Dostava 24/48hBesplatna dostava 39€ Sigurno plaćanjeBesplatni telefon 0800 988 980

Politika privatnosti i zaštite osobnih podataka tvrtke YODEYMA

 

1.      Tko je voditelj obrade vaših osobnih podataka?

Naziv: YODEYMA PARFUMS S.L.U (u daljnjem tekstu YODEYMA)

Porezni identifikacijski kod (CIF): B-45441953

Poštanska adresa: C/ Felix Boix nº 7, 1ª planta, 28036 Madrid

Tel: 900 373 844

Adresa e-pošte: info@yodeyma.com

2.      Zašto obrađujemo vaše osobne podatke?

U YODEYMA-i obrađujemo osobne podatke (personal data) koje daju kupci, potrošači naših proizvoda: (i) za upravljanje komercijalnim odnosom s kupcima, izdavanje računa, slanje proizvoda i pružanje ugovorene usluge; i (ii) za slanje reklamnih poruka, ako kupac da svoj pristanak za tu svrhu.

Obrada znači svaku radnju koja se provodi na osobnim podacima, bilo automatiziranim ili neautomatskim sredstvima, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, strukturiranje, pohranjivanje, prilagodba ili izmjena, doprimanje, konzultacija, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili na drugi način, čineći podatke dostupnim i njihovo usklađivanje ili kombinaciju, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

Neće se provoditi automatizirano donošenje odluka i profiliranje na temelju podataka koje korisnici dostave.

3.      Koje je ovlaštenje potrebno za obradu vaših osobnih podataka?

Odobrenje se odnosi na pravnu osnovu za obradu osobnih podataka koju provodi YODEYMA prema predviđenoj svrsi, kao što je objašnjeno u nastavku:

a)   Ovlaštenje za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu upravljanja komercijalnim odnosom s kupcima pravno se temelji na članku 6.1.

b) Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, budući da je obrada podataka potrebna za izvršenje nabave proizvoda sporazum u kojem je subjekt podataka stranka ili za provedbu predugovornih mjera koje zahtijeva takva strana.

Španjolski kraljevski zakonski dekret 1 od 16. studenog 2007., kojim je odobren prerađeni tekst općeg zakona o zaštiti potrošača i korisnika španjolskog zakona. Knjiga druga. Ugovori i jamstva (čl. 59. – 91.); Naslov III. Ugovori na daljinu (čl. 92. – 127.).

Nadalje, španjolski Zakon 34/2002 o uslugama informacijskog društva i elektroničkoj trgovini (članci 23. – 29.).

Otkrivanje vaših osobnih podataka zakonski je potrebno za sklapanje kupoprodajnog ugovora s tvrtkom YODEYMA. Ispitanici su stoga dužni dati svoje osobne podatke, jer inače ne bi mogli kupiti proizvode prikazane na web stranici YODEYMA.

Opcija "PRIJAVA" bit će prikazana prilikom naručivanja putem web stranice YODEYMA gdje ćete pronaći obrazac za unos potrebnih osobnih podataka. Ako ne unesete potrebne osobne podatke, nećete moći kreirati račun na web stranici YODEYMA niti joj pristupiti niti raditi preko nje.

b)   Odobrenje za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu primanja komercijalnih poruka pravno se temelji na Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU) 2016/679: Članak 6.1.a) koji se odnosi na subjekte podataka koji daju privolu za obradu svojih osobnih podataka i posebno primanje oglasnih poruka.

Danu suglasnost za obradu Vaših podataka možete opozvati u bilo kojem trenutku. Ni pod kojim okolnostima povlačenje vašeg pristanka neće utjecati na izvršenje ugovora sklopljenog s tvrtkom YODEYMA.

4.      Koliko dugo ćemo čuvati vaše osobne podatke?

Osobne podatke koje daju korisnici čuvat će YODEYMA sve dok traje poslovni odnos između stranaka i njihovo brisanje nije zatražio nositelj podataka ili postoji zakonska obveza da se to učini.

YODEYMA će usvojiti odgovarajuće sigurnosne mjere kako bi zaštitila cjelovitost informacija i povjerljivost osobnih podataka te spriječila njihovu zloupotrebu tijekom vremena njihovog čuvanja, što je ograničeno na zahtjeve propisane zakonom.

Bankovni podaci kupca zatraženi tijekom procesa kupnje neće biti pohranjeni niti zadržani od strane YODEYMA. Kupac će biti prebačen na platformu za plaćanje vanjske banke kako bi izvršio kupnju i platio je. Samo će pružatelji usluga plaćanja pohraniti takve podatke kako bi mogli pružati svoje usluge. 

5.      Kome će vaši podaci biti otkriveni?

Osobni podaci prikupljeni putem obrasca „PRIJAVA” ili „KONTAKT” neće biti otkriveni nijednom drugom poduzeću i vaši podaci neće biti objavljeni na web stranici YODEYMA; oni će se obrađivati ​​samo u svrhe navedene u ovim uvjetima privatnosti.

Dobiveni osobni podaci neće se ustupati trećim tvrtkama osim ako za to postoji zakonska obveza. Prikupljeni podaci služe isključivo za upotrebu tvrtke YODEYMA. 

6.      Koja su vaša prava kada nam date svoje podatke?

Osobe koje su dale osobne podatke tvrtki YODEYMA imaju sljedeća prava:

o Pravo za tražiti pristup osobnim podacima zainteresirane strane

o Pravo za zahtijevati njegov ispravak i brisanje

o Pravo za traženje ograničenjanjihove obrade

o Pravo na prenosivost podataka

o Pravo na protivljenje obradi

U svakom trenutku možete zatražiti pristup podacima i dobiti potvrdu o provedenoj obradi od strane YODEYMA.

Zainteresirane osobe imaju pravo pristupiti svojim osobnim podacima i zatražiti ispravak onih koji su netočni ili, prema potrebi, zatražiti njihovo brisanje kada, između ostalog, Osobni podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni.

U određenim okolnostima i iz razloga povezanih s njihovom posebnom situacijom, zainteresirane osobe mogu zatražiti ograničenje korištenjanjihovih osobnih podataka, u kojem slučaju će se oni čuvati samo za ostvarivanje ili obranu od reklamacija.

Zainteresirane strane mogu se u bilo kojem trenutku usprotiviti obradi svojih podataka. YODEYMA će obavijestiti o posljedicama i prestati obrađivati ​​podatke, osim u slučajevima kada je to nužno zakonskim imperativom za ostvarivanje ili obranu od mogućih reklamacija.

Činjenica da ne unesete osobne podatke koji se zahtjevaju u obrazcu za narudžbu ili u obrazacu za kontakt može imati za posljedicu da YODEYMA ne može pružiti željenu uslugu.

Zainteresirana strana koja je dala pristanak za određenu svrhu također ima pravo istu povući u bilo kojem trenutku, ne utječući na zakonitost obradeutemeljenepristankom prije njegovog povlačenja.

7.     Kako subjekti podataka mogu ostvariti svoja prava?

 Kako zainteresirane strane mogu ostvariti svoja prava?

Zainteresirana strana može ostvariti prava pristupa, ispravljanja, brisanja, ograničenja, prigovora i prijenosa, obraćajući se pismenim putem YODEYMA PARFUMS S.L.U. s adresom na C/Felix Boix nº 7, 1. kat, 28036 Madrid ili putem adrese e-pošte info@yodeyma.com.

Isto tako, možete podnijeti zahtjev Agenciji za zaštitu podataka ako smatrate da  ostvarivanjaVaših prava nisu zadovoljena. Sve potrebne informacije pronaći ćete na www.agpd.es

8.     Koje sigurnosne mjere usvajamo kako bismo zaštitili vaše podatke?

YODEYMA je usvojila odgovarajuće tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bi zajamčila cjelovitost informacija i povjerljivost podataka, u skladu s obvezama navedenim u članku 5.f), članku 24. i povezanim člancima Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, kako je opisano u sigurnosnom dokumentu, u skladu s politikom zaštite podataka tvrtke.

Sigurnosne mjere koje su usvojene uključuju određivanje i identifikaciju osoba kojima je dopušten pristup podacima i IT sustavima, bilježenje tih podataka u sigurnosni dokument, informiranje osoba koje imaju pristup podacima o obvezi tajnosti, provedbu pristupa mjere kontrole, vođenje evidencije o incidentima i primjena sustava za dobivanje sigurnosnih kopija i oporavak podataka.