Levering 48/72 uurGRATIS verzending vanaf 90€   Veilig betalenGratis klantenservice 0800 316 58

Gebruikersvoorwaarden Yodeyma voor professionals

 

  1. Informatie over het bedrijf

YODEYMA PARFUMS S.L. (hierna YODEYMA) is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor deze website. YODEYMA werd opgericht op 29 oktober 1998 en geregistreerd in het handelsregister van Madrid, sectie 8, pagina 635144, met CIF-nr.: B45441953 en geregistreerd kantoor in Madrid, calle Félix Boix nummer 7, 1º (28036).

Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de online verkoop van producten in het gebied België is FQ Investments BV hierna FQ Investments BV, FQ Investments BV werd opgericht op 13/11/2017 en ingeschreven te Register Office in Amsterdam competent, met BTW-nummer NL856589433B01en statutair gevestigd in Prinses Margrietplantsoen 33 2595AM  'S-GRAVENHAGE (holland)

  1. Contactgegevens

E-mail: netherlands@yodeyma.com

Tel: +31 0800 022 16 35

 

Tijdstippen waarop gebeld kan worden:

  • Van 1 september tot en met 31 december: van maandag tot en met vrijdag van 10:00 tot 19:00 uur CET.
  • De rest van het jaar: maandag tot en met donderdag van 10:00 tot 19:00 uur CET en vrijdag van 09:00 uur tot 14:00 uur CET. 
  1. Website

 

De website YODEYMA (hierna te noemen de Website) is een e-commerceplatform dat toegankelijk is via internet op http://www.yodeyma.com/holland/nl/. Iedereen heeft toegang tot de Website zonder zich aan te hoeven melden of te voldoen aan andere voorwaarden.

 

Op de website YODEYMA kunnen bezoekers vrijelijk door de verschillende ruimtes bladeren om meer te weten te komen over de aangeboden producten, hun belangrijkste kenmerken, hun prijs, en de algemene voorwaarden in verband met het doen van aankopen; dit alles geheel gratis en zonder enige verplichting.

 

  1. Professionele Ruimte op de Website

 

De website YODEYMA heeft een speciaal voor professionals (hierna te noemen klanten) gecreëerde ruimte die toegankelijk is op http://pro.yodeyma.com/holland/nl/, die gebruikt wordt voor het verwerken van bestellingen en het verlenen van gepersonaliseerde ondersteuning aan onze professionele klanten.

 

Professionals zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die de door het bedrijf gefabriceerde producten van YODEYMA kopen voor latere wederverkoop door hen.

 

Om persoonlijke service te kunnen bieden is de toegang tot professionele ruimtes op de Website uitsluitend voorbehouden aan professionals. Professionele klanten dienen toegang aan te vragen door te bellen naar: +31 0800 022 16 35. Toegang stelt hen in staat om via de applicatie de bestellingen te beheren, betalingen te doen en om restitutie te verzoeken.

 

 

 

 

 

  1. Voorwaarden voor toegang tot de Professionele Ruimte op de Website

 

De klant moet de vereiste juridische status hebben om zaken te kunnen doen, ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel, de Algemene Voorwaarden kennen en accepteren, alsmede het beleid inzake Privacybeleid en Cookies, voordat hij zich kan aanmelden op de professionele ruimte ,geaccepteerd wordt als professional en de eerste bestelling kan doen.

 

  1. Acceptatie van de Algemene Voorwaarden en de Gebruikersvoorwaarden van de Professionele Ruimte op de Website

 

Het exclusieve gebruik van de Website door klanten wordt geregeld door de Algemene Contractuele Voorwaarden en de Gebruikersvoorwaarden van de Professionele Ruimte op de Website (hierna te noemen de ALGEMENE VOORWAARDEN), die hieronder worden verstrekt. Lees deze aandachtig door omdat de toegang tot deze Website en het gebruik van de inhoud ervan, de volledige aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceren.

 

Toegang tot de Professionele Ruimte op de Website en de informatie die daar is opgenomen, is geheel gratis, behalve de kosten voor de telefoonverbindingen en andere manieren om verbinding met de Website tot stand te brengen.

 

Klanten die de Professionele Ruimte op de Website gebruiken verklaren het volgende:

 

a)         Ze zijn meerderjarig en mogen volgens de wet contracten afsluiten, de algemene contractuele wetten van het land waar zij wonen in acht nemend, en ze beschikken over voldoende handelingsbekwaamheid om deze voorwaarden en bepalingen uit te voeren, welke zij uitdrukkelijk en zonder uitzonderingen onder hun eigen verantwoordelijkheid aanvaarden.

b)        Ze hebben de ALGEMENE CONTRACTUELE VOORWAARDEN en het BELEID INZAKE PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING voorafgaand gelezen, begrepen en aanvaard.

c)         Door de Professionele Ruimte op de Website te gebruiken, accepteren zij de onderstaande clausules volledig en uitdrukkelijk, aanvaarden zij de volledige aansprakelijkheid voor gehele en/of gedeeltelijke schending ervan, en begrijpen zij de gevolgen die kunnen voortvloeien uit een dergelijke schending.

 

  1. Algemene contractuele voorwaarden

 

  1. Voorwaarden om tot een aankoop over te gaan op de Professionele Website.

 

Professionals. De Professionele Ruimte op de Website is gereserveerd voor natuurlijke/rechtspersonen die op een normale wijze zakendoen, of voor professionals (hierna te noemen klanten) die de door YODEYMA gefabriceerde producten kopen in verband met latere verkoop.

 

Leeftijd. Een persoon die een aankoop op de website YODEYMA wenst te doen, moet minimaal 18 jaar oud zijn, en hij/zij moet volledig handelingsbevoegd zijn om commerciële transacties uit te mogen voeren.

 

Aanmelden (Sign-up). De klant dient toegang tot de Professionele Ruimte op de Website aan te vragen door te bellen naar +31 0800 022 16 35, waarna hij/zij zich aan kan melden op de Professionele Ruimte op de Website, waar hij/zij identificatiegegevens en adres of postbusnummer van hem/haar dient te verstrekken, samen met alle gegevens die benodigd zijn om de door de klant gekochte producten af te kunnen leveren, evenals alle gegevens die nodig zijn in verband met facturering en betaling van de goederen.

 

Aanvaarding van het aanbod. Bij het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant, voordat hij een dergelijke bestelling accepteert, informatie over de prijs van de producten, inclusief gegevens over de te betalen bedragen. Om de aankoop te bevestigen dient de klant de prijs en de product- en leveringsvoorwaarden te accepteren. Alvorens te betalen kan de klant kiezen uit de betaalmethoden die beschikbaar zijn op de Website.

 

  1. Beschrijving van het aankoopproces op de Website. De klant moet de volgende stappen ondernemen om producten op de website YODEYMA te kunnen kopen:

 

  1. Het bekijken van de producten die YODEYMAaanbiedt en verkoopt op haar Website, waar ook de prijs, presentatie, hoeveelheid of inhoud, en de belangrijkste kenmerken van elk product worden getoond, alsmede de leveringsvoorwaarden en verzendkosten. Sommige producten zijn onderworpen aan bepaalde voorwaarden en bepalingen, zoals het kopen van een bepaald aantal eenheden of een minimumbedrag per aankoop.
  2. Producten selecteren. De klant kan producten selecteren door op de knop ‘kopen’ (buy) te klikken. Op deze manier wordt het geselecteerde product in het winkelmandje geplaatst en zal de applicatie informatie geven die bestaat uit het totale te betalen bedrag inclusief belastingen en verzendkosten. De klant kan de aankoop afronden door de optie ‘ga naar de kassa’ (go to check-out) te selecteren, dan wel verder te gaan met browsen om andere producten in het winkelmandje te doen.
  3. Aanvaarding van het aanbod. De klant dient op de knop ‘aankoop bevestigen’ (confirm purchase) te klikken om door te kunnen gaan met het proces en de bestelling te plaatsen. Bevestiging van de aankoop betekent aanvaarding van het aanbod met de gegevens van de gekozen producten, zoals gespecificeerd op de Website, alsmede het totaal te betalen bedrag van het product en de verzendkosten, zoals gespecificeerd op de Website.
  4. Betaling. De klant kan kiezen uit de betaalopties die beschikbaar zijn op de Website en dient het totale bedrag van de aankoop te betalen, alsmede de verzendkosten, indien van toepassing.
  5. Bevestiging van de overeenkomst. Nadat de betaling is uitgevoerd, ontvangt de klant een e-mail met de gegevens van de bestelling, de prijs die betaald is voor de aankoop, en een kopie van de koopovereenkomst.
  6. Levering van het product. YODEYMA zal het product leveren binnen de termijn die op de Website wordt vermeld.

 

  1. Aangeboden producten

 

YODEYMA verkoopt parfum en cosmetische producten die vervaardigd zijn door het bedrijf en naar behoren zijn gecontroleerd, en die de geregistreerde handelsmerken voeren die eigendom zijn van YODEYMA.

 

De producten die aangeboden worden door YODEYMA, worden getoond op de website waar ook gedetailleerde informatie kan worden gevonden over deze producten, de belangrijkste kenmerken, presentaties, inhoud en prijs daarvan, evenals het minimumaantal eenheden dat van bepaalde producten gekocht moet worden. De klant dient deze informatie te lezen voordat hij een bestelling plaatst.

 

De producten die door YODEYMAworden aangeboden, kunnen op bepaalde momenten onderhevig zijn aan voorraadvariaties. Als YODEYMA bepaalde aangeboden producten niet meer op voorraad heeft en deze toestand gevolgen heeft voor een klant, zal YODEYMA onmiddellijk contact opnemen met deze klant om hem/haar hierover informeren. De klant kan ervoor kiezen om de bestelling te annuleren, een ander product te kiezen, of te wachten tot het product weer leverbaar is. In dat laatste geval wordt de klant geïnformeerd over de geschatte levertijd. Als de bestelling wordt geannuleerd, zal YODEYMA onmiddellijk het volledige bedrag terugbetalen dat door de klant voor de aankoop is betaald.

 

  1. Prijs

 

De prijs van de producten die worden aangeboden door YODEYMA is exclusief belastingen en wordt uitgedrukt in euro. De speciale aanbiedingen zijn geldig op de data die op de Website worden vermeld en afhankelijk van de beschikbare voorraad.

 

YODEYMA zal de klant informeren over het totaalbedrag van de bestelling voordat de aankoop wordt bevestigd door de prijs uit te splitsen in het bedrag van de aangekochte producten, belastingen en de verzendkosten, zodat de klant op de hoogte is van alle gegevens betreffende de aankoop voorafgaand aan bevestiging van de bestelling.

 

  1. Verzendkosten van de producten

 

Alvorens de aankoop te bevestigen zal YODEYMA de klant op de hoogte brengen van de verzendkosten voor de aangekochte producten en het minimumaankoopbedrag dat vereist is om de producten gratis te laten verzenden.

 

De informatie over de verzendkosten wordt automatisch op de website getoond. De applicatie specificeert de prijs van het product en de verzendkosten bij het selecteren van een van de producten die worden aangeboden door YODEYMA.

 

  1. Aanvaarding van het aanbod

 

De bevestiging van de bestelling door de klant impliceert de aanvaarding van het aanbod en de verplichting om zich aan te melden (Sign-up) op de website YODEYMA en te betalen. Wanneer dit proces is voltooid stuurt YODEYMA de klant een e-mail ter bevestiging van de bestelling, inclusief de gegevens van de gekochte producten, de uitgesplitste prijs, en een kopie van de koopovereenkomst. De klant ontvangt de reeds betaalde factuur voor de aankoop van de producten wanneer de goederen worden geleverd.

 

  1. Betaling

 

De klant kan de betaling uitvoeren door te kiezen uit de verschillende methoden die beschikbaar zijn op de website YODEYMA.

 

Betaling door de klant is een voorwaarde voor levering van de producten. YODEYMA levert geen producten die niet volledig zijn betaald voor het door de klant op het bestelformulier geaccepteerde bedrag.

 

De klant garandeert aan YODEYMA dat hij de vereiste toestemming heeft om de gekozen betaalmethode te gebruiken. Gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van de betalingsverplichting door de klant, leidt tot annulering van het contract.

 

  1. Levering van de producten

 

YODEYMA zal de producten leveren op het door de klant opgegeven adres, binnen de op de Website vermelde termijn die kan variëren van 48 uur tot 72 uur, gerekend vanaf de kalenderdag na de goedkeuringsdatum en de betaling van de bestelling.

 

Op het moment van levering dient de klant de producten te ontvangen en na te gaan of deze in overeenstemming zijn met de bestelling. Als de klant zonder gegronde reden de goederen weigert te accepteren, kan YODEYMA de overeenkomst annuleren en is de klant verplicht om eventuele schade of een aan de goederen veroorzaakte waardevermindering te vergoeden met betrekking tot vertraging bij de ontvangst.

 

  1. Inspectie van de producten door de klant

 

Wanneer de goederen worden afgeleverd dient de klant te controleren of de producten in overeenstemming zijn met de bestelling wat betreft de hoeveelheid en de kwaliteit, en of ze geen defecten of gebreken vertonen. Als de goederen een van bovengenoemde defecten hebben, heeft de klant een termijn van 4 dagen na ontvangst om een claim bij YODEYMA in te dienen. Deze claim kan per e-mail worden verzonden naar het e-mailadres [netherlands@yodeyma.com], of door naar het gratis nummer [+31 0800 022 16 35] te bellen. De openingstijden van de klantenservice zijn de volgende:

 

  • Van 1 september tot en met 31 december: van maandag tot vrijdag van 10:00 tot 19:00 uur CET.
  • De rest van het jaar: maandag tot en met donderdag van 10:00 tot 19:00 uur CET en vrijdag van 09:00 uur tot 14:00 uur CET.  

Als een van de producten tijdens verzending is beschadigd of kapot is gegaan, kan de klant verzoeken om gratis vervanging van het product, welk verzoek kan worden verwerkt via de Professionele Website van YODEYMA. Als de producten waarvoor om vervanging is verzocht niet op voorraad zijn, kan de klant kiezen voor terugbetaling van het betaalde bedrag voor de producten die YODEYMA niet kan leveren.

 

  1. Productgarantie

 

YODEYMA is aansprakelijk voor elk defect dat zich aan de producten voordoet gedurende een periode van twee jaar.

 

Als de klant zijn/haar ontevredenheid over de aangekochte producten kenbaar maakt, hetzij omdat deze niet voldoen aan de beschrijving, de voorwaarden of de kwaliteit zoals gespecificeerd in het aanbod van YODEYMA, inclusief de producten die ongeschikt zijn voor gebruik, of omdat ze een gebrekkige of afwijkende kwaliteit, presentatie of enige andere omstandigheid hebben die verschilt van de productinformatie in het aanbod op de Website, kan de klant YODEYMA verzoeken om het product te vervangen, de prijs te verlagen, of de overeenkomst te beëindigen.

 

Vervanging van het product: als de klant opteert voor vervanging van het product, gaat het product waar de klant niet tevreden over is terug naar YODEYMA die dit product vervangt en gratis verzendt.

 

De klant kan een verzoek of klacht rechtstreeks bij YODEYMA indienen door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres netherlands@yodeyma.com, met uitleg omtrent de redenen van de klacht en het verzoek dat hij/zij wenst te doen.

  1. Intellectueel eigendom

 

De website van YODEYMA en alle grafische elementen die daarin zijn opgenomen, evenals de geregistreerde namen, grafische of driedimensionaal afgebeelde handelsmerken, geregistreerde ontwerpen en modellen, logo's, vaste of bewegende grafische afbeeldingen zijn uitsluitend eigendom van het bedrijf. Het gebruik van de Website door de klant impliceert niet dat er een autorisatie of licentie wordt verleend om de elementen die worden beschermd door de industriële en intellectuele eigendomsrechten van YODEYMA te gebruiken. Het is de klant ten strengste verboden kopieën te maken, te verspreiden, te publiceren, te bewerken, te manipuleren, aan te passen, te wijzigen, of anderszins gebruik te maken van de beschermde inhoud.

 

Aankoop van YODEYMA-producten door de klant in verband met verkoop en distributie door hem/haar op een later tijdstip, betekent niet dat de klant toestemming heeft of een vergunning krijgt om de geregistreerde handelsmerken en onderscheidende symbolen van het bedrijf te gebruiken, noch de ontwerpen en andere vormen van inhoud die beschermd zijn zoals industriële en intellectuele eigendommen, inclusief de domeinnaam.

 

De klant dient zich te onthouden van het gebruik van de elementen die worden beschermd door industriële en intellectuele eigendomsrechten, en van het kopiëren, manipuleren en wijzigen van deze elementen op een manier die zou kunnen impliceren dat er een relatie of associatie bestaat tussen de klant en YODEYMA.

 

Het gebruik van de geregistreerde handelsmerken van YODEYMA, zowel woordelementen, grafische weergaven of het logo, is ten strengste verboden; de klant mag op geen enkele manier, direct of indirect, onderscheidende kenmerken van YODEYMA gebruiken. De klant mag de gedeponeerde handelsmerken noch enig ander symbool dat erop lijkt, gebruiken om domeinnaamregistraties aan te vragen, noch mogen de onderscheidende symbolen van YODEYMA door de klant worden gebruikt als identificerende elementen in verband met hun websites, webshops, reclamebrochures, advertenties, of bedrijfsdocumenten (facturen, afleveringsbewijzen, ontvangstbewijzen, enz.).

 

Tenzij de klant de voorafgaande schriftelijke toestemming van YODEYMA heeft verkregen, mag hij/zij geen van de elementen gebruiken die zijn beschermd door industriële en intellectuele eigendomsrechten van YODEYMA, zoals: handelsmerken, ontwerpen, modellen of logo's, afbeeldingen, domeinnamen, teksten, video's of andere elementen van het bedrijf. De klant mag de elementen die worden beschermd door industriële en intellectuele eigendomsrechten niet kopiëren of gebruiken op een manier die de exploitatie impliceert van het aanzien en de reputatie van YODEYMA.

 

Het niet nakomen van deze verplichting vormt een inbreuk op de industriële en intellectuele eigendomsrechten van YODEYMA, als gevolg waarvan de handelsrelatie wordt beëindigd en juridische procedures kunnen worden ingesteld wegens inbreuk op de exclusieve rechten en het plegen van oneerlijke concurrentie. De klant zal aansprakelijk worden gesteld voor alle schade die aan YODEYMA wordt toegebracht, inclusief betaling van een toereikende schadevergoeding die voortvloeit uit onrechtvaardige verrijking.

 

 

 

 

 

 

  1. Plaats van het sluiten van het contract

 

Krachtens het bepaalde in artikel 29 van Wet 34/2002 worden overeenkomsten die worden gesloten met elektronische middelen waarbij een consument partij is, geacht te zijn gesloten op de plaats waar de consument zijn normale verblijfplaats heeft. Overeenkomsten die door ondernemers of professionals elektronisch zijn aangegaan, worden geacht te zijn gesloten op de plaats waar de vestiging van de dienstverlener zich bevindt.

 

  1. Toepasselijk recht

 

De Spaanse wet is van toepassing en specifiek het Koninklijke Besluit van 22 augustus 1885, welke de Spaanse Handelswet publiceerde; Wet 7 inzake de Algemene Contractuele Voorwaarden van 13 april 1998; Wet 34 van 11 juli 2002 betreffende Diensten van de Informatiemaatschappij en Elektronische Handel; de Spaanse Wet 3 inzake Oneerlijke Mededinging van 10 januari 1991, en de Regelgeving van Spanje en de Europese Unie inzake industriële en intellectuele eigendommen die van toepassing is op deze overeenkomst.

 

  1. Toepasselijke jurisdictie

 

YODEYMA verklaart voornemens te zijn om een meningsverschil of geschil dat met de klant zou kunnen ontstaan, op te lossen middels minnelijke schikking. Indien een dergelijke schikking niet tot stand kan worden gebracht, aanvaardt de klant dat het geschil wordt voorgelegd aan de rechtbanken en tribunalen van Madrid, waarbij uitdrukkelijk afstand wordt gedaan van enig ander rechtsgebied dat van toepassing kan zijn.