Доставка 48 / 72часаБезплатна доставка от 76 лв. Сигурно плащанеBesplatan telefon 00 800 111 32 47

Законова бележка

 1. Информация за дружеството

YODEYMA PARFUMS S.L. (оттук нататък YODEYMA) е компанията, отговорна за този уебсайт. YODEYMA е регистрирана на 29 октомври 1998 г. в Мадридския търговски регистър, раздел 8, страница 635144, със CIF номер: B45441953 и седалище в Мадрид, calle Félix Boix номер 7, 1º (28036).

 

Фирмата, отговорна за продажбата на продукти онлайн на територията на Република България еCAPIS HEALTH & BEAUTY SRLоттук нататък   CAPIS HEALTH.  CAPIS HEALTH & BEAUTY SRL беше регистриран на 08/05/2015 и регистриран на Număr de ordine în registrul comerțului J40/5520/2015 din data 08.05.2015 , CIF номер34478604 и седалище на улицатаMUNICIPIUL BUCUREŞTI,SECTOR 5,BLD. TUDOR,VLADIMIRESCU Nr. 22,Et. 5,Ap. BIROU 514,Rumania

 1. Данни за връзка

Имейл: bulgaria@yodeyma.com  

Телефон: + +359 8001113245

Време за обслужване по телефона: От понеделник до петък, от 10 до 19 часа

 

 1. Страница в интернет:

 

Страницата на YODEYMA (по-нататък, Уебстраницата) е платформа за електронна търговия, достъпна по интернет на следния интернет адрес: http://pro.yodeyma.com/bulgaria/bg/, който позволява на всяко лице достъп без необходимост от предварително регистриране или други някакви условия.

 

Уебстраницата на YODEYMA позволява свободна навигация в различни места, с цел да се опознае предложението на продукти, основните характеристики, цената и условията на продажба без никава обвързаност от страна на лицето.

 

 1. Зона на професионалната Уебстраница

 

Уебсайт „YODEYMA“  има място, специално създадено за професионалисти (по-нататък, посочени като „Клиенти“), която може да бъде намерена на следния електронен адрес: http://pro.yodeyma.com/bulgaria/bg/, който се използва за получаване на поръчки и предоставяне на персонална помощ на нашите клиенти професионалисти. 

 

Професионалистите - това са физически или юридически лице, закупуващи продуктите на YODEYMA, произведени от фирмата за тяхната последваща препродажба. 

 

С цел предоставяне на професионални услуги, достъпът до Професионалната Уебстраница е ограничен единствено за професионалисти. Клиентите професионалисти следва да поискат достъп, обаждайки се на: 900 181 535. Достъпът им позволява да управляват своите поръчки, да правят заплащания и да искат възстановяване на суми посредством приложението.

 

 1. Молби за достъп до Зоната „Професионален Уебсайт“

 

Преди регистрация в зоната за професионалисти клиентът следва да притежава легалния статус на собственик на търговско дружество и следва да познава и приеме Общите договорни условия и Политиката за защита на личното пространство и личните данни.

 

 1. Приемане на Общите условия за ползване на Зоната за професионалисти на Уебсайта

 

Изключителното право на Уебсайта от Клиентите се управлява от Общите договорни условия за ползване на Зоната за професионалисти на Уебсайта (по долу, ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ), посочени по-долу. Моля прочетете ги внимателно, тъй като достъпът до настоящата Уебстраница и използването на нейното съдържание предполага пълното приемане на тези правила и условия.

 

Достъпът до Зоната за професионалисти на Уебсайта и информацията, съдържаща се там са напълно безплатни, освен разходите за телефонна връзка и други средства, използвани за установяване на връзката.

 

Клиентите, използващи Зоната за професионалисти на Уебсайта споделят следното:

 

 1. Те са пълнолетни лица с необходимото законово основание да влязат във връзка, съгласно общите закони за сключване на договори на страната по местоживеене и имат достатъчен законов капацитет да изпълнят тези условия, които те изрично приемат без изключения, на тяхна лична отговорност.
 2. Те предварително са прочели, разбрали и приели ОСНОВНИТЕ ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ И НОРМИ, както и ПОЛИТИКАТА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНОТО ПРОСТРАНСТВО И ЛИЧНИТЕ ДАННИ.
 3. Използването на Зоната за професионалисти на Уебстраницата те напълно изрично приемат долууказаните клаузи, поемайки пълна отговорност в случай на пълното и/или частичното им нарушаване, както и напълно осъзнават последиците, които могат да възникнат от всякакво нарушение на договора.

 

 1. ОБЩИ ДОГОВОРНИ РЕД И УСЛОВИЯ

 

 • Изисквания за покупка на професионалната Уебстраница.

 

Професионалисти. Зоната за професионалисти на Уебстраницата е запазена за физически и/или юридически лица, занимаващи се с търговия или за професионалисти, придобиващи продуктите на YODEYMA за по-нататъшното им маркетингиране (по-долу, Клиентът).

 

Възраст. Лицето, желаещо да направи покупка на Уебстраницата на YODEYMA следва да е навършило 18 години и да има пълни права да извършва търговска дейност.

 

Регистрация. Клиентът следва да поиска достъп до Зоната за професионалисти на Уебстраницата, обаждайки се на: +359 8001113245,за да се регистрира вЗоната за професионалисти  на Уебстраницатаи следва да предостави своите подробности на идентификация, изискуеми, за да се узнае мястото, където YODEYMA да достави закупените от Клиента продукти, както и всички данни, изискващи  се за фактуриране и заплащане на покупките. 

 

Приемане на предложението. При поръчка Клиентът получава информация за цената на продуктите, включително информация за сумите, които следва да се платят. Това става преди приемането на такава поръчка. За да потвърди покупката клиентът следва да приеме цената, продукта и условията на доставка. Преди извършването на заплащането Клиентът може да избере начина как да стане това измежду предоставените на Уебсайта.

 

 • Описание последователността за покупка на Уебсайта. При покупка на стоките на Уебсайта на YODEYMA Клиентът следва да извърши следното:

 

 1. Направете справка с предлаганите продукти, продавани от YODEYMA на Уебсайта, посочващи цената, презентацията, количеството или съдържанието или главните характеристики на всеки от продуктите, условията и цената на доставката. Някои от продуктите следва да изпълняват определени условия, като например закупуването на някои определени единици от тях или минимално количество за всяка покупка.
 2. Избор на продуктите. Клиентът следва да избере Продуктите посредством щракване на бутона „купи“. По този начин избрания продукт се добавя към кошницата за покупки и приложението показва информация за цената, включваща данъците и цената за доставка. Клиентът може да избере да завърши с покупката, избирайки опцията „иди на поръчка и заплащане“ или може да продължи разглеждането и да добавя продукти към количката.
 • Приемане на предложението. Клиентът следва да щракне на бутон „потвърди покупката“, за да продължи процеса и да заяви поръчката. Потвърждението означава приемане на предложението, според както е указано на Уебсайта, с подробно описание на избраните продукти, крайната сума за заплащане, включваща цената на продукта и цената на доставка, според както е указано на Уебсайта.
 1. Заплащане. Клиентът може да избере измежду различните начини за заплащане от Уебстраницата и да плати цялостната сума за покупката, цената на продукта и тази на доставката, където е необходимо.
 2. Потвърждение на Договора. След извършване на заплащането Клиентът получава имейл с подробности на поръчката, заплатената за покупката цена, както и копие на Договора за покупко-продажба.
 3. Доставка на продукта. YODEYMA доставя продукта в рамките на срока, указан на Уеб-страницата.

 

 1. Предложени продукти

 

YODEYMA предлага за продажба парфюмерийни продукти, изготвени от дружеството, надлежно идентифицирани с регистрираните търговска марки, притежание на YODEYMA.

 

Предложените от YODEYMA продукти са изложени на Уебсайта. Там може да бъде намерена подробна информация за тях, за основните им характеристики, външен вид, съдържание и цена, както и минималното количество бройки, които следва да се закупят от някои от продуктите. Преди да направи поръчка Клиентът следва да прочете тази информация.

 

Понякога предложените от YODEYMA продукти могат да претърпят някои изменения в сравнение с наличните. Ако някой предложен от YODEYMA Продукт се изчерпи, и ако това положение засегне Клиента, то YODEYMA незабавно следва да влезе във връзка с този Клиент и да го осведоми за така възникналото положение. Клиентът може да реши да прекрати поръчката, да избере различен продукт или да изчака зареждане с отсъстващия продукт. В този последния случай Клиентът следва да бъде осведомен за приблизителното време на изчакване. В случай на прекратяване на поръчката YODEYMA незабавно възстановява пълната сума, изплатена от Клиента за направената покупка. 

 

 1. Цена

 

Цената на Продуктите, предлагани от YODEYMA не включва ДДС, и е указана в български левове. Особените оферти са валидни на датите, указани на Уебсайта и зависят от наличностите.

 

YODEYMA осведомява Клиента за цялостната подлежаща на заплащане сума преди тя да бъде потвърдена, като осигури разбивка на цената на придобитите продукти, сумата за данъци и цената на доставката, така че Клиентът да е в известност за всички подробности за покупката, преди да потвърди поръчката.

 

 1. Цена на доставката на продуктите

 

Преди да потвърди покупката, YODEYMA осведомява Клиента за цената за доставка на придобитите продукти и за минималното количество стока, за да може доставката да е безплатна.

 

Цената на доставката се указва автоматично на Уебсайта. Приложението уточнява цената на продукта и цената на доставка, когато бъде избран някой от продуктите, предлаган от YODEYMA.

 

 1. Приемане на предложението

 

Потвърждаването то страна на клиента на покупката предполага приемане на предложението и задължение за влизане и плащане на Уебсайта на YODEYMA. След приключването на този процес YODEYMA изпраща на Клиента имейл с потвърждение на поръчката. В него се излагат подробности за закупения продукт, разбитата цена и копие от договора за покупка. Клиентът получава фактурата за покупката на продуктите при доставка на същите.

 

 1. Заплащане

 

Клиентът може да извърши заплащането, избирайки измежду различните възможни начини на Уебсайта на YODEYMA: заплащане при доставка, Пейпал или с кредитна или дебитна карта.

 

За да му бъде доставен продукта, задължително е Клиентът да го е заплатил предварително. YODEYMA  не ще достави продукт, ако същият не е бил изцяло заплатен в български лева за сумата, приета от Клиента в бланката за поръчка.

 

Клиентът гарантира пред YODEYMA, че притежава необходимото разрешение за използване на избрания метод за заплащане. Ако Клиентът наруши частично или изцяло задължението си за заплащане, договорът се прекратява.

 

 1. Доставка на продуктите

 

YODEYMA доставя продуктите на указания от Клиента адрес на Уебсайта. Доставката се извършва в рамките на между 48 и 72 часов срок от календарния ден, последващ одобряването и заплащането на поръчката.

 

В момента на доставката Клиентът следва да получи продуктите и да провери, че те съответстват на поръчката. В случай на неоснователен отказ от страна на клиента да приеме стоката YODEYMA може да прекрати договора, при което Клиентът се задължава да покрие всички щети или повреди, причинени на стоките поради забавеното им получаване. 

 

За България адресът за изпращане на отказаните продукти е следният:

FANCOURIER

Stefanestii de Jos

Iflov 077175

Soseaua de Centura nr. 32

 

 1. Проверка на продуктите от страна на Клиента

 

Когато стоките се доставят, Клиентът следва да се увери, че продуктите отговарят на поръчката що се отнася до количество и качество, и че същите нямат дефекти.  В случай, че стоките имат някои от гореуказаните дефекти, Клиентът разполага с 4 дни, за да подаде рекламация до YODEYMA , която може да бъде изпратена на следния имейл: [servicioprofesional@yodeyma.com] или чрез обаждане на безплатния телефонен номер: [+359 8001113245], за който работното време е както следва: [От понеделник до петък, от 9 до 19 часа].

 

Освен това, ако някой от продуктите е повреден или счупен по време на доставката Клиентът може да изиска същите да му бъдат заменени безплатно със същите в оптимално състояние. Това може да бъде извършено посредством  Зоната за професионалисти на Уебстраницата на Yodeyma. В случай, че е поискана замяна, но в момента няма от същите продукти на склад, клиентът може да избира между или да поиска връщане на сумата, заплатена за продуктите, които YODEYMA не може да достави.

 

 1. Гаранция на продуктите

 

YODEYMA  носи отговорност за всеки дефект, възникнал в Продукта за двугодишен период от време.

 

Ако Клиентът заяви, че не е доволен от закупените продукти, било защото те не отговарят на описанието или условията, или пък от качеството, заявено в предложението на YODEYMA, включително и продуктите, оказали се негодни за употреба поради дефект или нередност в качеството, външния вид или каквото и да било обстоятелство, което прави продукта различен от описанието в предложението на Уебстраницата, то Клиентът може да изиска от YODEYMA  да замени продукта, да снижи цената или да прекрати договора за покупко-продажба. 

 

Замяна на продукта. Ако Клиентът реши да замени продукта, YODEYMA оттегля продукта, от който Клиентът е заявил, че не е доволен и го заменя с продукта, указан от Клиента, като доставката е за сметка на YODEYMA.

 

Клиентът може да отправи искане или да подаде жалба направо до YODEYMA, като изпрати имейл на следния адрес: bulgaria@yodeyma.com. В същия той следва да изложи причините за жалбата и искането,  които желае да отправи.

 

 1. Интелектуална собственост

 

Уебсайтът на YODEYMA и всички графични елементи, включени  в него, както и регистрираните словесни, графични или триизмерни търговски марки, регистрираните дизайни и модели, емблеми, фиксирани или подвижни графични изображения са изключително притежание на фирмата. Използването на уебсайта от фирмата не представлява упълномощаване или лиценз за използване на елементите, защитени от индустриалните и интелектуални права на YODEYMA. Изрично се забранява на клиента да прави копия, да разпространява, публикува, обработва, борави с, променя, видоизменя или да използва по какъвто и да било начин защитеното съдържание.

 

Закупуването от страна на Клиента на продуктите на YODEYMA за последващата им продажба и разпространение не упълномощава и не предоставя на Клиента разрешение или лиценз да използва регистрираните търговски марки на дружеството или неговите отличителни знаци, нито пък дизайните или други съдържания, защитени от правата върху интелектуалната и индустриалната собственост. Горното включва и самото име на домейна.

 

Клиентът следва да се въздържа от използване на елементите, защитени от индустриални и интелектуални права, както и от това да копира, да борави с. и да променя по какъвто и да било начин това, което може да означава, че има връзка или свързаност между клиента и YODEYMA.

 

Използването на регистрираните търговски марки на YODEYMA, както словесните елементи така и графичното прадставяне или емблемата е строго забранено. Клиентът по никакъв начин не може да използва, пряко или непряко, отличителните знаци на YODEYMA. Не се допуска Клиентът да използва запазени търговски марки или какъвто и да било друг знак, който да прилича на тях, за да се кандидатира за регистрация за име на домейн. Той не може да използва отличителните знаци на YODEYMA като елемент за разпознаване на Уебстраницата на дружеството, на знака на магазина му, на брошурите за промотирането му или рекламата, или на каквито и да е дружествени документ (фактури, документи за доставка, разписки и т.н.).

 

Без предварително писмено разрешение от YODEYMA Клиентът няма право да използва никой от защитените елементи  - обект на правата на индустриалната или интелектуалната собственост на YODEYMA като търговски марки, дизайни, модели или емблеми, изображения, име на домейн, текстове, видео или който и да е от дружествените елементи. Клиентът не може да копира или използва елементите, защитени от права върху индустриалната или интелектуалната собственост по начин, който предполага използване на престижа или репутацията на YODEYMA.

 

Нарушаването на това задължение означава нарушаване на правата върху интелектуалната или индустриалната собственост на YODEYMA, вследствие на което търговските отношения се прекратяват и се предприемат законови действия по причина на нарушаване на изключителни права и нелоялна конкуренция. Клиентът носи отговорност за всякакви щети, нанесени на YODEYMA, включително заплащане на достатъчна компенсация за незаконно обогатяване. 

 

 

 1. Място за сключване на договора

 

Съгласно залегналото в чл. 29 от закон 34/2002, договорите, сключени чрез електронни средства, в които потребителя е част по договора се счита, че са били сключени на обичайното седалище и адрес на управление на потребителя. Договорите сключени по електронен път от предприемачите или свободните експерти следва да се считат за сключени на мястото, където е установен доставчикът.

 

 1. Приложимо законодателство

 

В случая се прилагат испанските закони, особено Кралски декрет от 22 август 1885, който публикува испанския Търговски закон; Законът за общите договорни понятия и условия 7 от 13 април 1998; Закон 34 от 11 юли 2002 за услугите на информационното общество и електронната търговия; испанския закон 3 за нелоялната конкуренция от 10 януари 1991 и испанския и европейските норми за индустриалната и интелектуалната собственост, приложим към настоящия договор.

 

 1. Приложима юрисдикция

 

YODEYMA заявява готовността си да разреши всякакви спорове с клиентите по дружелюбен и извънсъдебен начин.  В случай,че не бъде постигнато споразумение, Клиентът прима да представи спора за разрешаване пред мадридските съдилища, като изрично отклонява всякаква друга евентуално приложима юрисдикция.