможността да избере между опциите в настоящата Уебстраница и да заплати, пълната сума на покупката, цената на продукта и на доставката, където това последното е необходимо.
 6. Потвърждение на Договора. След извършване на заплащането Клиентът получава имейл с подробности на поръчката, заплатената за покупката цена, както и копие на Договора за покупко-продажба, включващ и бланка за теглене.
 7. Доставка на продукта. YODEYMA доставя продукта в рамките на срока, указан на Уеб-страницата.

 

 1. Предложени продукти

YODEYMA предлага за продажба парфюмерийни продукти, изготвени от дружеството, надлежно идентифицирани с регистрираните търговска марки, притежание на YODEYMA.

Предложените от YODEYMA продукти са изложени на Уебсайта. Там може да бъде намерена подробна информация за тях, за основните им характеристики, външен вид, съдържание и цена, както и минималното количество бройки, които следва да се закупят от някои от продуктите. Преди да направи поръчка Клиентът следва да прочете тази информация.

Понякога предложените от YODEYMA продукти могат да претърпят някои изменения в сравнение с наличните.  Ако някой предложен от YODEYMA Продукт се изчерпи, и ако това положение засегне Клиента, то YODEYMA незабавно следва да влезе във връзка с този Клиент и да го осведоми за така възникналото положение. Клиентът може да реши да прекрати поръчката, да избере различен продукт или да изчака зареждане с отсъстващия продукт. В този последния случай Клиентът следва да бъде осведомен за приблизителното време на изчакване. В случай на прекратяване на поръчката YODEYMA незабавно възстановява пълната сума, изплатена от Клиента за направената покупка.

 

 1. Цена

Цената на Продуктите, предлагани от YODEYMA включва ДДС, и е указана в български левове.  Особените оферти са валидни на датите, указани на Уебсайта и зависят от наличностите.

 

YODEYMA осведомява Клиента за цялостната подлежаща на заплащане сума преди тя да бъде потвърдена, като осигури разбивка на цената на придобитите продукти, сумата за данъци и цената на доставката, така че Клиентът да е в известност за всички подробности за покупката, преди да потвърди поръчката.

 

 1. Цена на доставката на продуктите

Преди да потвърди покупката, YODEYMA осведомява Клиента за цената за доставка на придобитите продукти и за минималното количество стока, за да може доставката да е безплатна.

Цената на доставката се указва автоматично на Уебсайта. Приложението уточнява цената на продукта и цената на доставка, когато бъде избран някой от продуктите, предлаган от YODEYMA.

 1. Приемане на предложението

Потвърждаването то страна на клиента на покупката предполага приемане на предложението и задължение за влизане и плащане на Уебсайта на YODEYMA. След приключването на този процес YODEYMA изпраща на Клиента имейл с потвърждение на поръчката. В него се излагат подробности за закупения продукт, разбитата цена и копие от договора за покупка. Клиентът получава фактурата за покупката на продуктите при доставка на същите.

 

 1. Заплащане

 

Клиентът може да извърши заплащането, избирайки измежду различните възможни начини на Уебсайта на YODEYMA: заплащане при доставка, Пейпал или с кредитна или дебитна карта.

За да му бъде доставен продукта, задължително е Клиентът да го е заплатил предварително.   YODEYMA  не ще достави продукт, ако същият не е бил изцяло заплатен в български лева за сумата, приета от Клиента в бланката за поръчка.

Клиентът гарантира пред YODEYMA , че притежава необходимото разрешение за използване на избрания метод за заплащане. Ако Клиентът наруши частично или изцяло задължението си за заплащане, договорът се прекратява.

 

 1. Доставка на продукта 

YODEYMA доставя продуктите на указания от Клиента адрес на Уебсайта. Доставката се извършва в рамките на между 48 и 72 часов срок от календарния ден, последващ одобряването и заплащането на поръчката.  В момента на доставката Клиентът следва да получи продуктите и да провери, че те съответстват на поръчката. 

 

 1. Отказ от покупката 

Отказ от покупката. Клиентът има право на отказ от покупката в срок от 14 календарни дни, без да е необходимо да изтъква причини за това. Срокът за отказ изтича след 14 календарни дни от деня, в който Клиентът е получил продуктите.

За упражняване на правото си на отказ Клиентът може да използва бланката за отказ, изпратена от YODEYMA  по имейл в момента на потвърждаване, и да я върне на следния имейл: bulgaria@yodeyma.com. Също така, той може да разпечати бланката и да я изпрати по пощата на пощенския адрес на YODEYMA.

Освен това Клиентът може да използва бланката за отказ от Уебстраницата, като щракне върху долната връзка:  

https://www.yodeyma.com/Formulario_devoluciones_bg.pdf

Потвърждение.YODEYMA изпраща на Клиента имейл с потвърждение на получаването на документа за отказ, както и за това, че правото на отказ е упражнено в рамките на 14 дни след покупката.  

Връщане на продукти. След получаването потвърждение от YODEYMA Клиентът незабавно пристъпва към връщане на Продуктите в рамките на 14 календарни дни от датата, в която YODEYMA потвърди отказа. Това условие се счита за изпълнено, ако Клиентът върне поръчката преди изтичането на този период. 

Клиентът изпраща на YODEYMA отказаните продукти за своя сметка и по какъвто реши начин. 

За България адресът за изпращане на отказаните продукти е следният:

FANCOURIER

Stefanestii de Jos

Iflov 077175

Soseaua de Centura nr. 32

Клиентът се задължава да върне продуктите, без да ги разпечатва и без да ги е използвал или изпробвал, в отлично състояние за продажба, в оригиналната опаковка и придружени от всички информиращи документи. В противен случай клиентът носи отговорност за обезценяването на Продукта. 

Цена на връщането на Продукта. Клиентът плаща разходите за връщане на продукта. YODEYMA информира Клиента за цената на изпращането на пакета по пощата, при началната точка и крайната точка в границата на същата провинция, според цените, публикувани в: https://www.econt.com/. YODEYMA  не приема заплащане на пакети при приемането им.

Възстановяване на заплатената сума. YODEYMA възстановява на Клиента пълната сума, изхарчена за закупуване на Продуктите. Това става без неоправдано забавяне в границата на 14 дни от деня, от който получи върнатите Продукти. 

YODEYMA възстановява сумата чрез същото средство за заплащане, използвано от Клиента при първия превод, освен ако някой способ не позволява това. При поръчки, заплащани при получаване сумата се възстановява на банковата сметка, указана от Клиента.  Клиентът не влиза в никакви разходи вследствие на връщането на сумата. Възстановяването на сумата се извършва в границите на 14 календарни дни от получаването на върнатия пакет. 

 1. Гаранция на продуктите 

YODEYMA  носи отговорност за всеки дефект, възникнал в Продукта за двугодишен период от време.

Ако Клиентът заяви, че не е доволен от закупените продукти, било защото те не отговарят на описанието или условията, или пък от качеството, заявено в предложението на YODEYMA, включително и продуктите, оказали се негодни за употреба поради дефект или нередност в качеството, външния вид или каквото и да било обстоятелство, което прави продукта различен от описанието в предложението на Уебстраницата, то Клиентът може да изиска от YODEYMA  да замени продукта, да снижи цената или да прекрати договора за покупко-продажба.

Замяна на продукта. Ако Клиентът реши да замени продукта, YODEYMA прибира продукта, от който Клиентът е заявил, че не е доволен и го заменя с продукта, указан от Клиента, като доставката е за сметка на YODEYMA.

 

Клиентът може да отправи искане или да подаде жалба направо до YODEYMA, като изпрати имейл на следния адрес: bulgaria@yodeyma.com. В същия той следва да изложи причините за жалбата и искането,  които желае да отправи.  

 1. Бланка за оплакване

YODEYMA осведомява клиентите, че в неговите офиси има бланки за оплаквания. Офисите се намират на адрес Madrid, calle Félix Boix number 7, 1º (28036). Клиентът може да посети офисите безплатно през работното време: Понеделник до четвъртък, от 10 до 19 часа и петък, от 9 до 14 часа.

Освен това Клиентът може да направи оплакването чрез всякакъв друг формат, обръщайки се също така към организациите, асоциации и власти за защита на клиента, намиращи се в района на неговото местоживеене.

 1. Приложимо законодателство 

В случая се прилагат испанските закони, особено Кралски декрет от 22 август 1885, който публикува испанския Търговски закон; Законът за общите договорни понятия и условия 7 от 13 април 1998; Закон 34 от 11 юли 2002 за услугите на информационното общество и електронната търговия; испанския закон 3 за нелоялната конкуренция от 10 януари 1991 и испанския и европейските норми за индустриалната и интелектуалната собственост, приложим към настоящия договор.

 1. Място за сключване на договора 

Съгласно залегналото в чл. 29 от закон 34/2002, договорите, сключени чрез електронни средства, в които потребителя е част по договора се счита, че са били сключени на обичайното седалище и адрес на управление на потребителя. Договорите сключени по електронен път от предприемачите или свободните експерти следва да се считат за сключени на мястото, където е установен доставчикът.

 1. Разрешаване на спорове 

YODEYMA заявява готовността си да разреши всякакви спорове с клиентите по дружелюбен и извънсъдебен начин, посредством клиентска арбитражна система.

 

ПОЛИТИКА НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕДАННИ

Личните данни се събират посредством бланката за поръчки и се използват за обработка на поръчката. При поръчка данните Ви се включват в папка собственост на YODEYMA PARFUMS S.L. с цел улесняване на бъдещи поръчки. При желание на Клиента данните могат да се обновяват на Уебстраницата на YODEYMA.  Също така те ще могат да доставят информация за козметичните и парфюмерийни продукти, и услугите на YODEYMA. Мoжете по всяко време да упражните правото си на достъп, изменение, поправяне, премахване или несъгласие със събраните данни, свързвайки се с отдел „Клиентско обслужване“ на  YODEYMA посредством раздел „Свържете се с нас“ на Уебстраницата, на bulgaria@yodeyma.com  или пък на следния адрес:  C/ Felix Boix 7- 28036 Madrid. Данните на банката във връзка с този процес се запазват в база данни, определена за тази цел. Те няма да се складират дългосрочно, а само по време на покупката, по време на заплащането и до изтичането на периода на отказ от покупката. 

ПОЛИТИКА НА БИСКВИТКИ

YODEYMA PARFUMS, S.L. Ви осведомява, че за да проучи търсенето в мрежата нашата Уебстраница използва бисквитки.  Тази свързана с бисквитките политика е част от Политиката за боравене с личните данни на Уебстраницата, разположена под домейна www.yodeyma.com и под всеки от поддомейните или страници уеб, зависещи от него.  Използваме бисквитки, за да подобрим нашите услуги. Навигацията от страна на Клиента по на нашата Уебстраница за нас е равнозначно на приемане от Ваша страна на нашата политика за бисквитки. YODEYMA може да преразгледа съдържанието на настоящите условия по всяко време, или да въведе всякакви промени, направени по Уебстраницата, според както препоръчва YODEYMA.  Тъй като използването на съдържанието и услугите на настоящия Уебсайт предполага приемане на условията, изложени тук, както и тяхното последващо изменение, препоръчваме често препрочитане на настоящия раздел, в случай, че непрекъснато използвате Уебсайта.

Какво представляват бисквитките?

Бисквитката е файл, който се сваля на Вашия компютър, когато влезете в някоя уебстраница. Бисквитките позволяват на Уебстраницата, измежду други дейности, да съхранява и да възстановява информация за навигационните навици на потребителя или неговия компютър и, съгласно съдържащата се в тях информация и начина, по който използва компютъра си,  могат да бъдат използвани за разпознаване на компютъра.

Защо използваме бисквитки?

Биссквитки използваме, за да научим повече за това, как посетителите на нашия сайт взаимодействат със съдържанието в него и да бъдем подпомогнати в това, да подобрим опитността на потребителя, когато посетят http://www.yodeyma.com/bulgaria/bg/website.

Какъв вид бисквитки използва Уебсайтът  и кой ги използва?

Информацията, получена от бисквитките на този сайт се обработва от издателя на website www.yodeyma.com. Приложението, което използваме за придобиване и проучване информацията за навигация е следното: Google Analytics: www.google.com/analytics/,а също и  www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html Това приложение е разработено от Google, които ни доставят тази услуга на проучване на посетителската публика на нашата страница.  Дружеството може да използва тези данни за подобряване на своите услуги или да предлага услуги на други дружества. Можете да научите за тези други употреби на предложените връзки. Този инструмент не предоставя данни за имената, презимената и фамилните имена на потребителите, нито за пощенския адрес, от който се свързват. Придобитата информация е свързана, например, с броя на посетените страници, езика, социалната мрежа, в която се качват нашите новини , града, към който е присъединен ИП адреса, от който потребителят влиза в нашата страница, броят посетили ни потребители, честотата и повторяемостта на посещенията, времетраене на посещенията, използвания от посетителите навигатор, операторът или видът терминал, от който се извършват посещенията. Използваме получените данни, за да подобрим Уебсайта, за да открием нови нужди и да решим, какви подобрения да въведем, с цел да осигурим по-добри услуги на нашите посетители.

Също така, този Уебсайт използва бисквитки, за да проследява преобразуванията в Google Adwords.  Бисквитка, която е прибавена към компютъра на потребител, когато той види или щракне върху реклама изтича след 30 дни. Тази мярка, и обстоятелството, че Гугъл използва различни сървъри, за да проследява преобразуванията и за да проследява резултатите защитават Вашето лично пространство. Доставчикът на тези бисквитки е Google. Тази Уебстраница също използва Google Adwords като средство за ремаркетинг.  Този инструмент позволява публикуването на Google Content Network на реклами, въз основа на предишни посещения на потребители на нашата Уебстраница.  За постигането на това, някои от страниците на нашия Уебсайт включват код или етикет за ремаркетинг, които конфигурират бисквитките, за да определят вида реклама, която ще се покаже на потребителя въз основа на навигацията, която е извършил на Уебсайта. Списъците за ремаркетинг се съхраняват в база данни на сървърите на Гугъл, където се съхранява идентификацията на всички бисквитки, свързани с всеки списък или категория интерес. Що се отнася до бисквитките за ремаркетинг, можете да изключите това използване на бисквитки Google, посещавайки страницата за изключване рекламата на Google. Бисквитките се доставят от Google. Също така ние използваме бисквитка за двойно щракване ("Doubleclick" cookie). Тази бисквитка дава възможност да обслужваме реклами, управлявани от трети страни ("Ad-Servers"). Това е бисквитка, доставена от Google.

Как се отхвърлят бисквитки?

За позволяване, разпознаване, блокиране или изтриване на бисквитките, качени на Вашия компютър, можете да сторите това, като настроите опциите на навигатора, инсталиран на Вашия компютър. Например можете да откриете информация за това как да сторите това, ако използвате като браузър:

Този Уебсайт използва бисквитки, за да улесни навигацията и за да подобри опитността на потребителя.  Тъй като се изисква информирано съгласие, сега ние ще обясним какъв вид бисквитки използваме и как можете да ги деактивираме.

 • При „Firefox“, от тук: support.mozilla.org/en/kb/habilitar-y-desabilitar-cookies-que-los-sitios-we

 

 • При „Chrome“, от тук: support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

 

 • При „Explorer“ от тук: windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

 

 • При „Safari“ от тук: support.apple.com/kb/ph5042

 

 • При „Opera“ от тук: help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html