Livrare 48/72Transport GRATUIT începând cu 176 RON Plată sigurăTelefon gratuit 0800 400 161

Protectia Datelor Personale – Politica Yodeyma

 

1. Cine este responsabil cu protecția datelor dvs personale?

Nume: YODEYMA PARFUMS S.L.U (denumită în continuare YODEYMA)

Cod de Identificare Fiscală (CIF): B-45441953

Adresa poștală : C/ Felix Boix nr. 7, 1ª planta, 28036 Madrid

Tel: 900 373 844

E-mail:info@yodeyma.com

2. De ce procesăm datele d-voastră personale?

La YODEYMA, procesăm informațiile personale (date personale) oferite de clienti, consumatori ai produselor noastre: (i) pentru a administra relațiile comerciale cu clientii, a emite facturi, a livra produsele și a întrerupe serviciile contractate

și

(ii) pentru a trimite mesaje publicitare, în cazul în care clientul si-a exprimat acordul în această privință.

A procesa înseamnă orice operațiune în care sunt implicate datele personale, indiferent dacă implică sau nu un proces automatizat precum colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau alterarea, refolosirea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, divulgare sau orice altă modalitate de răspândire a datelor și adăugirea sau combinațiile, restricțiile, ștergerile sau distrugerile acestora;

Alegerile automate si profilul utilizatorului bazat pe informațiile furnizate de acesta nu vor fi răspândite.

3. Ce autorizații sunt necesare pentru a procesa datele d-voastră personale?

Autorizațiile se referă la prevederile legale în materia procesării datelor personale care sunt preluate de YODEYMA în conformitate cu scopul propus, explicat în cele ce urmează:

a) Autorizația privind procesarea datelor personale pentru a administra relațiile comerciale cu clienții este reglementată de art. 6.1 b) din Regulamentul UE privind Protecția Generală a Datelor 2016/679, din moment ce procesarea datelor este necesară achiziționării bunului ce face obiectul contractului în care titularul datelor este parte sau pentru a se implementa măsuri precontractuale cerute de parte.

Decretul Legislativ Regal Spaniol din 1 – 16 Noiembrie 2007, care a aprobat Textul Actualizat al Protecției Consumatorului și a Utilizatorului din Actul Spaniol, Cartea a Doua, Contracte și garanții (Articolele 59-91); Titlul III. Contracte la distanță (Articolele 92-127). Se adaugă și Legea 34/2002 privind Serviciile societății informaționale și comerțul electronic.

Dezvăluirea datelor d-voastră personale este necesară pentru a putea plasa o comandă ce necesită livrare. Titularii datelor sunt obligați să ne asigure datele lor personale, din moment ce, în sens contrar, ar fi imposibil să solicite livrarea produselor prezentate pe website-ul YODEYMA.

Opțiunea “SIGN-UP” va apărea pe ecran in momentul plasării unei comenzi prin intermediul website-ului YODEYMA, unde veți găsi o modalitate de a vă introduce datele personale cerute. Dacă nu veți introduce datele personale necesare, va fi imposibil să creați un cont pe website-ul YODEYMA, să accesați site-ul sau sa operați prin intermediul acestuia.

b) Autorizația privind procesarea datelor personale pentru a primi mesaje publicitare este reglementată de Regulamentul UE privind Protecția Generală a Datelor 2016/679 art. 6.1 a), cuprinzând consimțământul titularilor de a li se procesa datele personale și, în special, să primească mesaje publicitare.

Consimțământul privind procesarea datelor poate fi revocat oricand. În nicio situație, retragerea consimțământului nu va afecta executarea contractului încheiat deja cu YODEYMA.

4. Cât timp vă vom reține datele personale?

Datele personale ale utilizatorilor vor fi păstrate de YODEYMA pe întreaga durată a derulării relațiilor comerciale dintre părți, iar ștergerea acestora nu a fost cerută de către titular sau există o obligație legală de a fi păstrate.

YODEYMA va lua măsuri de siguranță adecvate în ceea ce privește protejarea integrității informațiilor și confidențialității datelor personale și pentru a preveni orice încălcare a acestor măsuri pe perioada obligatorie de păstrare a datelor. Detaliile privind datele bancare ale clientului cerute în cadrul procesului de plasare a comenzii nu vor fi salvate și nici păstrate de YODEYMA. Clientul va fi transferat pe o platformă bancară externă de procesare a plății. Doar cei ce se ocupă cu procesarea plăților vor stoca asemenea informații pentru a-și putea duce la îndeplinire atribuțiile.

5. Către cine ar putea fi dezvăluite datele d-voastră personale?

Datele personale colectate prin intermediul “SIGN-UP” sau “CONTACT” nu vor fi dezvăluite către nicio altă entitate și nici nu vor fi postate pe website-ul YODEYMA; acestea vor fi procesate în conformitate cu scopul menționat, potrivit termenilor și condițiilor de confidențialitate.

Datele personale obținute nu vor fi transmise terților, cu excepția cazului în care există o obligație legală. Datele colectate sunt utilizate doar de către YODEYMA.

6. Care sunt drepturile d-voastră dacă ne furnizați datele personale?

Garantam urmatoarele drepturi utilizatorilor care ne-au furnizat datele lor personale:

-          Dreptul de a avea acces la datele lor personale.

-          Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor.

-          Dreptul de a solicita restricționarea procesării datelor.

-          Dreptul de a obiecta cu privire la procesarea datelor.

Puteți cere și obține oricând accesul la datele d-voastră, precum și informații despre procesarea acestora de către YODEYMA.

Titularii au dreptul să acceseze și să solicite rectificarea datelor personale ce nu sunt conforme și, de asemenea, să solicite ștergerea datelor în cazul în care acestea nu mai servesc scopului pentru care au fost colectate.

În anumite cazuri și în anumite situații specifice, titularii pot solicita restricționarea procesării datelor personale, caz în care datele vor fi păstrate doar pentru a fi folosite pe cale legală.

Titularii pot obiecta oricând cu privire la procesarea datelor. YODEYMA va informa titularul în privința consecințelor acestei măsuri și va proceda la încetarea procesării datelor, cu excepția cazului în care este necesar potrivit unor prevederi legale în vederea intentării sau blocării unor posibile acțiuni în justiție.

Titularii care și-au exprimat consimțământul în vederea procesării datelor pentru un anumit scop, sunt, de asemenea, îndreptățiți să-și revoce consimțământul oricând. Prin aceasta nu va fi afectată legalitatea procedurii bazată pe consimțămțântul inițial exprimat.

7. Cum pot titularii să-și exercite drepturile?

Titularii își pot exercita drepturile de a accesa, rectifica, șterge ori obiecta cu privire la procesarea datelor printr-o scrisoare destinată YODEYMA PARFUMS S.L.U., la adresa C/ Felix Boix nr. 7, 1ª planta, 28036 Madrid sau la adresa de e-mail: info@yodeyma.com .

De asemenea, puteți intenta o acțiune la Agenția Spaniolă de Protecție a Datelor în cazul în care considerați că nu a fost respectat cadrul propice exercitării drepturilor d-voastră. Puteți găsi toate informațiile necesare accesând site-ul www.agpd.es.

Pentru a semnala orice probleme în legătura cu produsele, puteți folosi, de asemenea, formularul online privind nemulțumirile prin intermediul următorului link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ES

8. Ce măsuri de securitate adoptăm pentru a vă proteja datele?

YODEYMA a adoptat măsuri de securitate tehnice și organizationale propice garantării integrității informațiilor și confidențialității datelor, potrivit obligațiilor stipulate în art. 5 f) și art. 24, precum și în celelalte articole relevante din Regulamentul UE privind Protecția Generală a Datelor 2016/679, așa cum sunt ele descrise în documentul cuprinzând măsurile de securitate, în concordanță cu politica de protecție a datelor implementată de societate.

Măsurile de securitate adoptate implică identificarea și ținerea unei evidențe a persoanelor care au acces la baza de date și la sistemele de IT, menționând aceste informații în documentul conținând măsurile de securitate, încunoștiințând aceste persoane despre obligația de nedezvăluire a informațiilor, implementarea unor măsuri de control în ceea ce privește accesul datelor, ținerea unei evidențe a incidentelor și aplicarea unui sistem în vederea obținerii unor copii de rezervă și de recuperare a informațiilor.